Математичні диктанти. Геометрія. 7–8 класи

код:
Т6500У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Математичні диктанти. Геометрія. 7–8 класи / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 160 с.— (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978–966–672–332–4.
Посібник складено відповідно до чинної програми з математики (12-річна школа) і являє собою збірник математичних диктантів з геометрії для 7 і 8 класів. Посібник містить 76 диктантів у двох варіантах із відповідями й стислими розв’язаннями. Математичні диктанти допоможуть учителеві швидко провести поточний контроль, своєчасно виявити прогалини в знаннях учнів. У ході написання диктантів учні вчаться сприймати умови завдань на слух, покроково відпрацьовувати способи розв’язань задач. Диктанти розвивають пам’ять, швидкість реакції, алгоритмічну культуру учнів. Посібник може бути використаний при роботі за будь-яким чинним підручником. Призначений для вчителів математики, учнів 7 і 8 класів.
УДК 371.214:514
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
1,36 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 6
7 клас
Тема 1. Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості
1.1. Геометричні фігури. Точка, пряма 8
1.2. Відрізок, промінь та їхні властивості 10
1.3. Кут. Вимірювання кутів 12
1.4. Бісектриса кута 14
1.5. Вимірювання відрізків і кутів. Відстань між точками. 16
1.6. Підсумковий диктант за темою 1 18
Тема 2. Взаємне розташування прям их на площині
2.1. Аксіоми, означення, теореми 20
2.2. Суміжні кути 22
2.3. Вертикальні кути. Кути між двома прямими, що перетинаються 24
2.4. Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. 26
2.5. Суміжні й вертикальні кути. Перпендикулярні прямі. 28
2.6. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. 30
2.7. Властивість кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною. 32
2.8. Паралельні прямі. Ознаки паралельності прямих. Властивість кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною 34
2.9. Підсумковий диктант за темою 2 36
Тема 3. Трикутники
3.1. Трикутник та його елементи. Периметр трикутника. 38
3.2. Рівність геометричних фігур. 40
3.3. Перша ознака рівності трикутників 42
3.4. Друга ознака рівності трикутників. 44
3.5. Рівнобедрений трикутник. 46
3.6. Рівнобедрений трикутник. 48
3.7. Медіана, бісектриса, висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника 50
3.8. Третя ознака рівності трикутників 52
3.9. Сума кутів трикутника 54
3.10. Зовнішній кут трикутника та його властивості 56
3.11. Прямокутний трикутник та його властивості 58
3.12. Нерівність трикутників 60
3.13. Підсумковий диктант за темою 3. 62
4
Тема 4. Коло і круг
4.1. Коло і круг. 64
4.2. Дотична до кола та її властивості. 66
4.3. Коло, описане навколо трикутника. 68
4.4. Коло, вписане в трикутник 70
4.5. Взаємне розташування двох кіл 72
4.6. Вписане й описане кола. Геометричне місце точок 74
4.7. Підсумковий диктант за темою 4 76
Тема 5. Повторення й систематизація навчального матеріалу
5.1. Повторення. 78
5.2. Повторення. 80
5.3. Повторення. 82
8 клас
Тема 1. Чотирикутники
1.1. Чотирикутник та його елементи 84
1.2. Паралелограм та його властивості 86
1.3. Паралелограм. Властивості й ознаки паралелограма 88
1.4. Прямокутник 90
1.5. Ромб 92
1.6. Квадрат 94
1.7. Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат 96
1.8. Трапеція 98
1.9. Трапеція 100
1.10. Вписані й описані чотирикутники. 102
1.11. Вписані й центральні кути 104
1.12. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника. 106
1.13. Середня лінія трапеції та її властивості 108
1.14. Підсумковий диктант за темою 1. 110
Тема 2. Подібність трикутників
2.1. Узагальнена теорема Фалеса. Подібні трикутники 112
2.2. Ознака подібності трикутників за двома кутами. 114
2.3. Ознака подібності трикутників за двома сторонами і куту між ними 116
2.4. Ознака подібності трикутників за трьома сторонами 118
2.5. Властивість бісектриси в трикутнику. 120
2.6. Подібність прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. 122
2.7. Пропорційність відрізків хорд і січних кіл 124
2.8. Підсумковий диктант за темою 2. 126
Тема 3. Многокутники. Площа многокутників
3.1. Многокутник і його елементи. Опуклі й неопуклі многокутники 128
3.2. Сума кутів опуклого многокутника 130
3.3. Поняття площі. Основні властивості площі. Площа прямокутника й квадрата 132
3.4. Площа паралелограма й ромба 134
3.5. Площа трикутника 136
3.6. Площа трапеції 138
3.7. Підсумковий диктант за темою 3. 140
Тема 4. Розв’язування прямокут них тр икут ників
4.1. Теорема Піфагора. 142
4.2. Перпендикуляр і похила, їхні властивості. 144
4.3. Синус, косинус і тангенс гострого кута. 146
4.4. Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника148
4.5. Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів 150
4.6. Розв’язування прямокутних трикутників. 152
4.7. Підсумковий диктант за темою 4. 154
Тема 5. Повторення й систематизація навчального матеріалу
5.1. Повторення 156
5.2. Повторення 158
Література. 160