Алгебра. 11 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283120У
автор:
О. М. Роганін

ISBN 978-617-540-500-0
Посібник складений відповідно до чинної програми з математики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів.
Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.
У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано самостійні роботи (СР) — відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається. Кожну роботу подано у двох варіантах.
Друга частина містить контрольні роботи (КР), які допоможуть перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах і подано у форматі, що дозволяє учням готуватися до ДПА та ЗНО.
Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким чинним підручником, призначеним для організації навчання на академічному рівні.
Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.
УДК [512:371.3](076)
ББК 74.262.21я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
56
розмір файлу:
5,06 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Частина 1. Поточний контроль знань
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт. 2
Самостійна робота 1. Поняття про неперервність та границю функції в точці . 3
Самостійна робота 2. Задачі, що приводять до поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної. 4
Самостійна робота 3. Похідна суми, добутку і частки функцій. 5
Самостійна робота 4. Похідна складеної функції. 6
Самостійна робота 5. Зростання, спадання функції. Екстремуми функції. 7
Самостійна робота 6. Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці. 8
Самостійна робота 7. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.
Розв’язування задач прикладного змісту. 9
Самостійна робота 8. Властивості та графік показникової функції. 10
Самостійна робота 9. Логарифми та їх властивості . 11
Самостійна робота 10. Властивості та графік логарифмічної функції . 12
Самостійна робота 11. Показникові рівняння. 13
Самостійна робота 12. Показникові рівняння. 14
Самостійна робота 13. Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності. 15
Самостійна робота 14. Показникові нерівності . 16
Самостійна робота 15. Логарифмічні рівняння . 17
Самостійна робота 16. Логарифмічні нерівності. 18
Самостійна робота 17. Похідні показникової і логарифмічної функцій. 19
Самостійна робота 18. Елементи комбінаторики і теорії ймовірностей. 20
Самостійна робота 19. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики . 21
Самостійна робота 20. Первісна. Таблиця первісних . 22
Самостійна робота 21. Визначений інтеграл. 23
Самостійна робота 22. Обчислення площ плоских фігур. 24
Самостійна робота 23. Повторення навчального матеріалу . 25
Самостійна робота 24. Повторення навчального матеріалу . 26
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт. 28
Контрольна робота 1. Похідна . 29
Контрольна робота 2. Застосування похідної. 33
Контрольна робота 3. Показникова та логарифмічна функції . 37
Контрольна робота 4. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики . 41
Контрольна робота 5. Інтеграл та його застосування. 45
Контрольна робота 6. Повторення навчального матеріалу . 49
Тест за основними темами курсу старшої школи. 53