Фізика. 7 клас: зошит для контролю навчальних досягнень

код:
Т487017У
автор:
Божинова Ф. Я., О. О. Кірюхіна

Фізика. 7 клас : зошит для контролю навчальних досягнень / Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 64 с.
ISBN 978-617-09-0408-9
Зошит відповідає вимогам нової програми з фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині посібника запропоновано декілька видів перевірочних робіт: самостійна робота — відстежується рівень засвоєння отриманих теоретичних знань,
уміння розв’язувати якісні й розрахункові задачі на два логічні кроки; контроль теоретичних знань — перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу; практичний тренінг — контролюються вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач різного типу, володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно, виконувати пояснювальні рисунки. Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина посібника містить контрольні роботи, які подані у трьох варіантах
і за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Продумана структура навчального матеріалу, диференціація завдань за рівнем складності забезпечують оперативність під час використання посібника.
На сайті interactive.ranok.com.ua учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: виконати аналогічні завдання, здійснити самоконтроль, ознайомитись із розв’язанням завдань. Учитель може ознайомитися з ре-
зультатами, отриманими учнями. До посібника пропонується електронний додаток «Добірка запитань для усного опитування».
Зміст завдань дозволяє використовувати посібник у комплекті з будь-яким чинним підручником фізики для 7 класу.
Призначено для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.
УДК [53:37.091.26](076)
ББК 22.3я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
4,18 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 1
Поточний контроль знань
Фізика як природнича наука. Пізнання природи
Самостійна робота 1. Фізика — природнича наука. Будова речовини 2
Механічний рух
Контроль теоретичних знань 1. Механічний рух. Траєкторія. Шлях. Переміщення 4
Самостійна робота 2. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху 6
Практичний тренінг 1. Графіки руху тіл. Середня швидкість руху 8
Самостійна робота 3. Рівномірний рух по колу і коливальний рух . 10
Взаємодія тіл. Сила
Самостійна робота 4. Густина речовини 12
Контроль теоретичних знань 2. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил 14
Практичний тренінг 2. Сили в механіці 16
Самостійна робота 5. Тиск твердих тіл. Сила тиску 18
Контроль теоретичних знань 3. Тиск рідин і газів. Атмосферний тиск 20
Практичний тренінг 3. Тиск рідин і газів. Сполучені посудини 22
Самостійна робота 6. Архімедова сила. Умови плавання тіл 24
Механічна робота та енергія
Самостійна робота 7. Механічна робота. Потужність 26
Практичний тренінг 4. Потенціальна і кінетична енергії. Закон збереження
і перетворення механічної енергії 28
Самостійна робота 8. Прості механізми. Важіль. Блок 30
Практичний тренінг 5. Прості механізми. Ккд простих механізмів 32
Контрольні роботи
Контрольна робота 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи 34
Контрольна робота 2. Механічний рух 40
Контрольна робота 3. Взаємодія тіл. Сила 46
Контрольна робота 4. Взаємодія тіл. Тиск. Сила тиску 52
Контрольна робота 5. Механічна робота та енергія 58
Таблиці густин деяких речовин 64