Довідник учителя географії в запитаннях та відповідях

код:
Г3491У
автор:
Н. В. Бєскова, В. М. Проценко

Довідник учителя географії в запитаннях та відповідях / Авт.-упорядн. Н. В. Бєскова, В. М. Проценко.— Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.— 608 с.
ISBN 966-08-1425-9
Довідник складено у формі розгорнутих відповідей на типові запитання, які постійно постають перед учителем. Матеріал подано за певними тематичними групами, що значно полегшує та прискорює роботу з книгою. Посібник призначений для вчителів географії загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, студентів і викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, методистів науково-методичних центрів, районних методичних кабінетів, методистів і викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, всіх зацікавлених освітян.
УДК 371.2(083)
ББК 74.24я.2

Мова:
укр.
кількість сторінок:
608
розмір файлу:
2,8 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Розділ 1. Перспективи розвитку освіти України
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні 3
Указ Президента України № 1013 / 2005
Що являє собою система зовнішнього незалежного оцінювання? 9
Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти 9
Кабінет Міністрів України Постанова від 31 грудня 2005 р. № 1312
Якими є заходи держави щодо забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання? 17
Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 17
Кабінет Міністрів України Постанова від 13 липня 2004 р. № 905
Комплексна програма забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 18
Якими є інформаційні та комунікаційні технології у сфері освіти і науки? 35
Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006—2010 роки 35
Кабінет Міністрів України Постанова від 7 грудня 2005 р. № 1153
Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006—2010 роки 36
Якими є додаткові заходи щодо розвитку освіти в Україні? 44
Про затвердження Державної програми «Вчитель» 44
Кабінет Міністрів України Постанова від 28 березня 2002 р. № 379
Державна програма «Вчитель» 45
Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми «Вчитель» у 2006—2010 рр. 53
План заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Державної програми «Вчитель» у 2006—2010 рр. 55
Розділ 2. Нормативна база економічної освіти у 12-річних загальноосвітніх навчальних закладах
Державний стандарт базової і повної середньої освіти 68
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24
Які програмові вимоги до змісту географічної освіти? 78
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання 78
Кабінет Міністрів України Постанова від 16 листопада 2000 р. № 1717
Яким документом визначаються вимоги до структури і змісту загальної середньої освіти? 81
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) 81
Затверджено постановою Колегії МОН України та Президією АПН України № 12 / 5-2 від 22.11.2001
Які Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи? 101
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи 101
Про внесення змін до наказу МОН №132 від 23.02.2004 року «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» 102
Який нормативний документ визначає засади
організації профільного навчання? 145
Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі . 145
Концепція профільного навчання в старшій школі 146
Як взяти участь у конкурсі навчальних програм для організації профільного навчання у 12-річній школі? 159
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 159
Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 160
Наказ МОН України 13.10.2005 р. № 589 Про проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з профільного навчання для учнів 10—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів 168
Що планується найближчим часом з метою поліпшення забезпечення навчального процесу засобами навчання? 169
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для навчальних закладів системи загальної середньої освіти 169
Міністерство освіти і науки України Наказ№ 617 від 26.10.2005 р. Київ Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для навчальних закладів системи загальної середньої освіти 170
Розділ 3. Регламентація діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками 177
Кабінет Міністрів України Постанова від 16 листопада 2002 р. № 1748
За якою кількістю годин здійснюватиметься вивчення географії у 2006/2007 навчальному році в навчальних закладах різних типів? 179
Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2006/2007 навчальний рік 179
Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 182
Міністерство освіти і науки України Наказ від 20.05.2003 р.№ 306 Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2001 / 2002—2004 / 2005 навчальні роки 195
Міністерство освіти і науки України Наказ № 342 від 25.04.2001 р.
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів . 195
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 р. № 342
Які рекомендації щодо вивчення географії у 2006/2007 навчальному році? 217
Яка навчально-методична література рекомендована для забезпечення навчального процесу з географії у 2006/2007 навчальному році? 227
Проект 227
Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2006/2007 навчальному році 228
Як оцінити рівень навчальних досягнень учнів із географії? 236
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії 236
Як проводиться апробація навчальної літератури? 241
Апробація як засіб підвищення якості навчальної літератури 241
Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів 243
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки
України від 12 червня 2001 р. № 447
Яким має бути сучасний навчальний кабінет? 247
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів . 247
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 р. № 601
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 248
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 р. № 601
Що повинно знаходитися в кабінеті для організації навчання з географії? 258
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів географії загальноосвітніх навчальних закладів 258
Яким необхідний бути географічний майданчик? 263
Яким є порядок списання матеріальних цінностей? 269
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ 269
Що таке педагогічні програмні засоби і якими є вимоги до них? 278
Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів 278
Міністерство освіти і науки України Наказ № 369 від 15.05.06
Тимчасові вимоги до педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що створюються за державні кошти 279
Затверджено наказом МОН України від 15.05.2006 року № 369
Які електронні посібники рекомендовані для використання у навчальному процесі з географії? 285
Реєстр навчальних комп’ютерних програм (станом на 27.04.2006 р.) 285
Як проводиться апробація електронних посібників? 292
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів 292
Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 433
Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів 293
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 433
Розділ 4. Незалежне зовнішнє оцінювання Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2006 р. зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти 298
Міністерство освіти і науки України Наказ № 30 від 21 січня 2006 р
Як впроваджується незалежне зовнішнє оцінювання? 305
Повідомлення Прес-служби Міністерства освіти і науки України 305
Які програмові вимоги до змісту незалежного оцінювання з географії? 307
Зовнішнє тестування в запитаннях та відповідях 308
Правила проходження зовнішнього тестування 309
Розділ 5. Державна підсумкова атестація Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 326
Міністерство освіти і науки України Наказ № 588 від 14.12.2000 р. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти . 327
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588
Хто може бути звільнений від перевідних та випускних екзаменів за станом здоров’я? 336
Інструкція про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я 337
Наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 січня 1996 р. № 25 / 20
Розділ 6. Методична скарбничка Правила ведення класного журналу 341
Як здійснювати контроль в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів? 347
Про апробацію «Інструкції про організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5—11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» 347
Міністерство освіти і науки України Наказ від 25 червня 2004 р. № 540
Інструкція про організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5—11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 348
Якими є форми організації навчально-виховного процесу з географії? 359
Які є інші форми організації навчально-виховного процесу з географії? 376
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України 376
Наказ Міністерства освіти України від 6 квітня 1999 р. № 96 Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України 377
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 6 квітня 1999 р. № 96 Вимоги щодо досвіду та віку учасників, керівників, заступників керівників некатегорійних походів, екскурсій, а також експедицій без активних способів пересування та кількісного складу туристських груп у них 395
Вимоги щодо туристського досвіду учасників та керівників туристських спортивних походів 396
Основні вимоги щодо віку та кількісного складу учасників та керівників туристських спортивних походів 397
Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів 399
Календарне планування (12-річна школа) 405
6 клас . 405
Календарне планування (11-річна школа) 405
7 клас . 439
8 клас . 455
9 клас 472
10 клас 500
Розділ 7. Організація роботи з обдарованими учнями та молоддю Концепція Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006–2010 роки 514
Які найпоширеніші форми роботи з обдарованими учнями та молоддю? 520
Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності 520
Міністерство освіти України Наказ від 18.08.98 № 305
Положення Про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності 521
Затверджено Наказом Міністерства освіти України 18.08.98 № 305
Як підготуватись до участі у Всеукраїнському турнірі юних географів? 548
Правила Всеукраїнського турніру юних географів 548
Який порядок проведення конкурсу-захисту робіт Малої академії наук? 559
Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді 559
Міністерство освіти і науки України Наказ 09.02.2006 р. № 90 Положення про малу академію наук учнівської молоді 560
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 09.02.2006 № 90
Розділ 9. Соціальні права вчителя
Чим визначаються вимоги до атестації? 577
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 419 від 01.12.98) 577
Міністерство освіти України Наказ № 310 від 20.08.937
Типове положення про атестацію педагогічних працівників України 578
Як організувати проведення атестації педагогічних працівників України? 595