Географія. 8 клас : Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань та О. Г. Стадника

код:
Г692002У
автор:
Довгань Г. Д.

Географія. 8 клас : Розробки уроків до підручника Г. Д. Довгань та О. Г. Стадника / Г. Д. Довгань. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 128 с.
ISBN 978-617-09-3065-1
Посібник складений до підручника Г. Д. Довгань та О. Г. Стадника «Географія» для 8 класу та відповідає чинній навчальній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України, що набуває чинності у 2016/17 навчальному році. Видання містить розробки уроків, зокрема узагальнення й тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, практичних робіт, а також багато цікавої додаткової інформації. До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка (календарно-тематичне планування, повні плани-конспекти до всіх уроків, у тому числі дидактичні матеріали). Кожний із цих компонентів можна опрацювати у текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати. Для вчителів географії, студентів, викладачів.
УДК 91:37.091.214.18(073)
ББК 26.82+74.262.6 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
24 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Урок № 1 Що вивчає курс географії «Україна у світі:природа, населення» 2
Урок № 2 Географічні дослідження території України 4
Урок № 3 Географічна карта. Картографічні проекції 6
Урок № 4 Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах 8
Урок № 5 Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень 10
Урок № 6 Топографічні карти 12
Урок № 7 Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою 14
Урок № 8 Практична робота 1 16
Урок № 9 Політична карта світу 18
Урок № 10 Географічне положення країни. Фізико-географічне положення України. Практична робота 2 20
Урок № 11 Економіко-географічне та політико-географічне положення України 22
Урок № 12 Формування території України 24
Урок № 13 Україна на карті годинних поясів 26
Урок № 14 Практична робота 3 28
Урок № 15 Підсумковий урок 30
Урок № 16 Загальні риси рельєфу України 32
Урок № 17 Тектонічна будова. Практична робота 4 34
Урок № 18 Геологічна будова. Практична робота 4 36
Урок № 19 Особливості природних умов території України в різні геологічні ери 38
Урок № 20 Формування рельєфу 40
Урок № 21 Корисні копалини України 42
Урок № 22 Характеристика корисних копалин України 44
Урок № 23 Підсумковий урок 46
Урок № 24 Основні кліматотвірні чинники, їх вплив на клімат України 48
Урок № 25 Загальні риси клімату України. Основні кліматичні показники. Практична робота 5 50
Урок № 26 Регіональні відмінності клімату. Практична робота 6 52
Урок № 27 Сезонні особливості клімату. Несприятливі погодно-кліматичні явища на території України 54
Урок № 28 Прогноз погоди. Кліматичні ресурси 56
Урок № 29 Води суходолу. Основні характеристики річок 58
Урок № 30 Основні річкові системи України 60
Урок № 31 Озера, болота, водосховища та канали 62
Урок № 32 Підземні води. Водні ресурси України 64
Урок № 33 Ґрунти 66
Урок № 34 Основні типи ґрунтів України. Практична робота 8 68
Урок № 35 Рослинний покрив України 70
Урок № 36 Тваринний світ України 72
Урок № 37 Підсумковий урок 74
Урок № 38 Ландшафти України 76
Урок № 39 Районування природних ландшафтів 78
Урок № 40 Зона мішаних лісів 80
Урок № 41 Лісостепова зона 82
Урок № 42 Зона степів 84
Урок № 43 Практична робота 9 86
Урок № 44 Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи 88
Урок № 45 Гірські ландшафти Карпат та їх охорона 90
Урок № 46 Кримські гори 92
Урок № 47 Чорне море 94
Урок № 48 Азовське море 96
Урок № 49 Природно-ресурсний потенціал України та його використання 98
Урок № 50 Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Практична робота 10 100
Урок № 51 Раціональне природокористування 102
Урок № 52 Підсумковий урок 104
Урок № 53 Кількість населення і чинники, що на неї впливають. Практична робота 11 106
Урок № 54 Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя. Практична робота 12 108
Урок № 55 Механічний рух населення 110
Урок № 56 Густота населення світу й України 112
Урок № 57 Міські та сільські населені пункти. Урбанізація 114
Урок № 58 Міста та села України 116
Урок № 59 Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу 118
Урок № 60 Національний склад населення України 120
Урок № 61 Релігійний склад населення 122
Урок № 62 Трудові ресурси та зайнятість населення 124
Урок № 63 Підсумковий урок 126
Уроки № 64—68 Характеристика природи і населення свого адміністративного регіону 127