Біологія. Факультативи та курси за вибором

код:
Х6993У
автор:
Тагліна О. В.

Тагліна О. В.
Біологія. Факультативи та курси за вибором.— Х.: Вид-во «Ранок», 2008.— 160 с.
ISBN 978–966–672–367–6
Посібник містить матеріали, орієнтовне календарно-тематичне планування та рекомендації щодо структури, змісту та проведення факультативів та спеціальних курсів за вибором з біології для 8 та 10—11 класів середньої загальноосвітньої школи. У цьому методичному посібнику представлені такі спеціальні курси з біології: «Поведінка птахів», «Основи генетики поведінки», «Видатні особистості в історії генетики» та «Еволюція організмів». Посібник пропонується учителям біології загальноосвітніх навчальних закладів та студентам вузів педагогічних спеціальностей.
УДК 291.337
ББК 24я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
794 КБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ. 3
Характеристика спеціальних ку рсів з біології. 6
Методична розробка спеціального курсу «Поведінка птахів» для учнів 8 класу
Пояснювальна записка 9
Зміст занять спеціального курсу «Поведінка птахів» 12
Заняття № 1. Міграції та їхнє значення в житті птахів 12
Заняття № 2. Здатність птахів до орієнтації 15
Заняття № 3. Утворення пар у птахів. 17
Заняття № 4. Як птахи будують гнізда 21
Заняття № 5. Особливості насиджування яєць. 24
Заняття № 6. Як птахи захищають своє гніздо. 27
Заняття № 7. Турбота про потомство 31
Заняття № 8. Роль звукових сигналів у житті птахів 34
Заняття № 9. Навчання у птахів. 37
Метод ична розробка спеціального курсу «Основ и генетики поведінки» для учнів 10—11 класів
Пояснювальна записка 40
Зміст занять спеціального курсу «Основи генетики поведінки». 42
Заняття № 1. Вступ. Від гена до поведінки. Генетичні модельні об’єкти. 42
Заняття № 2. Методи дослідження в генетиці поведінки. Шляхи дослідження поведінки тварин. 45
Заняття № 3. Поведінкові ознаки, обумовлені одиничними генами 48
Заняття № 4. Генетика поведінки комах 51
Заняття № 5. Феногенетика поведінки птахів. 55
Заняття № 6. Генетика поведінки ссавців. 59
Факу льтативні ку рси з істо рії біології. 65
Метод ична розробк а спеціального курсу «Видатні особ исто сті в істо рії генетики» для учнів 10—11 класів
Пояснювальна записка .67
Зміст занять спеціального курсу «Видатні особистості в історії генетики» 69
Тема 1. Мендель — основоположник генетики.
Життя й наукова діяльність Менделя. 69
Тема 2. Четвериков С. С.— засновник експериментальної генетики популяцій 86
Тема 3. Науковий подвиг Миколи Івановича Вавилова. 96
Тема 4. Джеймс Уотсон і Френсіс Крік: історія відкриття подвійної спіралі 104
Метод ична розробк а спеціального курсу «Еволюція організмів» для учнів 10—11 класів
Пояснювальна записка до спецкурсу 111
Зміст занять спеціального курсу «Еволюція організмів» 113
Тема 1. Вступ в теорію еволюції 113
Історія еволюційних поглядів. 113
Трансформізм 115
Тема 2. Різноманіття еволюційних теорій 116
Різноманіття й класифікація еволюційних теорій 116
Екзогенні й ендогенні еволюційні теорії. 116
Генетичні теорії еволюції. 117
Теорії природного добору 117
Детерміністські та стохастичні теорії 117
Синтетичні теорії еволюції 118
Тема 3. Додарвінівський період у біології 119
Античні погляди на живу природу .119
Особливості середньовічних поглядів на природу. 119
Описовий період у біології. 120
Проблема самозародження життя й можливості необмеженої мінливості видів. 120
Розробка бінарної номенклатури 121
Розробка критеріїв виду 121
Тема 4. Основні положення еволюційної теорії Чарлза Дарвіна .122
Еволюційна теорія Ж. Б. Ламарка — як одна з передумов створення теорії Ч. Дарвіна. 122
Формування основних еволюційних понять 123
Форми боротьби за існування. 125
Корелятивна мінливість. 126
Комбінативна мінливість. 126
Тема 5. Основні чинники еволюційного процесу. 126
Мутаційний процес як елементарний чинник еволюції. 126
Популяційні хвилі як елементарний еволюційний чинник. 127
Ізоляція як елементарний еволюційний чинник 129
Природний добір — основний рушійний чинник еволюційного процесу. 130
Основні форми природного добору 131
Статевий добір .132
Творча роль природного добору. 132
Тема 6. Біологічний вид. Видоутворення 133
Поняття «вид». 133
Монотипні й політипні види. 134
Тема 7. Основні закономірності макроеволюції 136
Біологічна еволюція. 136
Палеонтологічні закономірності макроеволюції. 136
Порівняльно-морфологічні закономірності макроеволюції 136
Порівняльно-ембріологічні закономірності макроеволюції 136
Макроеволюція. 137
Тема 8. Головні напрямки еволюції 139
Формулювання головних напрямків еволюції. 139
Арогенез 139
Алогенез 141
Катагенез. 141
Тема 9. Розвиток органічного світу Землі 142
Концепції виникнення життя на Землі. 142
Сучасні уявлення про основні етапи абіогенезу 143
Основні етапи розвитку органічного світу Землі. 144
Ранні етапи розвитку органічного світу 144
Основні етапи еволюції рослин. 146
Основні етапи еволюції тварин 148
Список літерату ри до спецкурсів 152