Українська мова. 2 клас : зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок

код:
Д400011У
автор:
Воскресенська Н. О.

Українська мова. 2 клас : зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок / Н. О. Воскресенська, К. О. Воскресенська. — Харків : Видво «Ранок», 2018. — 48 с. — (Серія «Грамотійко»).
ISBN 978-617-09-0525-3.
Навчальний матеріал, запропонований у серії посібників «Грамотійко», покликаний сприяти виробленню в учнів 2—4 класів орфографічних і пунктуаційних умінь і навичок. Автори пропонують різнотипні вправи і завдання, спрямовані на формування мовленнєвої компетенції учнів 2-го класу: уміння правильно записувати слова, вимова і написання яких не збігаються; позначати на письмі м’якість приголосних звуків; дотримуватися правил уживання великої літери на початку речення та у власних назвах, уживати розділові знаки під час списування й запису на слух речень. Поданий у вправах художній матеріал засвідчує прагнення авторів при-
щепити учням любов до рідного слова і повагу до словесної творчості рідного народу.
УДК 811.161.2(076.5) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
2,31 МБ
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Правила перенесення слів із рядка в рядок 1
Букви і, я, ю, є, ь для позначення м’яких приголосних 4
Уживання буквосполучень ьо, йо 10
Позначення подовжених приголосних 14
Уживання апострофа 18
Велика буква у власних назвах 22
Ненаголошені [еи], [ие] і їхнє позначення на письмі 30
Розділові знаки в кінці речень 38