Диктанти з історії України. 7—8 класи

код:
Г7181У
автор:
Горєла І. М.

Горєла І. М.
Диктанти з історії України. 7—8 класи. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 160 с. — (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978–966–672–263–1
Посібник складений згідно з навчальною програмою 12-річної школи, затвердженою Міністерством освіти і науки України, і відповідає сучасним навчально-методичним вимогам викладання історії України в 7—8 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Пропоноване видання містить збірник диктантів з історії України. Кожна тема представлена двома-чотирма варіантами та стислими відповідями на запитання.
Призначений для вчителів історії.
УДК 373.94/99
ББК 63.3 (4УКР)я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
8,84 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
7 клас
Вступ 4
Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі
Східнослов’янські племена напередодні утворення держави 8
Київська держава за перших князів 12
Київська Русь за князювання Ольги та Святослава 16
Соціальний устрій і господарське життя Київської Русі в ІХ—Х ст. 20
Тема 2. Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст. Київська Русь за часів князя Володимира Великого 22
Київська Русь за правління Ярослава Мудрого 26
Політичний і соціальний устрій, господарське життя Київської Русі наприкінці Х — у першій половині ХІ ст. 28
Культура Київської Русі 30
Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.
Київська держава за часів правління Ярославичів 32
Князювання Володимира Мономаха 34
Роздробленість Київської Русі 36
Галицьке та Волинське князівства 38
Культура Київської Русі за часів роздробленості 40
Тема 4. Галицько-Волинська держава
Утворення Галицько-Волинської держави 42
Монгольська навала на Русь 44
Галицько-Волинська держава за часів правління Данила Галицького 46
Занепад Галицько-Волинської держави 48
Культура Галицько-Волинської держави 50
Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV ст.)
Початок польського та литовського володарювання на українських землях 52
Українські землі під владою Литви та Польщі 54
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави 56
Кримське ханство 58
Соціальний устрій і господарське життя в Україні в другій половині XIV — у XV ст. 60
Культура українських земель у другій половині XIV — у XV ст. 62
8 клас
Тема 1. Українські землі в XVI ст.
Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Виникнення козацтва 64
Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 66
Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа. Церковні собори в Бересті 68
Виникнення Запорозької Січі. Життя та побут козаків 70
Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 1591—1596 рр. 72
Розвиток культури в XVI ст. 74
Тема 2. Українські землі в першій половині XVII ст.
Зростання магнатського землеволодіння. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян і міщан. Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Становище церков 76
Морські походи козаків. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва в Хотинській війні 78
Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. «Тарасова ніч».
Повстання Івана Сулими. Повстання 1637—1638 рр. 80
Митрополит Петро Могила. Розвиток культури в першій половині XVII ст. 82
Тема 3. Початок Національно-визвольної війни українського народу
середини XVII ст. Відродження Української держави
Передумови Національно-визвольної війни. Початок війни 84
Збаразько-Зборівська кампанія. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір 88
Заснування козацької держави — Війська Запорозького. Устрій держави 90
Молдавські походи Богдана Хмельницького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р. 94
Українські землі в системі міжнародних відносин. Зовнішня політика Гетьманщини. Відносини між Українською державою та Московією 98
Україно-московський договір 1654 р. Воєнні дії в 1654—1655 рр. 100
Тема 4. Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст.
Віленське перемир’я. Воєнні дії 1656—1657 рр. Становище в Україні після смерті Богдана Хмельницького 102
Гетьман Іван Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода. Україно-московська війна 1658—1659 рр. 104
Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Андрусівське перемир’я 106
Гетьман Петро Дорошенко. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. Занепад Правобережжя 108
Адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини 110
Слобідська Україна в другій половині XVII ст. 112
Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Іван Сірко. Політика уряду Московії щодо Запорозької Січі 114
Господарське, культурне та церковне життя в українських землях. Землеволодіння. Сільське господарство, ремесло, промисли, торгівля. Становище церкви 116
Тема 5. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст. «Вічний мир». Перший кримський похід. Обрання гетьманом Івана Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика Івана Мазепи 118
Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст. Відродження козацького устрою на Правобережжі. Повстання Семена Палія 120
Україна в подіях Північної війни 122
Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ царату на українську культуру. Заходи щодо економіки Гетьманщини. Пилип Орлик і його Конституція 126
Гетьман Іван Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. Павло Полуботок 130
Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти». Гетьман Данило Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду» 134
Розвиток культури наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. 138
Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.
Гетьман Кирило Розумовський. Остаточна ліквідація Гетьманщини. Діяльність Петра Рум’янцева. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини 142
Соціально-економічне становище на Лівобережній Україні.
Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. Зміни в політичному становищі правобережних земель 146
Соціально-економічне та політичне становище в Галичині, Буковині, Закарпатті. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої. Зміни в політичному становищі
західноукраїнських земель 148
Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової Січі. Ліквідація Запорозької Січі. Кримське ханство у XVIII ст. Приєднання Криму до Росії 150
Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. 154