Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 8—9 кл.

код:
Г109042У
автор:
Довгань Г. Д.

Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 8—9 кл. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 128 c. — (Серія «Рятівник»).
ISBN 978-617-09-3697-4.
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу географії 8—9 класів. Переважна форма подачі матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми. Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів.
УДК [911.3:30/33](035) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
15.5 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

УКРАЇНА у СВІТІ: ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ
ВСТУП  3
РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ
Тема 1. Географічна карта  6
Тема 2. Топографічні карти 11
РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ
Тема 1. Україна на політичній карті Європи та світу  13
Тема 2. Формування території України 20
Тема 3. Україна на карті годинних поясів 21
РОЗДІЛ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси  22
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси  33
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси  37
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси  41
Тема 5. Рослинність 43
Тема 6. Тваринний світ України  45
Тема 7. Ландшафти України  47
Тема 8. Природокористування   54
РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України. Кількість населення та чинники, що на неї впливають   58
Тема 2. Розселення 64
Тема 3. Етнічний склад населення   68
Тема 4. Релігійний склад населення  70
Тема 5. Зайнятість населення у світі та в Україні  70
УКРАЇНА та СВІТове господарство
РОЗДІЛ I. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Тема 1. Національна економіка  72
Тема 2. Світове господарство   76
РОЗДІЛ II. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА
Тема 1. Сільське господарство  82
Тема 2. Лісове господарство  86
Тема 3. Добувна промисловість  87
РОЗДІЛ III. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА
Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії  92
Тема 2. Металургійне виробництво  96
Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу  99
Тема 4. Виробництво машин та устаткування  103
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття  106
Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв  108
РОЗДІЛ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА
Тема 1. Транспорт  111
Тема 2. Торгівля  115
Тема 3. Туризм  117
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я.
Наука та освіта   120
Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування  122
РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА  125