Геометрія. 9 клас : зошит для контролю навчальних досягнень

код:
Г487052У
автор:
Биченкова А. М.

Геометрія. 9 клас : зошит для контролю навчальних досягнень / А. М. Биченкова. — Харків : Видавництво «Ранок», 2017. — 48 с.
ISBN 978-617-09-3497-0
Зошит відповідає вимогам оновленої програми з математики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з геометрії. У посібнику запропоновані два види перевірочних робіт: самостійні та контрольні роботи. Усі роботи наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені для перевірки рівня засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою або частиною теми. На сайті interactive.ranok.com.ua учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: розв’язати завдання тренувальних варіантів контрольних робіт, здійснити самоконтроль, ознайомитись із розв’язаннями завдань. Учитель може отримати інформацію про результати проходження тестування учнями. Зміст завдань дозволяє використовувати посібник у комплекті з будь-яким чинним підручником з геометрії для 9 класу.
Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
УДК [514:37.016](076.1) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
5,53 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Самостійна робота № 1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°  2
Самостійна робота № 2. Координати середини відрізка.Відстань між двома точками із заданими координатами.Рівняння кола і прямої 4
Контрольна робота № 1. Координати на площині   6
Самостійна робота № 3. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора  10
Самостійна робота № 4. Додавання і віднімання векторів. Множення векторів на число. Колінеарні вектори   12
Самостійна робота № 5. Скалярний добуток векторів  14
Контрольна робота № 2. Вектори на площині   16
Самостійна робота № 6. Теореми косинусів і синусів  20
Самостійна робота № 7. Розв’язування трикутників  22
Самостійна робота № 8. Формули для знаходження площі трикутника   24
Контрольна робота № 3. Розв’язування трикутників   26
Самостійна робота № 9. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга   30
Контрольна робота № 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга   32
Самостійна робота № 10. Переміщення (рух) та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої   36
Самостійна робота № 11. Поворот, паралельне перенесення. Рівність фігур   38
Контрольна робота № 5. Геометричні переміщення  40
Контрольна робота № 6. Підсумкова  44