Алгебра. 8 клас : практикум

код:
Т901127У
автор:
Прокопенко Н. С.

Алгебра. 8 клас : практикум / Н. С. Прокопенко, Ю. О. Захарійченко, Н. Л. Кінащук. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 120 с.
ISBN 978-617-09-3108-5
Практикум складений відповідно до чинної програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і є частиною навчально-методичного комплекту «Алгебра. 8 клас» авторів Н. С. Проопенко, Ю. О. Захарійченка, Н. Л. Кінащук.
Практикум являє собою збірник завдань для роботи учнів на різних етапах уроку та вдома. Практикум містить опорні конспекти, усні вправи, приклади розв’язування завдань, тренувальні вправи, різнорівневі завдання на закріплення, задачі практичного змісту, завдання підвищеної складності, логічні задачі. На сайті interactive.ranok.com.ua розміщено відповіді до завдань практикуму та інші електронні матеріали на підтримку навчально-методичного комплекту. Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
УДК 51:37.016(076.5)
ББК 24.262.21 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
120
розмір файлу:
21,8 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Повторення навчального матеріалу за 7 клас  3
РОЗДІЛ 1. Раціональні вирази
§ 1. Раціональні вирази. Раціональні дроби  7
§ 2. Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів 12
§ 3. Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками 18
§ 4. Додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками 24
§ 5. Множення та ділення раціональних дробів 28
§ 6. Тотожні перетворення раціональних виразів  34
§ 7. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння 40
§ 8. Степінь із цілим показником та його властивості   44
§ 9. Стандартний вигляд числа  48
§ 10. Функція y=k/x, її графік і властивості 52
РОЗДІЛ 2. Квадратні корені. Дійсні числа
§ 11. Функція y = x2 , її графік і властивості. Графічний спосіб розв’язування рівнянь  56
§ 12. Рівняння x2 = a . Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь 63
§ 13. Множина. Підмножина. Числові множини 67
§ 14. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа   69
§ 15. Арифметичний квадратний корінь зі степеня. Тотожності ( a ) = a2, a0, a2 = a  72
§ 16. Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь із добутку і частки   75
§ 17. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені 78
§ 18. Функція y = x , її графік і властивості  84
РОЗДІЛ 3. Квадратні рівняння
§ 19. Квадратний тричлен. Квадратні рівняння 87
§ 20. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування   89
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння  92
§ 22. Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта  95
§ 23. Розкладання квадратного тричлена на множники 99
§ 24. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних  102
§ 25. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Квадратне рівняння
як математична модель прикладної задачі  109
§ 26. Повторення і систематизація навчального матеріалу  114