Алгебра. 8 клас: Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести

код:
Т6488У
автор:
Нелін Є. П.

Алгебра. 8 клас: Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 112 с.
ISBN 978-966-672-345-4
Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 8 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести. У виданні наведено самостійні та контрольні роботи для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Посібник буде корисним під час роботи на уроках математики, а також для самостійної підготовки до контрольних робіт та тематичного контролю. Призначено для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів математики.
УДК 512(075.3+076)
ББК 22.1я721Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
923 KБ
Цiна: 15 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Розділ 1. Раціональні вирази
Таблиця 1. Ділення степенів і одночленів. Степінь з нульовим
і від’ємним показником 4
Таблиця 2. Дробові раціональні вирази . 5
Таблиця 3. Основна властивість дробу 6
Таблиця 4. Дії з раціональними дробами . 7
Таблиця 5. Раціональні рівняння 9
Таблиця 6. Функція
Розв’язування вправ 13
Тренувальні вправи 16
Тренувальні тести для підготовки до контрольної роботи
та тематичного оцінювання 18
Частина 1 . 18
Частина 2 . 22
Контрольна робота . 27
Для майбутніх абітурієнтів
Дробові раціональні рівняння з параметрами . 29
Тренувальні вправи . 32
Розділ 2. Квадратні корені . Дійсні числа
Таблиця 7. Перетворення виразів із квадратними коренями 33
Таблиця 8. Дійсні числа 36
Таблиця 9. Функція y = x . 37
Розв’язування вправ 38
Тренувальні вправи 42
Тренувальні тести для підготовки до контрольної роботи
та тематичного оцінювання 44
Частина 1 . 44
Частина 2 . 47
Контрольна робота . 50
Для майбутніх абітурієнтів
Використання узагальнених формул перетворення
квадратних коренів . 51
Тренувальні вправи . 56
Розділ 3. Квадратні рівняння
Таблиця 10. Квадратні рівняння . 58
Таблиця 11. Теорема Вієта 60
Таблиця 12. Розклад квадратного тричлена ax2 + bx+ c = 0
( a ≠ 0 ) на множники 61
Таблиця 13. Рівняння, які зводяться до квадратних . 61
Розв’язування вправ 62
Тренувальні вправи 66
Тренувальні тести для підготовки до контрольної роботи
та тематичного оцінювання 69
Частина 1 . 69
Частина 2 . 73
Контрольна робота . 77
Для майбутніх абітурієнтів
Квадратні рівняння з параметрами 79
Тренувальні вправи . 82
Довідковий матеріал
(з курсу математики 5–6 класів та алгебри 7 класу)
Таблиця 1. Числові множини 84
Таблиця 2. Дії над числами 84
Таблиця 3. Закони додавання і множення 85
Таблиця 4. Означення і властивості віднімання та ділення . 85
Таблиця 5. Відсотки 86
Таблиця 6. Пропорції . 87
Таблиця 7. Умови рівності нулю добутку і частки . 88
Таблиця 8. Модуль числа 88
Таблиця 9. Дії над числами з однаковими та різними знаками 90
Таблиця 10. Подільність цілих чисел і ознаки подільності . 91
Таблиця 11. Прості й складені числа 92
Таблиця 12. Рівняння 93
Таблиця 13. Лінійні рівняння з однією змінною 94
Таблиця 14. Степінь з натуральним показником 95
Таблиця 15. Одночлени та дії над ними 96
Таблиця 16. Многочлени 97
Таблиця 17. Формули скороченого множення . 99
Таблиця 18. Розкладання многочленів на множники . 100
Таблиця 19. Поняття функції та її графіку 101
Таблиця 20. Лінійна функція . 102
Таблиця 21. Лінійні рівняння з двома змінними 105
Таблиця 22. Системи лінійних рівнянь з двома змінними . 107
Таблиця 23. Розв’язування систем рівнянь способом підстановки
та способом додавання 108