Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень: Уроки нового покоління

код:
Т11492У
автор:
Корфі Т. І.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень: Уроки нового покоління / Т. І. Корфі.—Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 176 с. — (Конструктор уроку).
ISBN 978-611-540-680-7
УДК 372.8:512
ББК 74.266.3

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
2,51 МБ
Цiна: 15 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Урок 1. Множини. Операції над множинами. Числові множини 1
Урок 2. Множина дійсних чисел 3
Урок 3. Числові функції. Область визначення й множина значень функції 5
Урок 4. Способи задання функції. Графік функції 7
Урок 5. Перетворення графіків функцій 9
Урок 6. Монотонність функцій. Нулі функції. Парні і непарні функції 11
Урок 7. Обернені функції 13
Урок 8. Функції, їхні властивості та графіки 15
Урок 9. Контрольна робота № 1 17
Урок 10. Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки 19
Урок 11. Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів 21
Урок 12. Застосування властивостей функції до розв’язування рівнянь 23
Урок 13. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості 25
Урок 14. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня 27
Урок 15. Перетворення виразів, що містять корені n-го степеня 29
Урок 16. Ірраціональні рівняння 31
Урок 17. Розв’язування ірраціональних рівнянь 33
Урок 18. Розв’язування систем ірраціональних рівнянь 35
Урок 19. Розв’язування ірраціональних рівнянь і систем ірраціональних рівнянь 37
Урок 20. Степінь з раціональним показником 39
Урок 21. Степінь з раціональним показником 41
Урок 22. Степінь з раціональним показником та його властивості 43
Урок 23. Степенева функція. Властивості степеневої функції, графік степеневої функції 45
Урок 24. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція 47
Урок 25. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція 49
Урок 26. Контрольна робота № 2 51
Урок 27. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута 53
Урок 28. Радіанне вимірювання кутів 55
Урок 29. Тригонометричні функції числового аргументу й деякі їхні властивості 57
Урок 30. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу 59
Урок 31. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу 61
Урок 32. Формули зведення 6
Урок 33. Формули додавання 65
Урок 34. Формули додавання 67
Урок 35. Формули подвійного кута 69
Урок 36. Формули подвійного кута 71
Урок 37. Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму 73
Урок 38. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення, формули додавання та їхні наслідки 75
Урок 39. Контрольна робота № 3 77
Урок 40. Періодичність тригонометричних функцій y = sinx , y = cosx , y = tgx , y = ctgx . Графіки функцій 79
Урок 41. Властивості тригонометричних функцій 81
Урок 42. Властивості й графіки тригонометричних функцій 83
Урок 43. Побудова графіків тригонометричних функцій. Властивості тригонометричних функцій 85
Урок 44. Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки. 87
Урок 45. Тригонометричні функції 89
Урок 46. Контрольна робота № 4 91
Урок 47. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 93
Урок 48. Обернені тригонометричні функції 95
Урок 49. Найпростіші тригонометричні рівняння 97
176
Урок 50. Найпростіші тригонометричні рівняння 99
Урок 51. Розв’язування тригонометричних рівнянь способом розкладання на множники 101
Урок 52. Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і способом розкладання на множники 103
Урок 53. Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться до квадратних 105
Урок 54. Розв’язування однорідних рівнянь 107
Урок 55. Розв’язування тригонометричних рівнянь виду asinx + bcosx = c 109
Урок 56. Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь і систем тригонометричних рівнянь 111
Урок 57. Розв’язування тригонометричних рівнянь 113
Урок 58. Розв’язування тригонометричних нерівностей 115
Урок 59. Розв’язування тригонометричних нерівностей 117
Урок 60. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності 119
Урок 61. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності 121
Урок 62. Контрольна робота № 5 123
Урок 63. Метод інтервалів 15
Урок 64. Рівняння, що містять знак модуля 126
Урок 65. Розв’язування нерівностей з модулями 127
Урок 66. Розв’язування рівнянь з параметрами 128
Урок 67. Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни 129
Урок 68. Розв’язування ірраціональних рівнянь з використанням властивостей відомих функцій
і оцінки значення лівої і правої частин рівняння 130
Урок 69. Розв’язування ірраціональних нерівностей 131
Урок 70. Універсальний метод розв’язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів) 132
Додаток 1. Відповіді до робіт за комплексним зошитом для контролю знань 133
Додаток 2. Матеріали для використання на уроці 137