Геометрія. Математичні диктанти. 10–11 класи.

код:
Т12919У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Геометрія. Математичні диктанти. 10–11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.—
Х.: Вид-во «Ранок», 2013.— 160 с.— (Бібліотека вчителя математики).
ISBN 978-617-09-0648-9
Посібник, складений відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, являє собою збірник математичних диктантів для 10 і 11 класів і може бути використаний для організації навчання на рівні стандарту й академічному рівні. Посібник містить 76 диктантів у двох варіантах. Диктанти диференційовані за рівнем змісту освіти; до кожного завдання подано відповіді. Видання допоможе вчителеві швидко перевірити ступінь засвоєння учнями навчального матеріалу, вчасно виявити прогалини в знаннях, розвинути уміння учнів сприймати умову завдання на слух та реалізовувати словесні вирази в геометричних побудовах.
Посібник може бути використаний під час роботи за будь-яким чинним підручником.
Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК [51:371.315](076)
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
162
розмір файлу:
5,69 МБ
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 6
10 клас
Тема 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
1.1. Система опорних фактів курсу планіметрії. Кути та їх властивості. Паралельні прямі. Теорема Фалеса 8
1.2. Система опорних фактів курсу планіметрії. Трикутники 10
1.3. Система опорних фактів курсу планіметрії. Чотирикутники 12
1.4. Система опорних фактів курсу планіметрії. Площі многокутників 14
1.5. Система опорних фактів курсу планіметрії. Многокутники. Довжина кола і площа круга 16
1.6. Система опорних фактів курсу планіметрії. Координати і вектори на площині 18
Тема 2. Вступ до стереометрії
2.1. Аксіоми стереометрії та наслідки з них 20
2.2. Аксіоми стереометрії та наслідки з них 22
Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі
3.1. Взаємне розміщення прямих у просторі 24
3.2. Взаємне розміщення прямих у просторі 26
3.3. Паралельність прямої та площини 28
3.4. Паралельність прямої та площини 30
3.5. Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельність прямої та площини 32
3.6. Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин 34
3.7. Взаємне розміщення площин. Паралельність площин 36
3.8. Паралельні площини. Властивості паралельних площин 38
3.9. Паралельне проектування і його властивості 40
3.10. Зображення просторових фігур на площині 42
3.11. Паралельність прямих і площин у просторі 44
Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
4.1. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої та площини 46
4.2. Перпендикулярність прямої і площини 48
4.3. Перпендикулярність прямої та площини. Властивості прямих, перпендикулярних до площини 50
4.4. Перпендикуляр і похила 52
4.5. Перпендикуляр і похила 54
4.6. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника 56
4.7. Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої 58
4.8. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника 60
4.9. Перпендикулярність площин 62
4.10. Властивості перпендикулярних площин 64
4.11. Відстані у просторі 66
4.12. Кути у просторі 68
4.13. Кути й відстані у просторі 70
4.14. Ортогональне проектування. Площа ортогональної проекції 72
4.15. Перпендикулярність прямих і площин у просторі 74
Тема 5. Сист емат изація та узагал ьнення знань учнів
5.1. Аксіоми стереометрії та наслідки з них 76
5.2. Паралельність прямих і площин у просторі 78
5.3. Перпендикулярність прямих і площин у просторі 80
11 клас
Тема 1. Координати, геометричні перетворення і вектори у просторі
1.1. Прямокутна система координат у просторі 82
1.2. Координати середини відрізка 84
1.3. Відстань між двома точками 86
1.4. Декартові координати у просторі. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками 88
1.5. Перетворення у просторі 90
1.6. Перетворення у просторі 92
1.7. Вектори у просторі 94
1.8. Вектори у просторі 96
1.9. Вектори у просторі 98
Тема 2. Многогра нники
2.1. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута 100
2.2. Многогранники 102
2.3. Призма 104
2.4. Паралелепіпед 106
2.5. Куб 108
2.6. Піраміда. Правильна піраміда 110
2.7. Піраміда. Правильна піраміда 112
2.8. Зрізана піраміда 114
2.9. Правильні многогранники 116
Тема 3. Тіла обертання
3.1. Циліндр 118
3.2. Конус 120
3.3. Конус. Зрізаний конус 122
3.4. Циліндри і конуси 124
3.5. Куля і сфера 126
3.6. Куля і сфера 128
3.7. Комбінації геометричних тіл 130
3.8. Комбінації геометричних тіл 132
Тема 4. Об’єми і пло щі пов ерхо нь геометричних тіл
4.1. Об’єм призми, паралелепіпеда 134
4.2. Об’єм піраміди 136
4.3. Об’єм циліндра 138
4.4. Об’єм конуса 140
4.5. Об’єм кулі 142
4.6. Площа бічної і повної поверхні циліндра 144
4.7. Площа бічної і повної поверхні конуса 146
4.8. Площа поверхні сфери 148
Тема 5. Повторення курсу геометрії
5.1. Координати і вектори у просторі 150
5.2. Многогранники 152
5.3. Тіла обертання 154
5.4. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл 156
5.5. Підсумковий 158