Фізика. 10–11 класи. Академічний рівень. Експрес-контроль

код:
Т18183У
автор:
Крамаренко Н. В.

Крамаренко Н. В.
К77 Фізика. 10–11 класи. Академічний рівень. Експрес-контроль / Н. В. Крамаренко, Л. М. Назаренко.— Х.: Видавництво «Ранок», 2013.— 128 с.
ISBN 978-617-540-997-8
Видання відповідає програмі з фізики для 10 і 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для організації поточного контролю знань на академічному рівні. Посібник містить 63 тестові роботи у двох варіантах. Кожна робота складається з диференційованих за рівнем складності тестових завдань, зміст яких дозволяє використовувати посібник під час роботи за будь-яким чинним підручником з фізики (академічний рівень).
Зручна структура посібника, наявність перфорації та можливість перевірити роботу учня за короткий час забезпечує оперативність проведення поточного контролю. До видання безкоштовно додаються розв’язання та відповіді до всіх завдань за умови придбання 10 примірників посібника.
Призначено для учнів 10 і 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.
УДК 372.853(076.1)
ББК 74.268.3УКР
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
5,63 МБ
Безкоштовний додаток:
Розв'язанная та відповіді до видання "Фізика. 10–11 класи. Академічний рівень. Експрес-контроль"
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст

10-й клас
Тест 1. Вступ 1
Тест 2. Основи механіки 3
Тест 3. Рівномірний рух 5
Тест 4. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості руху 7
Тест 5. Рівноприскорений рух 9
Тест 6. Вільне падіння 11
Тест 7. Рух по колу 13
Тест 8. Механічна взаємодія 15
Тест 9. Закони динаміки 17
Тест 10. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння 19
Тест 11. Рух тіла під дією сили тяжіння 21
Тест 12. Деформація тіл. Сила пружності 23
Тест 13. Сили тертя 25
Тест 14. Вага й невагомість 27
Тест 15. Рівновага тіл. Момент сили 29
Тест 16. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу 31
Тест 17. Механічна робота і потужність 33
Тест 18. Механічна енергія 35
Тест 19. Закон збереження механічної енергії 37
Тест 20. Механічні коливання 39
Тест 21. Механічні хвилі 41
Тест 22. Релятивістська механіка 43
Тест 23. Основні положення МКТ 45
Тест 24. Газові закони 47
Тест 25. Рівняння Менделєєва — Клапейрона 49
Тест 26. Насичена й ненасичена пара 51
Тест 27. Властивості рідин 53
Тест 28. Тверді тіла 55
Тест 29. Внутрішня енергія. Робота в термодинаміці 57
Тест 30. Перший закон термодинаміки 59
Тест 31. Кількість теплоти 61
Тест 32. Теплові машини 63

11-й клас
Тест 1. Закон Кулона 65
Тест 2. Напруженість електричного поля 67
Тест 3. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал 69
Тест 4. Речовина в електричному полі 71
Тест 5. Електроємність 73
Тест 6. Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір 75
Тест 7. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола 77
Тест 8. Розрахунок електричних кіл 79
Тест 9. Робота та потужність електричного струму 81
Тест 10. Електричний струм у різних середовищах 83
Тест 11. Магнітне поле струму 85
Тест 12. Сила Ампера 87
Тест 13. Сила Лоренца 89
Тест 14. Магнітні властивості речовини 91
Тест 15. Електромагнітна індукція 93
Тест 16. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля 95
Тест 17. Змінний електричний струм 97
Тест 18. Трансформатор 99
Тест 19. Коливальний контур. Формула Томсона 101
Тест 20. Електромагнітні хвилі 103
Тест 21. Поширення радіохвиль 105
Тест 22. Відбивання та заломлення світла 107
Тест 23. Лінзи. Побудова зображення в лінзах 109
Тест 24. Інтерференція світла 111
Тест 25. Дифракція світла 113
Тест 26. Дисперсія світла. Поляризація світла 115
Тест 27. Фотоефект 117
Тест 28. Атомне ядро. Атомні реакції 119
Тест 29. Ядерна модель атома. Випромінювання та поглинання світла атомом 121
Тест 30. Радіоактивність 123
Тест 31. Елементарні частинки 125