Фізика. 9 клас : збірник задач

код:
Т741002У
автор:
Гельфгат І. М.

Фізика. 9 клас : збірник задач / І. М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев. — 2-ге вид. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 176 с. — іл.
ISBN 978-617-09-3318-8
Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності. Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учнів. Наведено приклади розв’язування задач; подано відповіді до більшості задач, а також вибірково вказівки та розв’язання. Уміщено тести для самоперевірки та відповіді до них. Наявність однотипних задач дозволяє здійснити оптимальний добір задач для домашніх завдань та самостійних робіт. Задачі для допитливих допоможуть учням перевірити глибину отриманих знань і підготуватися до олімпіад з фізики. Збірник містить додаток, що складається з довідкових таблиць і математичного довідника.
Призначено для учнів 9 класів закладів загальної середньої освіти та вчителів фізики.
УДК [53:37.016](076.1) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
4,59 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова  3
РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА
1. Магнітне поле. Лінії магнітного поля. Магнітна дія струму 4
2. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовин. Електромагніти 13
3. Сила Ампера та сила Лоренца 19
4. Явище електромагнітної індукці 25
РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
5. Джерела й приймачі світла. Поширення світла 30
6. Відбивання світла. Дзеркала 37
7. Заломлення світла. Дисперсія світла. Кольори 46
8. Лінзи. Формула тонкої лінзи  54
9. Око та оптичні прилади  61
10. Сила світла і освітленість 65
РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ
11. Механічні хвилі. Звук  69
12. Електромагнітні хвилі 76
Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА І АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
13. Сучасна модель атома  82
14. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду  87
15. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання  95
16. Ядерні реакції та атомна енергетика  97
Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ
17. Рівноприскорений рух 103
18. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона  112
19. Закон всесвітнього тяжіння. Рух тіл під дією сили тяжіння 119
20. Рух тіла під дією кількох сил  127
21. Пружинний і математичний маятники 132
22. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух 137
23. Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах 143
Відповіді, вказівки, розв’язання 150
Додаток
Довідкові таблиці  170
Математичний довідник  171
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (короткий варіант) 172