Буду мову я вивчати: Зошит з української мови для ЗНЗ з російською мовою навчання. 3 клас : до підруч. О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької. У 2 ч. Ч. 2.

код:
Н900230У_Ч2
автор:
Кобзар Олена Григорівна

 Буду мову я вивчати : Зошит з української мови для ЗНЗ з російською мовою навчання. 3 клас : до підруч. О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької. У 2 ч. Ч. 2. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 48 с. : іл.
ISBN 978-617-09-1864-2 (Частина друга)
Зошит призначений для організації роботи учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Відповідає програмі (2011 р.) та підручнику «Українська мова» О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької. — (К.: Освіта, 2013).
Посібник допоможе ефективно засвоїти курс української мови, оскільки містить різноманітні завдання: мовні роз- минки, усні вправи, скоромовки, творчі завдання, загадки, віршики, корисні додатки для вчителя та учня, багато ілюстрацій. Завдання на кольоровій вкладці призначені для розвитку мовлення третьокласників. Методичні рекомендації, призначені для вчителів, містять відповіді до складних завдань і корисні поради щодо викладання матеріалу уроків.
Зошит призначений для організації роботи учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання на уроці та вдома.
УДК [811.161.2:373.3](076)
ББК 74.268.1(4Укр)я71я

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
5,16 МБ
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Урок 33 Читаємо навчальний текст. Спостерігаємо за будовою слова і визначаємо її 1
Урок 34 Змінюємо закінчення слів — назв предметів різного роду, визначаємо закінчення 2
Урок 35 Читаємо текст про споріднені слова? й форму сло?ва, добираємо споріднені слова 3
Урок 36 Читаємо текст, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних звуків у корені слова 4
Урок 37 Утворюємо спільнокореневі слова, спостерігаємо за чергуванням голосних і приголосних у корені 5
Урок 38 Спостерігаємо за роллю префіксів, утворюємо споріднені слова за їх допомогою 6
Урок 39 Утворюємо слова з префіксами з-, с- 8
Урок 40 Спостерігаємо за вживанням апострофа після префіксів 9
Урок 41 Спостерігаємо за роллю суфіксів у слові. Утворюємо ряди споріднених слів 11
Урок 42 Спостерігаємо за творенням слів із суфіксами -ськ?, -зьк-, -цьк-. Вимовляємо й записуємо їх 12
Урок 43 Читаємо текст. Спостерігаємо за вимовою ненаголошених е, и в корені слова 13
Урок 44 Вправляємося у доборі перевірних слів, пишемо 15
Урок 45 Вимовляємо дзвінкі та глухі приголосні в корені слова й позначаємо їх на письмі 17
Урок 46 Правильно вимовляємо і перевіряємо написання слів, які потребують перевірки 18
Урок 47 Розрізняємо написання слів типу сонце, серце, чесний 19
Урок 48 Розрізняємо написання слів типу сонце, серце, чесний 20
Урок 49 Розрізняємо написання слів клас, група, колектив в російській і українській мовах 21
Урок 50 Розрізняємо написання слів клас, група, колектив в російській і українській мовах 22
Перевірка знань з мови за розділом «Будова слова» 23
Урок 51 Спостерігаємо за утворенням словосполучень, визначаємо в них головне й залежне слово 24
Урок 52 Спостерігаємо за чергуванням приголосних [г], [к], [х] — [з?], [ц?], [с?] перед закінченням -і 25
Урок 53 Спостерігаємо за будовою речень, визначаємо головні члени 26
Урок 54 Читаємо текст. Визначаємо головні й другорядні члени речення 28
Урок 55 Визначаємо головні й другорядні члени. Поширюємо речення 29
Урок 56 Спостерігаємо за зв’язком слів у реченні й установлюємо його 31
Урок 57 Знайомимося зі складними реченнями й складаємо їх 32
Урок 58 Читаємо. Працюємо з реченнями, різними за метою висловлювання. Звертання 33
Урок 59 Читаємо текст, визначаємо його тему й основну думку 34
Урок 60 Упорядковуємо й складаємо текст. Слідкуємо за зв’язком речень у тексті 35
Урок 61 Спостерігаємо за зв’язком між реченнями тексту 36
Урок 62 Структура та план тексту. Складаємо план тексту, переказуємо текст за планом 37
Урок 63 Розрізняємо типи текстів: розповідь, опис, міркування 38
Урок 64 Складаємо текст-розповідь 39
Урок 65 Читаємо. Складаємо текст-опис 41
Урок 66 Складаємо текст-міркування 42
Урок 67 Читаємо і вчимося переказувати текст 44
Урок 68 Спостерігаємо за вживанням речень у діалогах 45
Уроки 69–70 Повторюємо вивчене за рік 46
Перевірка знань з мови 48