Математика. 10 клас. Рівень стандарту. Контроль результатів навчання

код:
Т741014У
автор:
Є. П. Нелін, О. М. Роганін

Посібник складений відповідно до чинної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 10 класів і призначений для організації поточного й підсумкового контролю навчальних досягнень учнів.
Видання складається з двох частин: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». В обох частинах за кожною темою, що вивчається, запропоновано перевірочні роботи двох видів — самостійні та контрольні. Усі роботи наведені у двох варіантах і подані у форматі, який дозволяє учням підготуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.
Посібник призначений для використання в процесі вивчення курсу математики за підручником Є. П. Неліна, однак зміст завдань дозволяє застосовувати його також при роботі за будь-яким чинним підручником з математики для 10 класу (рівень стандарту).
На сайті interactive.ranok.com.ua розміщено тренувальні варіанти контрольних робіт. Учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику та здійснити самооцінювання. Учитель може отримати інформацію про результати проходження тестування учнями.
Призначено для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів математики. 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
100
розмір файлу:
3 МБ
Цiна: 21 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Самостійна робота № 1. Числові функції та їхні властивості 
Самостійна робота № 2. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей
Самостійна робота № 3. Корінь n­го степеня. Арифметичний корінь степеня, його властивості 
Самостійна робота № 4. Степінь з раціональним показником та його властивості 
Самостійна робота № 5. Степенева функція, її властивості та графік 
Самостійна робота № 6. Радіанне вимірювання кутів 
Самостійна робота № 7. Тригонометричні функції кута і числового аргумента 
Самостійна робота № 8. Властивості тригонометричних функцій 
Самостійна робота № 9. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їхні властивості 
Самостійна робота № 10. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента 
Самостійна робота № 11. Формули додавання та наслідки з них
Самостійна робота № 12. Найпростіші тригонометричні рівняння 
Самостійна робота № 13. Похідна функції 
Самостійна робота № 14. Правила обчислення похідних 
Самостійна робота № 15. Похідні елементарних функцій
Самостійна робота № 16. Застосування похідної до знаходження проміжків зростання і спадання та екстремумів функцій 
Самостійна робота № 17. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка 
Самостійна робота № 18. Найбільше і найменше значення функції 
Контрольна робота № 1. Функції, їхні властивості та графіки
Контрольна робота № 2. Тригонометричні функції 
Контрольна робота № 3. Похідна та її застосування
Контрольна робота № 4. Підсумкова 
ГЕОМЕТРІЯ
Самостійна робота № 1. Аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них 
Самостійна робота № 2. Методи розв’язування геометричних задач 
Самостійна робота № 3. Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників 
Самостійна робота № 4. Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі
Самостійна робота № 5. Паралельність прямої і площини 
Самостійна робота № 6. Паралельність двох площин
Самостійна робота № 7. Паралельне проектування. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії 
Самостійна робота № 8. Кут між прямими в просторі. Перпендикулярні прямі
Самостійна робота № 9. Перпендикулярність прямої і площини 
Самостійна робота № 10. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри 
Самостійна робота № 11. Кут між прямою та площиною 
Самостійна робота № 12. Двогранний кут. Кут між площинами 
Самостійна робота № 13. Перпендикулярність площин 
Самостійна робота № 14. Ортогональне проектування 
Самостійна робота № 15. Відстані між фігурами 
Самостійна робота № 16. Прямокутна система координат у просторі 
Самостійна робота № 17. Вектори у просторі 
Самостійна робота № 18. Геометричні перетворення у просторі та їхні властивості
Контрольна робота № 1. Паралельність прямих і площин у просторі
Контрольна робота № 2. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Контрольна робота № 3. Координати і вектори
Контрольна робота № 4. Підсумкова