Математика. 10 клас. Рівень стандарту. Зошит для оцінювання результатів навчання : У 2 частинах. ЧАСТИНА 1. Алгебра і початки аналізу

код:
Т949012У
автор:
Т. Л. Корнієнко, Ф. І. Фіготіна

Зошит відповідає вимогам нової навчальної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з алгебри і початків аналізу.
У посібнику запропоновані два види перевірочних робіт — самостійні та контрольні роботи, які наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені для оцінювання рівня засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою або частиною теми.
Окрім самостійних робіт, поданих у класичній формі, до кожної теми запропоновано одну самостійну роботу, а наприкінці посібника — одну контрольну роботу, що містять завдання, виконання яких дозволяє оцінити ступінь сформованості в учнів ключових і предметних компетентностей. Такі завдання (завдання № 10) наявні також у кожній контрольній роботі.
На сайті interactive.ranok.com.ua учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: розв’язати завдання тренувальних варіантів, здійснити самооцінювання, ознайомитись із розв’язаннями завдань. Учитель може отримати інформацію про результати проходження тестування учнями.
Зміст завдань дозволяє використовувати посібник у комплекті з будь-яким чинним підручником з математики для 10 класу (рівень стандарту).
Призначено для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів математики. 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
68
розмір файлу:
2 МБ
Цiна: 18 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Самостійна робота № 1. Числові функції та їхні властивості. Способи задання функцій. Парні та непарні функції
Самостійна робота № 2. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості
Самостійна робота № 3. Степінь із раціональним показником та його властивості
Самостійна робота № 4. Степеневі функції, їхні властивості та графік
Самостійна робота № 5. Функції, їхні властивості та графіки
Контрольна робота № 1. Функції, їхні властивості та графіки
Самостійна робота № 6. Синус, косинус, тангенс кута. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргумента
Самостійна робота № 7. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента
Самостійна робота № 8. Формули зведення
Самостійна робота № 9. Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій
Самостійна робота № 10. Формули додавання та наслідки з них
Самостійна робота № 11. Застосування формул додавання та наслідків із них
Самостійна робота № 12. Найпростіші тригонометричні рівняння
Самостійна робота № 13. Тригонометричні функції
Контрольна робота № 2. Тригонометричні функції
Самостійна робота № 14. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст
Самостійна робота № 15. Правила обчислення похідних
Самостійна робота № 16. Похідна складеної функції
Самостійна робота № 17. Зростання й спадання функції. Екстремуми функції
Самостійна робота № 18. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків
Самостійна робота № 19. Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Розв’язування задач прикладного змісту
Самостійна робота № 20. Похідна та її застосування
Контрольна робота № 3. Похідна та її застосування
Контрольна робота № 4. Підсумкова
Контрольна робота № 5. Узагальнююча