Математика. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань (Алгебра і початки аналізу)

код:
Т11478У
автор:
Скляренко О. В.

Математика. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань (Алгебра і початки аналізу) / О В Скляренко.— Х.: В идавництво «Ранок», 2010.— 48 с.
ISBN 978-611-540-400-1
Посібник складений відповідно до нової програми з математики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) і призначений для поточного й тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині запропоновано за кожною темою, що вивчається, декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; графічний тренінг (ГТ) — контролюється володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно; самостійна робота (СР) — відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина містить контрольні роботи (КР), за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою: вміння виконувати дії з дійсними числами, відсоткові розрахунки, дослідження функцій; будувати графіки, перетворювати числові та тригонометричні вирази, розв’язувати рівняння та нерівності тощо. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на рівні стандарту. Призначено для учнів 10 класів, вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
УДК 371.388:512
ББК 22.15я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
1,00 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Частина 1. Поточний контроль Знань Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю. 2
Дійсні числа та обчислення. Відсоткові розрахунки
Картка контролю теоретичних знань 1. 3
Числові функції
Картка контролю теоретичних знань 2. 4
Відсоткові розрахунки. Числові функції
Графічний тренінг 1 5
Степенева функція
Картка контролю теоретичних знань 3. 6
Графічний тренінг 2 7
Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції
Картка контролю теоретичних знань 4. 8
Тригонометричні функції
Графічний тренінг 3 9
Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.
Формули додавання
Картка контролю теоретичних знань 5. 10
Тригонометричні рівняння
Картка контролю теоретичних знань 6. 11
Повторення
Картка контролю теоретичних знань 7. 12
Графічний тренінг 4 13
Самостійна робота 1. Дійсні числа. Відсоткові розрахунки. 14
Самостійна робота 2. Числові функції 15
Самостійна робота 3. К орінь n-го степеня. 16
Самостійна робота 4. Степінь з раціональним показником. Степенева функція. 17
Самостійна робота 5. Радіанне вимірювання кутів. Основні співвідношення
між тригонометричними функціями одного аргументу. 18
Самостійна робота 6. Формули зведення. Графіки тригонометричних функцій. 19
Самостійна робота 7 Перетворення тригонометричних виразів. 20
Самостійна робота 8. Тригонометричні рівняння. 2
Самостійна робота 9. Повторення. 22
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт 24
Контрольна робота 1. Дійсні числа. Відсоткові розрахунки. Числові функції. 25
Контрольна робота 2. Корінь n-го степеня. Степенева функція. 29
Контрольна робота 3. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції.
Формули зведення. 33
Контрольна робота 4. Основні співвідношення між тригонометричними функціями
одного аргументу. Формули додавання.
Формули подвійного кута. 37
Контрольна робота 5. Розв’язування тригонометричних рівнянь 41
Підсумкова контрольна робота. 45