Фізика. 10 клас. Рівень стандарту : збірник задач

код:
Т741007У
автор:
Гельфгат І. М.

Фізика. 10 клас. Рівень стандарту : збірник задач / І. М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 176 с. : іл.
ISBN 978-617-09-4821-2
Посібник складений відповідно до нових навчальних програм з фізики для 10 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту) і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності. Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учнів. Наведено приклади розв’язування задач; подано відповіді до більшості задач, а також вибірково вказівки та розв’язання. Уміщено тести для самоперевірки та відповіді до них. Наявність однотипних задач дозволяє здійснити оптимальний добір задач
для домашніх завдань та самостійних робіт. Задачі для допитливих допоможуть учням перевірити глибину отриманих знань і підготуватися до олімпіад з фізики. Збірник містить додаток, що складається з довідкових таблиць і математичного довідника.
Призначено для учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти та вчителів фізики.
УДК [53:37.016](076.1) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
3,73 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
1. Основні поняття кінематики. Прямолінійний рух.
Закон додавання швидкостей 4
2. Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний
рух. Вільне падіння 10
3. Рух тіла, кинутого горизонтально або під кутом до горизонту 16
4. Рівномірний рух матеріальної точки по колу 20
5. Принцип відносності Ґалілея. Закони динаміки 26
6. Гравітаційна взаємодія. Вага та невагомість. Перша космічна швидкість 32
7. Сили тертя та опору середовища 37
8. Рух тіла під дією кількох сил 43
9. Рівновага тіл. Центр тяжіння. Стійкість рівноваги 49
10. Застосування законів збереження імпульсу та енергії 57
11. Рівновага та рух рідини та газу 63
12. Коливальний рух 68
13. Механічні хвилі. Звукові явища 73
14. Елементи спеціальної теорії відносності 78
15. Основні положення МКТ 81
16. Ідеальний газ. Температура 85
17. Фазові переходи. Насичена пара. Вологість повітря 95
18. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища 101
19. Властивості твердих тіл. Теплове розширення 105
20. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес 108
21. Другий закон термодинаміки. Теплові машини 115
22. Напруженість електричного поля 119
23. Потенціал електростатичного поля 128
24. Конденсатори. Електроємність.
Енергія електричного поля 132
Відповіді, вказівки, розв’язання 139
Відповіді до тестів для самоперевірки 167
Додаток 168
Довідкові таблиці 168
Математичний довідник 171
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 172