Біологія. 10 клас: Зошит для лабораторних і практичних робіт (Профільний рівень)

код:
Ш10984У
автор:
Упатова І. П.

Біологія. 10 клас: Зошит для лабораторних і практичних робіт (Профільний рівень) / І. П. Упатова, О. М. Білик.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 112 с.
ISBN 978-611-540-707-1
Посібник містить лабораторні та практичні роботи та роботи лабораторних практикумів, виконання яких передбачене чинною програмою з біології для 10 класів (профільний рівень). Класичну структуру пропонованих робіт доповнюють ілюстрації, правила безпечної роботи та теоретичні відомості. Призначений для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою профільного рівня, учителів біології.
УДК 291.337
ББ К 22.151я7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
5,33 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Лабораторні роботи
Лабораторна робота № 1. Виявлення катіонів Ca2+ і Mg2+ у кістковій тканині 4
Лабораторна робота № 2. Виявлення гідроген сульфіду в тухлому яйці 5
Лабораторна робота № 3. Якісні реакції на нітрати та нітрити 6
Лабораторна робота № 4. Виявлення карбонат-іона в яєчній шкаралупі 8
Лабораторна робота № 5. Визначення якості води методами хімічного аналізу 9
Лабораторна робота № 6. Визначення вмісту нітратів у продуктах харчування експрес-методом 12
Лабораторна робота № 7. Дія солей важких металів на білки 13
Лабораторна робота № 8. Роль ферментів у біохімічних реакціях 14
Лабораторна робота № 9. Аналітичне визначення та дослідження білків, ліпідів, вуглеводів 17
Лабораторна робота № 10. Реакції осадження білків при нагріванні, концентрованими неорганічними кислотами, органічними розчинниками, алкалоїдними речовинами 20
Лабораторна робота № 11. Рух цитоплазми, явище плазмолізу та деплазмолізу в рослинній клітині 22
Лабораторна робота № 12. Живі та мертві клітини. Явище дезорганізації 25
Лабораторна робота № 13. Виготовлення та опис мікропрепаратів клітин рослин 28
Лабораторна робота № 14. Вивчення клітин дріжджів під мікроскопом 30
Практичні роботи
Практична робота № 1. Планування біологічних досліджень 32
Практична робота № 2. Застосування порівняльно-описового методу у вивченні різноманітності інфузорій та їхнього руху 36
Практична робота № 3. Вивчення біосистем різного рівня організації (за таблицями, схемами, фотографіями, CD) 40
Практична робота № 4. Моделювання окремих ознак біосистем (ріст, рух, самовідтворення) 43
Практична робота № 5. Складання схем структурної організації біосистем різного рівня 45
Практична робота № 6. Моделювання просторової структури біомолекул.. 48
Практична робота № 7. Вивчення білкової природи ферментів. Властивості
ферментів (вплив температури, pH, активаторів та інгібіторів
на активність амілази слини). . 53
Практична робота № 8. Розв’язування задач і вправ із молекулярної біології.. 56
Практична робота № 9. Вивчення клітин рослин і тварин під мікроскопом.. 60
Практична робота № 10. Вивчення хромосом на фіксованих мікропрепаратах... 64
Практична робота № 11. Моделювання процесів фотосинтезу і біосинтезу білка.. 66
Практична робота № 12. Порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу 70
Практична робота № 13. Вивчення фаз мітозу в клітинах корінців цибулі (фіксовані мікропрепарати) 72
Практична робота № 14. Складання аплікаційних схем мітозу та мейозу 73
Лабораторний практикум № 1
Тема 1. Якісні реакції об’єктів живої природи та біологічних рідин на вміст макро- і мікроелементів 75
Тема 2. Оцінка біоактивності хімічних елементів (за довідниками) 79
Тема 3. Виявлення симптомів дефіциту або надлишку хімічних елементів у рослинних організмах 83
Тема 4. Розрахунки приблизного вмісту макроелементів у власному організмі 86
Тема 5. Написання рівнянь дисоціації електролітів живих систем 89
Тема 6. Кислотний гідроліз білків і кольорові реакції амінокислот, пептидів, білків (біуретова, ксантопротеїнова, реакція Фоля) 90
Тема 7. Виділення лецитину з яєчного жовтка та його гідроліз 94
Тема 8. Якісні реакції на вітамін c (аскорбінову кислоту) 96
Тема 9. Вивчення властивостей ліпідів 98
Лабораторний практ икум № 2
Тема 1. Вивчення змін проникності цитоплазми при пошкодженні цілісності клітини 100
Тема 2. Вивчення потреби рослин у хлорофілі 102
Тема 3. Дослідження продуктів фотосинтезу 104
Тема 4. Вимірювання швидкості фотосинтезу 106
Тема 5. Дослідження умов, необхідних для протікання фотосинтезу 107