Фізика. 8 клас. Контроль навчальних досягнень

код:
Т487033У
автор:
Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна

Божинова Ф. Я.
Б 76 Фізика. 8 клас : зошит для контролю навчальних досягнень / Ф. Я. Божинова,О. О. Кірюхіна. — 3-тє вид., випр. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 64 с.
ISBN 978-617-09-2860-3
Зошит відповідає вимогам чинної програми з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині посібника запропоновано декілька видів перевірочних робіт: самостійні роботи — відстежуються рівень засвоєння отриманих теоретичних знань, уміння розв’язувати якісні й розрахункові задачі на два-три логічні кроки; контроль теоретичних знань — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; практичні тренінги — контролюються вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач різного типу, володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно, виконувати пояснювальні рисунки. Кожну перевірочну роботу подано у двох варіантах.
Друга частина посібника містить контрольні роботи, які подані у трьох варіантах і за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Використання посібника ефективне у процесі вивчення курсу фізики за під-
ручником «Фізика» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого, а також при роботі за будь-яким іншим чинним підручником з фізики для 8 класу.
На сайті interactive.ranok.com.ua учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: виконати аналогічні завдання, здійснити самоконтроль, ознайомитись із правильними розв’язаннями завдань. Учитель може ознайомитися з результатами, отриманими учнями.
До посібника пропонується електронний додаток «Добірка запитань для усного опитування».
Зміст завдань дозволяє використовувати посібник у комплекті з будь-яким чинним підручником фізики для 8 класу.
Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
4,6 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 1
Поточний КонтРоль знань
ТеПлОВІ ЯВища
Самостійна робота 1. Температура. Залежність розмірів тіл від температури 2
Контроль теоретичних знань 1. Способи зміни внутрішньої енергїї.
Види теплообміну 4
Практичний тренінг 1. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс 6
Контроль теоретичних знань 2. агрегатний стан речовини.
Плавлення та кристалізація 8
Практичний тренінг 2. Плавлення та кристалізація 10
Самостійна робота 2. Випаровування. Кипіння 12
Практичний тренінг 3. Пароутворення та конденсація 14
Самостійна робота 3. Теплота згоряння палива. Теплові машини 16
елеКТРичНІ ЯВища. елеКТРичНий СТРУМ
Самостійна робота 4. електричний заряд. електричне поле 18
Практичний тренінг 4. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона 20
Контроль теоретичних знань 3. електричний струм.
Дія електричного струму 22
Контроль теоретичних знань 4. електричне коло та його елементи 24
Самостійна робота 5. Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома 26
Практичний тренінг 5. Розрахунок опору провідника 28
Самостійна робота 6. Послідовне з’єднання провідників 30
Практичний тренінг 6. Паралельне і мішане з’єднання провідників 32
Самостійна робота 7. Робота і потужність електричного струму 34
Практичний тренінг 7. Закон Джоуля — ленца 36
Самостійна робота 8. електричний струм у різних середовищах 38
КонтРольні РоБоти
Контрольна робота 1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача 40
Контрольна робота 2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни 46
Контрольна робота 3. електричний заряд. електричне поле.
електричний струм 52
Контрольна робота 4. Робота і потужність струму. електричний струм
у різних середовищах 58
Додаток 64