Математика. 10 клас. Рівень стандарту. Зошит для оцінювання результатів навчання. У 2 частинах. ЧАСТИНА. 2. Геометрія

код:
Т949013У
автор:
Л. Д. Кушнір

Зошит відповідає вимогам нової навчальної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з геометрії.
У посібнику запропоновані два види перевірочних робіт — самостійні та контрольні роботи, які наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені для оцінювання рівня засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою або частиною теми.
Окрім самостійних робіт, поданих у класичній формі, до кожної теми запропоновано одну самостійну роботу, що містить завдання, виконання яких дозволяє оцінити ступінь сформованості в учнів ключових і предметних компетентностей. Такі завдання (завдання № 10) наявні також у кожній контрольній роботі.
На сайті interactive.ranok.com.ua учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: розв’язати завдання тренувальних варіантів, здійснити самооцінювання, ознайомитись із розв’язаннями завдань. Учитель може отримати інформацію про результати проходження тестування учнями.
Зміст завдань дозволяє використовувати посібник у комплекті з будь-яким чинним підручником з математики для 10 класу (рівень стандарту).
Призначено для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів математики. 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
52
розмір файлу:
2 МБ
Цiна: 18 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

 Самостійна робота № 1. Основні поняття. Аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них
Самостійна робота № 2. Взаємне розміщення прямих у просторі
Самостійна робота № 3. Паралельне проектування і його властивості. Зображення фігур у стереометрії
Самостійна робота № 4. Паралельність прямої та площини. Паралельність площин
Самостійна робота № 5. Паралельність прямих і площин у просторі
Контрольна робота № 1. Паралельність прямих і площин у просторі
Самостійна робота № 6. Перпендикулярність прямих. Перпендикулярність прямої і площини
Самостійна робота № 7. Теорема про три перпендикуляри
Самостійна робота № 8. Двогранний кут. Перпендикулярність площин
Самостійна робота № 9. Відстані в просторі: від точки до площини, від прямої до площини, між площинами
Самостійна робота № 10. Вимірювання кутів у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами
Самостійна робота № 11. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Контрольна робота № 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Самостійна робота № 12. Прямокутні координати в просторі. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками
Самостійна робота № 13. Вектори в просторі. Операції над векторами. Формули для обчислення довжини вектора, кута між векторами
Самостійна робота № 14. Симетрія відносно початку координат, координатних осей та площин
Самостійна робота № 15. Координати і вектори
Контрольна робота № 3. Координати і вектори
Контрольна робота № 4. Підсумкова