Буду мову я вивчати. 4 клас. Робочий зошит (для шкіл з рос. мовою навчання)

код:
Н530064У
автор:
Тимченко Лариса Іванівна

Буду мову я вивчати : Зошит з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. 4 клас. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 80 с. : іл. ISBN 978-617-09-2568-8
Зошит призначений для організації роботи учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Відповідає програмі (2011 р.) з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.
Посібник допоможе ефективно засвоїти курс української мови, оскільки містить різноманітні завдання: мовні розминки, усні вправи, скоромовки, творчі завдання, загадки, вірші, мовні ігри. Матеріал зошита спрямований на вдосконалення та закріплення знань і вмінь учнів. Велику увагу приділено вихованню самостійності четвертокласників у виконанні й розумінні способів дій, у контролі за їх результатом. Зошит призначений для організації роботи учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою
навчання на уроці та вдома.
Для вчителів пропонується безкоштовний електронний додаток «Методичні рекомендації».
УДК [811.161.2:37.016](076)
ББК 74.268.1(4Укр)я71
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
80
розмір файлу:
9,40 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Повторення, закріплення знань та умінь з мови
й правопису, засвоєних у 3 класі Звуки і букви 1
Норми української літературної вимови 3
Уживання м’якого знака Апостроф 5
Подовження та спрощення приголосних звуків
Ненаголошені е та и в корені слова 6
Текст Тема, основна думка, заголовок 8
Будова тексту План тексту 9
Типи текстів Текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування 11
Діалог 13
Речення Види речень за метою висловлювання 14
Звертання в спонукальних реченнях 15
Головні та другорядні члени речення 16
Зв’язок слів у реченні Речення і словосполучення 18
Однорідні члени речення 19
Поєднання однорідних членів речення 20
Узагальнення вивченого про текст і речення 21
Слово Лексичне та лексико-граматичне значення слова 24
Слово як частина мови 26
Іменник 27
Рід іменників 28
Число іменників 29
Відмінювання іменників Відмінки 30
Правопис іменників чоловічого та жіночого роду із закінченням -а (-я) в родовому відмінку 31
Правопис іменників чоловічого та жіночого роду із закінченням -а (-я) в давальному та місцевому відмінках 32
Правопис іменників жіночого роду із закінченням -а (-я) в орудному відмінку 33
Відмінювання іменників чоловічого роду з нульовим закінченням та закінченням -о 34
Правопис іменників чоловічого роду з нульовим закінченням і закінченням -о в давальному та місцевому відмінках 35
Правопис іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини 36
Відмінювання іменників середнього роду 37
Правопис іменників середнього роду в орудному відмінку 38
Відмінювання іменників жіночого роду з нульовим закінченням та іменника мати 39
Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням та іменника мати в орудному відмінку 40
Відмінювання іменників — назв маленьких істот та іменників типу ім’я 41
Кличний відмінок 43
Відмінювання іменників у множині Правопис іменників у називному та знахідному відмінках множини 44
Правопис іменників у родовому відмінку множини 46
Правопис іменників у місцевому відмінку множини 47
Узагальнення вивченого про іменник 48
Прикметник 51
Творення прикметників 53
Відмінювання прикметників чоловічого і середнього роду в однині 56
Відмінювання прикметників жіночого роду 57
Відмінювання прикметників у множині 59
Узагальнення вивченого про прикметник 60
Займенник 61
Особові займенники 62
Відмінювання особових займенників 64
Узагальнення вивченого про займенник 66
Дієслово 67
Часи дієслова 69
Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами і числами 70
Правопис дієслів на -ся 73
Неозначена форма дієслова 74
Чергування приголосних при зміні форм дієслова 75
Дієвідміни 76
Перевірка ненаголошених е та и в особових закінченнях дієслів Правопис особових закінчень дієслів 78
Узагальнення вивченого про дієслово 79