Алгебра. 8 клас: зошит для контролю навчальних досягнень учнів

код:
Т487027У
автор:
Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна

Алгебра. 8 клас : зошит для контролю навчальних досягнень / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 48 с.
ISBN 978-617-09-2812-2
Зошит відповідає вимогам нової програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів з алгебри. У посібнику запропоновані два види перевірочних робіт: самостійні та контрольні роботи, наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені для перевірки рівня засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою або частиною теми. Особливостями даного видання є забезпечення варіативності організації контролю (частина завдань наведена у кількох варіантах), а також наявність інтернет-підтримки. На сайті interactive.ranok.com.ua учні можуть в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: розв’язати завдання тренувальних варіантів контрольних робіт, здійснити самоконтроль, ознайомитись із розв’язаннями завдань. Учитель може отримати інформацію про результати проходження тестування учнями. Зміст завдань дозволяє використовувати посібник у комплекті з будь-яким чинним підручником з алгебри для 8 класу. Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.
УДК [512:37.016](076.1)
ББК 22.141я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
3,89 МБ
Цiна: 20 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Самостійна робота № 1. Скорочення раціональних дробів.
Додавання й віднімання раціональних дробів 2
Самостійна робота № 2. Множення й ділення раціональних дробів 4
Контрольна робота № 1. Основна властивість раціонального дробу.
Арифметичні дії з раціональними дробами 6
Самостійна робота № 3. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння 10
Контрольна робота № 2. Раціональні рівняння 12
Самостійна робота № 4. Степінь із цілим від’ємним показником.
Стандартний вигляд числа 16
Контрольна робота № 3. Степінь із цілим від’ємним показником.
Стандартний вигляд числа. Функція y=k/x,
її графік і властивості 18
Самостійна робота № 5. Квадратні корені 22
Самостійна робота № 6. Квадратний корінь та його властивості 24
Контрольна робота № 4. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний
корінь та його властивості 26
Самостійна робота № 7. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння,
їх розв’язування 30
Самостійна робота № 8. Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного
рівняння. Теорема Вієта 32
Контрольна робота № 5. Повні та неповні квадратні рівняння. Формула
коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта 34
Самостійна робота № 9. Рівняння, які зводяться до квадратних. Квадратне
рівняння як математична модель прикладної задачі 38
Контрольна робота № 6. Квадратний тричлен. Квадратні рівняння.
Рівняння, які зводяться до квадратних 40
Контрольна робота № 7. Підсумкова 44