Геометрія. 8 клас : розробки уроків: До підруч. А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О. Ф. Крижановського, С. В. Єршова

код:
Т281051У
автор:
Кушнір Л.Д.

Геометрія. 8 клас : розробки уроків: До підруч. А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О. Ф. Крижановського, С. В. Єршова / Л. Д. Кушнір. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 144 с.
ISBN 978-617-09-2858-0
Посібник укладено відповідно до нової програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Геометрія. 8 клас» і містить розробки уроків, створені з урахуванням особливостей підручника «Геометрія» (автори А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов). До посібника додається скретч-картка, яка надає доступ до електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua Додаток містить календарно-тематичний план, матеріали до нестандартних уроків та уроків узагальнення й систематизації знань (розробки уроків, роздавальні матеріали, презентації), розв’язання і відповіді до контрольних робіт, роздавальні матеріали до уроків на повторення.
Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів педагогічних вишів.
УДК 514:37.091.321
ББК 74.262.21я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
144
розмір файлу:
25,4 МБ
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичний план з геометрії для 8 класу 4
Тема 1. Чотирикутники
Урок № 1. Чотирикутник та його елементи 7
Урок № 2. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника 9
Урок № 3. Паралелограм. Властивості паралелограма 11
Урок № 4. Розв’язування задач на застосування властивостей паралелограма 13
Урок № 5. Ознаки паралелограма 15
Урок № 6. Розв’язування задач на застосування ознак паралелограма 17
Урок № 7. Прямокутник та його властивості 19
Урок № 8. Ромб та його властивості 21
Урок № 9. Квадрат та його властивості 23
Урок № 10. Підсумковий урок з теми «Чотирикутники. Паралелограм» 25
Урок № 11. Контрольна робота № 1 28
Урок № 12. Трапеція 30
Урок № 13. Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей трапеції 32
Урок № 14. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника 34
Урок № 15. Середня лінія трапеції 36
Урок № 16. Розв’язування задач на застосування поняття та властивостей середніх ліній трикутника і трапеції 38
Урок № 17. Вписані кути 40
Урок № 18. Розв’язування задач на застосування поняття вписаних кутів 42
Урок № 19. Вписані чотирикутники 44
Урок № 20. Описані чотирикутники 46
Урок № 21. Підсумковий урок з теми «Трапеція. Вписані й описані чотирикутники» 48
Урок № 22. Контрольна робота № 2 50
Тема 2. Подібніст ь трикутників. Теорема Піфагора
Урок № 23. Узагальнена теорема Фалеса 52
Урок № 24. Означення подібних трикутників 54
Урок № 25. Розв’язування задач на застосування поняття подібних трикутників 56
Урок № 26. Ознаки подібності трикутників 58
Урок № 27. Застосування ознак подібності трикутників 60
Урок № 28. Розв’язування задач на застосування ознак подібності трикутників 62
Урок № 29. Подібність прямокутних трикутників 64
Урок № 30. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику 66
Урок № 31. Теорема Піфагора 68
Урок № 32. Теорема, обернена до теореми Піфагора 70
Урок № 33. Перпендикуляр і похила 72
Урок № 34. Властивість бісектриси трикутника 74
Урок № 35. Підсумковий урок з теми «Подібність трикутників. Теорема Піфагора» 76
Урок № 36. Контрольна робота № 3 78
Тема 3. Многокутники. Площі многокутників
Урок № 37. Многокутник і його елементи 80
Урок № 38. Розв’язування задач на застосування поняття многокутника 82
Урок № 39. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника 84
Урок № 40. Розв’язування задач на обчислення площі прямокутника 86
Урок № 41. Площа паралелограма 88
Урок № 42. Розв’язування задач на обчислення площі паралелограма 90
Урок № 43. Площа трикутника 92
Урок № 44. Розв’язування задач на обчислення площі трикутника 94
Урок № 45. Площа трапеції 96
Урок № 46. Розв’язування задач на обчислення площі трапеції 98
Урок № 47. Відношення площ подібних трикутників 100
Урок № 48. Розв’язування задач на застосування теореми про відношення площ подібних трикутників 102
Урок № 49. Метод площ 104
Урок № 50. Розв’язування задач на застосування метода площ 105
Урок № 51. Підсумковий урок з теми «Многокутники. Площі многокутників» 107
Урок № 52. Контрольна робота № 4 109
Тема 4. Роз в’язування прямокутних трикутників
Урок № 53. Синус, косинус і тангенс 111
Урок № 54. Тригонометричні тотожності 113
Урок № 55. Розв’язування задач на застосування тригонометричних тотожностей 115
Урок № 56. Обчислення значень тригонометричних функцій 117
Урок № 57. Розв’язування задач на обчислення значень тригонометричних функцій 119
Урок № 58. Знаходження невідомих сторін прямокутного трикутника 121
Урок № 59. Приклади розв’язування прямокутних трикутників 123
Урок № 60. Розв’язування прямокутних трикутників 125
Урок № 61. Підсумковий урок з теми «Розв’язування прямокутних трикутників» 127
Урок № 62. Контрольна робота № 5 129
Тема 5. Повто рення і сист ематизація навчального матеріалу
Урок № 63. Чотирикутники. Паралелограм 131
Урок № 64. Трапеція. Вписані й описані чотирикутники 132
Урок № 65. Подібність трикутників 133
Урок № 66. Теорема Піфагора 134
Урок № 67. Многокутники. Площі многокутників 135
Урок № 68. Розв’язування прямокутних трикутників 136
Урок № 69. Підсумкова контрольна робота 137
Урок № 70. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік 141