Фізика. 7 клас : збірник задач

код:
Т900923У
автор:
Гельфгат І. М.

Фізика. 7 клас : збірник задач / І. М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев. — 3-тє вид. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 160 с. — іл.
ISBN 978-617-09-2379-0
Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності. Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учнів. Наведено приклади розв’язування задач; подано відповіді до більшості задач, а також вибірково вказівки та розв’язання. Уміщено тести для самоперевірки та відповіді до них. Наявність однотипних задач дозволяє здійснити оптимальний добір задач
для домашніх завдань та самостійних робіт. Задачі для допитливих допоможуть учням перевірити глибину отриманих знань і підготуватися до олімпіад з фізики. Збірник містить додаток, що складається з довідкових таблиць і математичного довідника.
Призначено для учнів 7 класів закладів загальної середньої освіти та вчителів фізики.
ISBN 978-617-09-2379-0
УДК [53:37.016](076.1) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
2,69 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

До вчителя  2
До учня.  3
Розділ 1. Фізика як природнича наука.
Методи наукового пізнання
1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища 4
2. Будова речовини. Молекули. Атоми  6
3. Методи наукового пізнання  9
4. Фізичні величини та їх вимірювання. Похибки вимірювань 11
Розділ 2. Механічний рух
5. Система відліку. Матеріальна точка. Шлях. Переміщення 19
6. Рівномірний рух. Швидкість руху 24
7. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху 33
8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу  42
9. Коливальний рух 45
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
10. Взаємодія тіл. Інерція. Маса 49
11. Густина 55
12. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил 64
13. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука .66
14. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість 71
15. Тертя. Сили тертя 74
16. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску 82
17. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля 87
18. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри  93
19. Сполучені посудини. Манометри, гідравлічні машини  98
20. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда 107
21. Умови плавання тіл 112
Розділ 4. Механічна робота та енергія
22. Механічна робота. Потужність 120
23. Механічна енергія. Перетворення механічної енергії  128
24. Момент сили. Умови рівноваги важеля. Блоки 135
25. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії 145
Відповіді, вказівки, розв’язання 152
Відповіді до тестів для самоперевірки 158
Додаток 159