Фізика. 9 клас : зошит для контролю навчальних досягнень

код:
Т487054У
автор:
Божинова Ф. Я.

Фізика. 9 клас : зошит для контролю навчальних досягнень / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 64 с.
ISBN 978-617-09-3495-6
Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині посібника запропоновано декілька видів перевірочних робіт: самостійні роботи — відстежується рівень сформованості вміння розв’язувати якісні й розрахункові задачі на два-три логічні кроки; контроль теоретичних знань — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; практичні тренінги — контролюються вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач різного типу, володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно, виконувати поясню-
вальні рисунки. Кожну перевірочну роботу подано у двох варіантах. Друга частина посібника містить контрольні роботи, за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за темами курсу. У посібнику подано п’ять контрольних робіт у двох рівнозначних варіантах. Ще два варіанти контрольних робіт (варіант 3 і варіант 4) розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua. Можливості сайта interactive.ranok.com.ua дозволять учням виконати завдання контрольних робіт, здійснити самоконтроль, розглянути правильні розв’язання завдань, а вчителю дадуть змогу ознайомитися з результатами, отриманими учнями. Використання посібника ефективне в процесі вивчення курсу фізики за підручником «Фізика» для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.
УДК [53:37.091.26](076) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
3,21 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 1
Поточний контроль знань
Магнітне поле
Контроль теоретичних знань 1. Постійні магніти. Магнітне поле  2
Самостійна робота 1. Правило свердлика. Правило лівої руки 4
Практичний тренінг 1. Сила Ампера 6
Контроль теоретичних знань 2. Явище електромагнітної індукції.
Індукційний струм . 8
Світлові явища
Самостійна робота 2. Світлові явища. Закон прямолінійного
поширення світла 10
Практичний тренінг 2. Закони відбивання світла.
Плоске дзеркало 12
Самостійна робота 3. Заломлення світла. Показник заломлення . 14
Самостійна робота 4. Лінзи. Оптична сила лінзи.
Побудова зображення в лінзах 16
Механічні та електромагнітні хвилі
Контроль теоретичних знань 3. Механічні хвилі . 18
Самостійна робота 5. Звукові хвилі. Інфразвук та ультразвук . 20
Контроль теоретичних знань 4. Електромагнітні хвилі 22
Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики
Контроль теоретичних знань 5. Будова атома і атомного ядра 24
Самостійна робота 6. Радіоактивність. Період піврозпаду  26
Практичний тренінг 3. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор 28
Рух і взаємодія. Закони збереження
Самостійна робота 7. Швидкість і прискорення рівноприскореного прямолінійного руху . 30
Практичний тренінг 4. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати 32
Самостійна робота 8. Закони Ньютона 34
Практичний тренінг 5. Рух тіла під дією сили тяжіння. Вільне падіння 36
Практичний тренінг 6. Рух тіла під дією кількох сил 38
Практичний тренінг 7. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу . 40
Самостійна робота 9. Механічна енергія. Закон збереження механічної енергії . 42
Контрольні роботи
Контрольна робота 1. Магнітне поле  44
Контрольна робота 2. Світлові явища 48
Контрольна робота 3. Механічні та електромагнітні хвилі 52
Контрольна робота 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики  56
Контрольна робота 5. Рух і взаємодія. Закони збереження 60