Фізика. 7 клас: Методика викладання

код:
Т0925У
автор:
Пєсін О. І.

Пєсін О. І.
П28 Фізика. 7 клас: Методика викладання. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. — 192 с.— (Майстер-клас).
У посібнику розглядаються пізнавальне та світоглядне значення розділів діючої програми для 7 класу й окремих тем курсу; обговорюються варіанти викладення програмного матеріалу. Методичні рекомендації містять огляд складних для сприйняття учнями місць, аналіз експериментів на основі особистого педагогічного досвіду автора посібника.
У виданні викладено основи геометричної оптики, оскільки вивчення розділу «Світові явища» в 7 класі передбачаються програмою вперше.
Для всіх розділів пропонується поурочний розподіл матеріалу.
Призначено для вчителів фізики загальноосвітніх учбових закладів.
УДК 371.6:53
ББК 22.3я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
192
розмір файлу:
1,75 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3

Розділ 1. Починаємо вивчати фізику

Додаткова література для учнів до розділу 1 6

Вступ 7

Урок 1. Навколишній світ. Мікро- , макро- і мегасвіт. Фізика як природнича наука. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою й виробничими технологіями 11

Урок 2. Фізичні тіла, речовини та явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні й оптичні явища 21

Урок 3. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження й експеримент 26

Урок 4. Фізичні величини та їхнє вимірювання. Простір і час 31

Урок 5. Довжина і її виміри. Площа і її виміри 39

Урок 6. Об’єм і його виміри 43

Урок 7. Час. Виміри часу 45

Урок 8. Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила — міра взаємодії 48

Урок 9. Робота й енергія 54

Розділ 2. Будова речовини

Додаткова література для учнів до розділу 2 58

Вступ 59

Короткий історичний нарис про будову речовини 60

Загальні методичні рекомендації до вивчення теми 63

Урок 1. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Маса тіла. Вимірювання маси тіла 65

Урок 2. Внутрішня будова речовини. Атоми й молекули. Рух і взаємодія атомів і молекул. Явище дифузії 69

Урок 3. Зв’язок температури тіла зі швидкістю руху його молекул 72

Урок 4. Агрегатні стани речовини. Макроскопічні властивості речовини, що перебуває в різних агрегатних станах 74

Урок 5. Пояснення властивостей твердих, рідких і газоподібних тіл з погляду молекулярно-кінетичних уявлень. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу 75

Урок 6. Густина речовини. Одиниця густини. Вимірювання густини 80

Урок 7. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури 82

Навчальні матеріали до теми «Будова речовини» 85

Розділ 3. Світлові явища

Додаткова література для учнів до розділу 3 100

Вступ 101

Короткий нарис історії розвитку геометричної оптики 102

Коротка характеристика змісту теми «Світлові явища» 106

Аналіз основних понять і уявлень геометричної оптики107

Про походження ідеальних об’єктів геометричної оптики 118

Урок 1. Оптичні явища в природі. Джерела й приймачі світла. Промінь світла. Прямолінійне поширення світла 125

Урок 2. Утворення тіні й півтіні. Сонячне й місячне затемнення. Одержання оптичного зображення за допомогою малого отвору 132

Урок 3. Елементи фотометрії. Сила світла й освітленість 136

Урок 4. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Лабораторна робота 142

Урок 5. Плоске дзеркало. Побудова зображення в плоскому дзеркалі 149

Урок 6. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ 153

Урок 7. Заломлення світла плоскопаралельною пластиною й призмою. Розв’язання завдань 156

Урок 8. Лінзи. Характеристики лінз. Заломлення світла лінзою. Фокусна відстань і оптична сила лінзи 161

Урок 9. Одержання зображення за допомогою лінзи. Лабораторна робота 165

Урок 10. Побудова зображення, що дає лінза 169

Урок 11. Око. Вади зору. Окуляри 174

Урок 12. Фотоапарат. Проекційний апарат. Лабораторна робота 178

Урок 13. Мікроскоп. Телескоп 182

Урок 14. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Лабораторна робота 184

Урок 15. Кольори. Підведення підсумків 187

Використана література 190