Фізика. 7 клас: розробки уроків

код:
Т281040У
автор:
О. О. Туманцова.

Фізика. 7 клас : розробки уроків : до підруч. за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого / О. О. Туманцова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978-617-09-2702-6
Посібник укладено відповідно до нової програми з фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів та підручника «Фізика» авторського колективу у складі В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого, Ф. Я. Божинової, Ю. І. Горобця, І. Ю. Ненашева, О. О. Кірюхіної; за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Видання містить детальні розробки уроків, у яких зазначено основні структурні елементи й дидактичну мету кожного уроку, вміщено описи всіх лабораторних робіт, демонстрацій та експериментів, наведено цікаву інформацію про практичне застосування фізики. Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-7» і має на меті надання допомоги в щоденній підготовці до уроків учителям, які викладають фізику за зазначеним підручником. До посібника додається скретч-картка, яка надає доступ до електронного додатка, що містить календарно-тематичний план, презентації до нестандартних уроків та уроків узагальнення й систематизації знань, роздавальні матеріали для учнів тощо. Призначено для вчителів фізики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
УДК 37.091.321:53
ББК 22.151.0+74.262.21 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
19,3 МБ
Цiна: 40 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу 5
Урок № 1. Фізика як навчальний предмет Фізичний кабінет та його
обладнання Правила безпеки у фізичному кабінеті 9
Розділ 1. Фізика як природнича наука
Пізнання природи
Урок № 2. Фізика — наука про природу Фізичні тіла та фізичні
явища 13
Урок № 3. Початкові відомості про будову речовини Молекули
Атоми 16
Урок № 4. Наукові методи вивчення природи 20
Урок № 5. Фізичні величини Вимірювання фізичних величин
Похибки й оцінювання точності вимірювань 23
Урок № 6. Лабораторна робота № 1 Визначення ціни поділки
шкали вимірювального приладу 27
Урок № 7. Лабораторна робота № 2 Вимірювання об’ємів твердих
тіл, рідин і сипких матеріалів 29
Урок № 8. Лабораторна робота № 3 Вимірювання розмірів малих
тіл 31
Урок № 9. Узагальнення та систематизація знань з теми «Фізика
як природнича наука Пізнання природи» 33
Урок № 10. Захист навчальних проектів з теми «Фізика
як природнича наука Пізнання природи» 36
Розділ 2. Механічний рух
Частина I Прямолінійний рух
Урок № 11. Механічний рух Відносність руху 40
Урок № 12. Траєкторія руху Шлях Переміщення 43
Урок № 13. Рівномірний рух Швидкість руху 46
Урок № 14. Розв’язування задач 50
Урок № 15. Графіки рівномірного руху 53
Урок № 16. Розв’язування задач 57
Урок № 17. Нерівномірний рух Середня швидкість нерівномірного
руху 60
Урок № 18. Розв’язування задач 63
Урок № 19. Контрольна робота № 1 67
Частина 2 Рівномірний рух по колу
Коливальний рух
Урок № 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу Період
обертання 70
Урок № 21. Лабораторна робота № 4 Вимірювання періоду обертання
та обертової частоти 73
Урок № 22. Коливальний рух Амплітуда, період і частота коливань 75
Урок № 23. Лабораторна робота № 5 Дослідження коливань
нитяного маятника 79
Урок № 24. Розв’язування задач 81
Урок № 25. Узагальнення та систематизація знань з теми
«Механічний рух» 85
Урок № 26. Контрольна робота № 2 89
Урок № 27. Захист навчальних проектів з теми «Механічний рух» 92
Розділ 3. Взаємодія тіл
Частина I. Сила Види сил
Урок № 28. Явище інерції 95
Урок № 29. Інертність тіла Маса як міра інертності 98
Урок № 30. Лабораторна робота № 6 Вимірювання мас тіл
способом зважування 102
Урок № 31. Густина Одиниці густини 104
Урок № 32. Лабораторна робота № 7 Вимірювання густин
твердого тіла та рідини 109
Урок № 33. Розв’язування задач 111
Урок № 34. Сила — міра взаємодії Графічне зображення сил
Додавання сил 114
Урок № 35. Деформація тіла Сила пружності Закон Гука 117
Урок № 36. Лабораторна робота № 8 Дослідження пружних
властивостей тіл 122
Урок № 37. Сила тяжіння Вага тіла Невагомість 124
Урок № 38. Тертя Сила тертя 129
Урок № 39. Лабораторна робота № 9 Визначення коефіцієнта
тертя ковзання 135
Урок № 40. Узагальнення та систематизація знань з теми
«Взаємодія тіл Частина I Сила Види сил» 137
Урок № 41. Контрольна робота № 3 141
Частина II. Тиск Закон Архімеда Плавання тіл
Урок № 42. Тиск твердих тіл на поверхню Сила тиску 144
Урок № 43. Тиск рідин і газів Закон Паскаля 148
Урок № 44. Гідростатичний тиск 152
Урок № 45. Атмосферний тиск Барометри 156
Урок № 46. Сполучені посудини Манометри 160
Урок № 47. Виштовхувальна сила в рідинах і газах Закон
Архімеда 165
Урок № 48. Умови плавання тіл 169
Урок № 49. Лабораторна робота № 10 З’ясування умов
плавання тіла 174
Урок № 50. Cудноплавство та повітроплавання 175
Урок № 51. Узагальнення та систематизація знань з теми
«Взаємодія тіл Частина ІІ Тиск Закон Архімеда
Плавання тіл» 179
Урок № 52. Контрольна робота № 4 186
Урок № 53. Захист навчальних проектів з теми «Взаємодія тіл
Сила» 189
Розділ 4. механічна робота та енергія
Урок № 54. Механічна робота Одиниці роботи 193
Урок № 55. Потужність 196
Урок № 56. Енергія Потенціальна енергія тіла 200
Урок № 57. Кінетична енергія Повна механічна енергія Закон
збереження і перетворення механічної енергії 203
Урок № 58. Розв’язування задач 207
Урок № 59. Момент сили Умови рівноваги важеля 211
Урок № 60. Лабораторна робота № 11 З’ясування умови
рівноваги важеля 214
Урок № 61. Рухомий та нерухомий блоки 216
Урок № 62. Прості механізми Коефіцієнт корисної дії простих
механізмів 219
Урок № 63. Лабораторна робота № 12 Визначення ККД
похилої площини 223
Урок № 64. Узагальнення та систематизація знань з теми
«Механічна робота та енергія» 225
Урок № 65. Контрольна робота № 5 229
Урок № 66. Захист навчальних проектів з теми «Механічна робота
та енергія» 232
Література 236
Відповіді до контрольних робіт 237