Математичні диктанти. Алгебра. 7—8 класи

код:
Т6501У
автор:
Корнієнко Т. Л., Фіготіна В. І.

Математичні диктанти. Алгебра. 7—8 класи / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 160 с. — (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978-966-672-387-4
Пропонований посібник являє собою збірник математичних диктантів з алгебри для 7 і 8 класів і містить 76 диктантів у двох варіантах. Завдання кожного диктанту диференційовані за рівнем складності та мають відповіді або стислі розв’язання. Посібник складений відповідно до чинної програми з математики (12-річна школа) і може бути використаний під час роботи за будь-яким чинним підручником з алгебри. Видання допоможе учителеві швидко здійснити поточний контроль; розвити алгоритмічну культуру учнів, їхнє вміння сприймати умову завдання на слух; покроково відпрацьовувати способи розв’язання завдань. Призначено для вчителів математики та учнів 7 і 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 372.8.91
ББК 74.262.6

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
5,98 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ПЕРЕДМОВА 6
7 клас
Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною
1.1. Лінійні рівняння з однією змінною 8
1.2. Розв’язування лінійних рівнянь 10
1.3. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь 12
Тема 2. Цілі вирази
2.1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразів 14
2.2. Тотожності. Тотожні вирази. 16
2.3. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей 18
2.4. Степінь із натуральним показником. 20
2.5. Властивості степеня з натуральним показником 22
2.6. Степінь із натуральним показником. 24
2.7. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена 26
2.8. Дії з одночленами 28
2.9. Многочлен і його стандартний вигляд. Подібні члени многочлена та їх зведення. 30
2.10. Додавання і віднімання многочленів 32
2.11. Множення многочлена на одночлен 34
2.12. Множення многочлена на многочлен 36
2.13. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки. 38
2.14. Розкладання многочленів на множники способом групування. 40
2.15. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки й способом групування 42
2.16. Формули скороченого множення. Квадрат двочлена 44
2.17. Формули скороченого множення. Квадрат двочлена 46
2.18. Формули скороченого множення. Різниця квадратів. Множення різниці двох виразів на їх суму 48
2.19. Формули скороченого множення. Різниця квадратів 50
2.20. Формули скороченого множення. Сума й різниця кубів 52
2.21. Формули скороченого множення 54
2.22. Використання формул скороченого множення для розкладання на множники многочленів. 56
2.23. Перетворення цілих виразів у многочлени 58
Тема 3. Функції
3.1. Функція. Область визначення й значень функції . 60
3.2. Графік функції62
3.3. Функція y = kx і її графік . 64
3.4. Лінійна функція і її графік 66
3.5. Взаємне розташування графіків лінійних функцій. 68
Тема 4. Системи лінійних рівнянь із двома змінними
4.1. Розв’язування рівняння з двома змінними 70
4.2. Графік лінійного рівняння з двома змінними 72
4.3. Системи лінійних рівнянь із двома змінними. 74
4.4. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки та способом додавання 76
Тема 5. Повторення й систематизація вивченого матеріалу
5.1. Повторення. 78
5.2. Повторення 80
5.3. Повторення 82
8 клас
Повторення й систематизація за курс 7 класу. 84
Тема 1. Раціональні вирази
1.1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних . 86
1.2. Основна властивість дробу. 88
1.3. Скорочення дробів. 90
1.4. Додавання й віднімання дробів . 92
1.5. Додавання й віднімання раціональних дробів із різними знаменниками 94
1.6. Множення й ділення раціональних дробів 96
1.7. Піднесення раціональних дробів до степеня 98
1.8. Тотожні перетворення раціональних виразів 100
1.9. Раціональні рівняння 102
1.10. Степінь із цілим показником 104
1.11. Властивості степеня із цілим показником. Стандартний вигляд числа 106
1.13. Раціональні вирази 110
Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа
2.1. Функція y = x2 і її графік. 112
2.1. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. 114
2.3. Рівняння x2 = a 116
2.4. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини. 118
2.5. Арифметичний квадратний корінь із добутку й дробу 120
2.6. Квадратний корінь зі степенем 122
2.7. Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня. 124
2.8. Перетворення виразів, що містять квадратні корені 126
2.9. Перетворення виразів, що містять квадратні корені 128
2.10. Функція y = x , її графік і властивості . 130
2.11. Квадратні корені. Дійсні числа (підсумковий диктант). 132
Тема 3. Квадратні рівняння
3.1. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння. 134
3.2. Квадратні рівняння, неповні квадратні рівняння . 136
3.3. Формула коренів квадратного рівняння. 138
3.4. Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. 140
3.5. Теорема Вієта 142
3.6. Квадратний тричлен і його корені. Розкладання квадратного тричлена на множнки. 144
3.7. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних 146
3.8. Розв’язування задач складанням квадратних рівнянь 148
3.9. Квадратне рівняння й теорема Вієта 150
3.10. Рівняння, що зводяться до квадратних. Розв’язування задач на складання квадратних рівнянь. 152
Тема 4. Повторення й систематизація вивченого матеріалу
4.1. Повторення 154
4.2. Повторення. 156
4.3. Повторення. 158
Література 160