Географія. Материки та океани. 7 клас: розробки уроків

код:
Г281034У
автор:
Шуліка Катерина Сергіївна

Географія. Материки та океани. 7 клас : розробки уроків / К. С. Шуліка. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 368 с. — (Серія «Су-
часний майстер-клас»). ISBN 978-617-09-2531-2.
Посібник складено згідно з навчальною програмою «Географія. Материки і океани. 7 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти).
Видання містить плани-конспекти уроків, зокрема узагальнення знань, а також розробки практичних робіт.
До посібника додається скретч-картка, що надає доступ до безкоштовного електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua. Він містить календарно-тематичний план, плани-конспекти нестандартних уроків, мультимедійні презентації до деяких уроків та відповіді до «Зошита для контролю навчальних досягнень учнів».
Для вчителів географії та студентів вищих навчальних закладів.
УДК 372.8:91
ББК 74.262.6 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
368
розмір файлу:
3,43 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Вступ
Урок № 1 Що вивчає географія материків та океанів 4
Урок № 2 К арти материків та океанів, їх класифікація 9
Розділ І З акономірності формування природи материків і океанів
Тема 1 Форма і рухи Землі
Урок № 3 Форма і рухи Землі 12
Тема 2 Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки
Урок № 4 Геологічні ери та епохи горотворення Походження материків та океанічних западин 18
Урок № 5 Платформи і пояси складчастості 23
Урок № 6 К ліматотвірні чинники Закономірності зміни температури повітря 29
Урок № 7 Повітряні маси, їх властивості, переміщення Загальна циркуляціяповітряних мас 33
Урок № 8 Водні маси, їх властивості Закономірності розподілу океанічних течій у Світовому океані 38
Урок № 9 К ліматичні пояси і типи клімату Землі 43
Урок № 10 Природні комплекси материків та океанів Широтна зональність і вертикальна поясність 48
Урок № 11 Узагальнення знань за темами «Вступ», «Форма і рухи Землі», «Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки» 54
Розділ II М атерики тропічних широт
Тема 1 Африка
Урок № 12 Географічне положення, дослідження та освоєння Африки 56
Урок № 13 Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки 61
Урок № 14 Загальні риси клімату Африки 66
Урок № 15 К ліматичні пояси і типи клімату Африки 71
Урок № 16 Води суходолу Африки 75
Урок № 17 Природні зони Африки (вологі екваторіальні ліси, савани та рідколісся) 79
Урок № 18 Природні зони Африки (тропічні пустелі й напівпустелі, субтропічні вічнозелені твердолисті ліси і чагарники) 84
Урок № 19 Стихійні явища природи Екологічні проблеми Африки Об’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО 87
Урок № 20 Н аселення та політична карта Африки 92
Урок № 21 Держави Африки 97
Урок № 22 Узагальнення знань за темою «Африка» 102
Тема 2 Південна Америка
Урок № 23 Географічне положення Південної Америки Дослідження та освоєння материка 104
Урок № 24 Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Південної Америки 109
Урок № 25 Загальні риси клімату Кліматичні пояси і типи клімату 114
Урок № 26 Води суходолу Південної Америки 120
Урок № 27 Природні зони Південної Америки 126
Урок № 28 Вертикальна поясність Анд Сучасні екологічні проблеми Об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО 130
Урок № 29 Населення та політична карта Найбільші держави Південної Америки 136
Урок № 30 Узагальнення знань за темою «Південна Америка» 142
Тема 3 Австралія
Урок № 31 Географічне положення Австралії, історія відкриття і дослідження Рельєф, тектонічна будова, корисні копалини 144
Урок № 32 К лімат та внутрішні води Рослинність і тваринний світ Природні зони Австралії 150
Урок № 33 О б’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО в Австралії 158
Урок № 34 Н аселення Австралії Австралія — країна-материк 160
Урок № 35 Узагальнення знань за темою «Австралія» 164
Розділ III П олярний материк планети
Тема 1 Загальні відомості про Антарктиду
Урок № 36 Антарктида — географічне положення та дослідження
Тектонічна будова та рельєф 167
Урок № 37 К лімат і органічний світ материка Екологічні проблеми Антарктиди 172
Розділ IV М атерики Північної півкулі
Тема 5 Північна Америка
Урок № 38 Географічне положення, історія відкриття та освоєння Північної Америки 177
Урок № 39 Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Північної Америки 182
Урок № 40 Загальні риси клімату Кліматичні пояси і типи клімату Північної Америки 188
Урок № 41 Внутрішні води Північної Америки 194
Урок № 42 Природні зони Північної Америки 199
Урок № 43 Вертикальна поясність Сучасні екологічні проблеми Об’єкти
Світової природної спадщини ЮНЕСКО на материку 204
Урок № 44 Н аселення і політична карта Північної Америки 210
Урок № 45 Держави Північної Америки 214
Урок № 46 Узагальнення знань за темами «Антарктида» і «Північна Америка» 221
Тема 6 Євразія
Урок № 47 Географічне положення Євразії Поділ материка на дві частини світу Дослідження та освоєння Євразії 224
Урок № 48 Р ельєф Євразії Роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні Рівнини Євразії 233
Урок № 49 Р ельєф Євразії Найбільші гірські системи Корисні копалини материка 241
Урок № 50 К ліматотвірні чинники Загальні риси клімату Євразії 248
Урок № 51 К ліматичні пояси і типи клімату Євразії 254
Урок № 52 Води суходолу Найбільші річкові системи Євразії 263
Урок № 53 О зера, льодовики і багаторічна мерзлота Євразії 269
Урок № 54 Природні зони Євразії (арктичного, субарктичного, помірного поясів) 275
Урок № 55 Природні зони Євразії (субтропічного, тропічного, субекваторіального та екваторіального географічних поясів) 283
Урок № 56 Вертикальна поясність гірських систем Євразії Зміна природи материка людиною 288
Урок № 57 О б’єкти Євразії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО 294
Урок № 58 Н аселення та політична карта Євразії 300
Урок № 59 К раїни Західної, Північної та Південної Європи 305
Урок № 60 К раїни Центральної та Східної Європи 310
Урок № 61 К раїни Південної та Східної Азії 314
Урок № 62 Узагальнення знань за темою «Євразія» 320
Розділ V Океани
Тема 1 Тихий океан
Урок № 63 Тихий океан — найбільший океан Землі 322
Урок № 64 О строви в Тихому океані, їх природні особливості 329
Тема 2 Атлантичний океан
Урок № 65 Атлантичний океан 334
Тема 3 Індійський океан
Урок № 66 І ндійський океан 339
Тема 4 Північний Льодовитий океан
Урок № 67 Північний Льодовитий океан 345
Розділ VІ В плив людини на природу материків та океанів
Тема 1 Використання природних багатств материків та океанів
Урок № 68 Природні багатства материків і океанів Порушення природної рівноваги 350
Тема 2 Екологічні проблеми материків та океанів
Урок № 69 Забруднення навколишнього середовища Міжнародні організації з охорони природи 356
Урок № 70 Узагальнення знань за розділами «Океани», «Вплив людини на природу материків та океанів» 361
Література 364