Алгебра. 7 клас. Тренувальні вправи. Самостійні та контрольні роботи

код:
Т17899У
автор:
Ю. О. Захарійченко, Л. І. Захарійченко, І. С. Маркова, А. М. Попов, О. В. Степенко

Алгебра. 7 клас. Тренувальні вправи. Самостійні та контрольні роботи / Ю. О. Захарійченко, Л. І. Захарійченко, І. С. Маркова, А. М. Попов, О. В. Степенко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 128 с. — (Серія «Математика на 12 балів»).
ISBN 978-617-09-1075-2
Посібник складено відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для підготовки та проведення поточного та тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Матеріал посібника структуровано за темами, кожна з яких містить тренувальні вправи, самостійні роботи у 3 рівноцінних варіантах, контрольні роботи у 4 рівноцінних варіантах; у посібнику наявні завдання на творче застосування знань. До більшості тренувальних вправ і завдань на творче застосування знань наведено відповіді. На сайті видавництва «Ранок» (www.ranok.com.ua) можна в онлайн-режимі підготуватися до контрольних робіт, наведених у посібнику: розв’язати завдання тренувальних варіантів контрольних робіт, здійснити самоконтроль, ознайомитись із розв’язаннями завдань. Зміст завдань дозволяє використовувати посібник у комплекті з будь-яким чинним підручником з алгебри для 7 класу. Призначено для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
УДК [512:371.3](076.1)
ББК 74.262.21я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
130
розмір файлу:
7,06 МБ
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Тема 1. Лінійні рівняння з однією змінною
Тренувальні вправи 4
Самостійна робота № 1 8
Контрольна робота № 1 10
Завдання на творче застосування знань 13
Тема 2. Цілі вирази
1. Вирази зі змінними. Тотожність. Степінь із натуральним показником.
Одночлен. Многочлен. Додавання і віднімання многочленів
Тренувальні вправи 15
Самостійна робота № 2 22
Контрольна робота № 2 24
Завдання на творче застосування знань 28
2. Множення одночлена і многочлена; множення двох
многочленів. Розкладання многочленів на множники способом
винесення спільного множника за дужки та способом групування
Тренувальні вправи 30
Самостійна робота № 3 34
Контрольна робота № 3 37
Завдання на творче застосування знань 40
3. Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця квадратів
Тренувальні вправи 41
Самостійна робота № 4 48
Контрольна робота № 4 51
Завдання на творче застосування знань 54
4. Формули скороченого множення: сума і різниця кубів.
Використання формул скороченого множення для розкладання
многочленів на множники
Тренувальні вправи 56
Самостійна робота № 5 63
Контрольна робота № 5 65
Завдання на творче застосування знань 69
Тема 3. Функції
Тренувальні вправи 70
Самостійна робота № 6 81
Контрольна робота № 6 84
Завдання на творче застосування знань 88
Тема 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Тренувальні вправи 89
Самостійна робота № 7 102
Контрольна робота № 7 105
Завдання на творче застосування знань 109
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 8 (підсумкова) 110
Відповіді 114