Географія. 8 клас. І семестр: навчально-моніторинговий комплект

код:
З530123У
автор:
Орлова Т. В.

Географія. 8 клас. І семестр : навчально-моніторинговий комплект / Т. В. Орлова. — Х.: Вид-в «Ранок», 2016. — 64 с. + 16 с. (вкладка); інтернет-додаток (скретч карта).
ISBN 978-617-09-2953-2
Навчально-моніторинговий комплект з географії складається з «Навчального зошита», вкладки «Заліковий зошит» та інтернет-додатка, відповідає новій програмі з географії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить матеріал І семестру. У «Навчальному зошиті» матеріал розподілено за уроками. У кожному уроці виділено рубрики: «Теоретичний матеріал», «Розв’язуємо в класі», «Розв’язуємо вдома». Рубрика «Теоретичний матеріал» містить стислий виклад теоретичних матеріалів, які повинні засвоїти учні під час вивчення певної теми. У рубриках «Розв’язуємо в класі» і «Розв’язуємо вдома» подано практичні завдання і виділено місце для їх розв’язання. Вкладка «Заліковий зошит» містить самостійні та контрольні роботи. Інтернет-додаток дозволяє порівняти результати самоконтролю учня і контролю його навчальних досягнень учителем та отримати рекомендації для учня щодо вдосконалення його знань, умінь і навичок з географії. Комплект призначений для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Видання можна використовувати в комплекті з будь-яким підручником географії для 8 класу.
УДК [911.2:37.016] (076)
ББК 26.82я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
11,6 МБ
Безкоштовний додаток:
Заліковий зошит
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Урок 1. Об’єкти і методи досліджень фізичної та суспільної географії України.
Джерела географічної інформації 4
Урок 2. Географічні відомості про територію України в минулому.
Сучасні географічні дослідження 6
Розділ I. Географічна карта та робота з нею
Урок 3. Географічна карта. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти,
картографічні проекції та види спотворень на географічних картах 8
Урок 4. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах. Класифікація карт 10
Урок 5. Навчальні карти і атласи. Національний атлас України, електронні карти.
Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи 12
Урок 6–8. Топографічна карта 14
Урок 9. Україна на політичній карті Європи і світу 17
Урок 10. Географічне положення. Геополітика. Державна територія України. Державні кордони,
розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи 20
Урок 11. Формування території України 23
Урок 12–13. Україна на карті годинних поясів 25
Розділ II. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
Урок 14. Форми земної поверхні. Простягання низовин і височин, гір, річкових долин 29
Урок 15. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери 32
Урок 16–17. Тектонічна будова. Основні тектонічні структури. Зв’язок рельєфу
з тектонічними структурами. Неотектонічні рухи 35
Урок 18. Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси.
Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини 38
Урок 19–20. Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, географія,
закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Рудні та нерудні корисні копалини:
басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі 40
РОЗДІЛ III. Клімат і кліматичні ресурси
Урок 21–22. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня,
їх взаємодія 44
Урок 23–24. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження
та їх розподіл в Україні. Кліматична карта. Кліматичні ресурси 47
Урок 25. Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища.
Метеорологічна служба 51
Урок 26–27. Води суходолу і водні ресурси. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки 52
Урок 28–29. Озера, їх типи, особливості водного режиму. Болота, їх типи та поширення.
Водосховища та канали 56
Урок 30. Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси 59
Урок 31–32. Ґрунт та ґрунтові ресурси 61