Повний курс географії в тестах

код:
Г19811У
автор:
Шматько О. Є., Вовк В. Ф.

Шкільний курс географії в тестах / О. Є. Шматько, В. Ф. Вовк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 448 с. — (Серія «Енциклопедія тестових завдань»).
ISBN 978-617-09-1539-9.
Видання являє собою збірник завдань із географії і містить усі основні типи завдань, які використовуються під час державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання згруповані за темами шкільного курсу географії у 6—10 класах та порядку їх вивчення.
У посібнику наведено правильні відповіді до всіх завдань.
Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів та вчителів географії.
УДК [91:372.8](0.76.6)
ББК (26+74.262.8)я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
488
розмір файлу:
211 МБ
Цiна: 50 грн 50 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Загальна географія
Географія як наука, розвиток географічних досліджень
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 6
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 6
Завдання на встановлення відповідності 9
Завдання на встановлення правильної послідовності 11
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 12
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 13
Способи зображення Землі
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 14
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 14
Завдання на встановлення відповідності 18
Завдання на встановлення правильної послідовності 19
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 19
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 20
Літосфера та рельєф
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 21
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 21
Завдання на встановлення відповідності 28
Завдання на встановлення правильної послідовності 31
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 33
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 35
Атмосфера та клімат
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 36
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 36
Завдання на встановлення відповідності 43
Завдання на встановлення правильної послідовності 44
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 45
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 47
Гідросфера
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 49
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 49
Завдання на встановлення відповідності 52
Завдання на встановлення правильної послідовності 53
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 56
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 58
Біосфера
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 59
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 59
Завдання на встановлення відповідності 60
Завдання на встановлення правильної послідовності 60
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 61
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 61
Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 62
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 62
Завдання на встановлення відповідності 63
Завдання на встановлення правильної послідовності 63
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 64
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 64
Географія материків і океанів
Океани: Тихий океан, Атлантичний океан,
Індійський океан, Північний Льодовитий океан
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 65
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 65
Завдання на встановлення відповідності 74
Завдання на встановлення правильної послідовності 76
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 79
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 81
Материки: Африка. Південна Америка. Антарктида.
Північна Америка. Євразія. Земля — наш спільний дім
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 82
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 82
Завдання на встановлення відповідності 109
Завдання на встановлення правильної послідовності 117
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 124
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 129
Фізична географія України
Вступ. Україна та її географічні дослідження
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 130
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 130
Завдання на встановлення відповідності 141
Завдання на встановлення правильної послідовності 144
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 147
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 151
Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 153
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 153
Завдання на встановлення відповідності 169
Завдання на встановлення правильної послідовності 174
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 176
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 181
Ландшафти і фізико-географічне районування
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 182
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 183
Завдання на встановлення відповідності 194
Завдання на встановлення правильної послідовності 196
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 198
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 201
Використання природних умов і природних ресурсів України та їх охорона
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 202
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 202
Завдання на встановлення відповідності 206
Завдання на встановлення правильної послідовності 209
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 210
Економічна і соціальна географія України
Населення України
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 211
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 211
Завдання на встановлення відповідності 222
Завдання на встановлення правильної послідовності 226
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 228
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 229
Господарство України
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 230
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 231
Завдання на встановлення відповідності 257
Завдання на встановлення правильної послідовності 269
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 272
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 278
Територіальний поділ України
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 279
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 279
Завдання на встановлення відповідності 283
Завдання на встановлення правильної послідовності 285
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 285
Соціально-економічна географія світу
Сучасна політична карта світу
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 287
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 287
Завдання на встановлення відповідності 295
Завдання на встановлення правильної послідовності 300
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 301
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 303
Населення світу
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 304
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 304
Завдання на встановлення відповідності 312
Завдання на встановлення правильної послідовності 317
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 319
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 323
Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 325
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 325
Завдання на встановлення відповідності 330
Завдання на встановлення правильної послідовності 334
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 335
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 337
Світове господарство
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 339
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 339
Завдання на встановлення відповідності 353
Завдання на встановлення правильної послідовності 360
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 362
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 365
Глобальні проблеми людства
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 365
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 366
Завдання на встановлення відповідності 370
Завдання на встановлення правильної послідовності 370
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 371
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 373
Регіони та країни світу
Завдання відкритої форми з короткою словесною відповіддю 374
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення правильної послідовності 419
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю 423
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю 427