Фізика. 8 клас : збірник задач

код:
Т901056У
автор:
Гельфгат І. М.

Фізика. 8 клас : збірник задач / І. М. Гельфгат, І. Ю. Ненашев. — 3-тє вид. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 144 с. — іл.
ISBN 978-617-09-2811-5
Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності. Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учнів. Наведено приклади розв’язування задач; подано відповіді до більшості задач, а також вибірково вказівки та розв’язання. Уміщено тести для самоперевірки та відповіді до них. Наявність однотипних задач дозволяє здійснити оптимальний добір задач
для домашніх завдань та самостійних робіт. Задачі для допитливих допоможуть учням перевірити глибину отриманих знань і підготуватися до олімпіад з фізики. Збірник містить додаток, що складається з довідкових таблиць і математичного довідника.
Призначено для учнів 8 класів закладів загальної середньої освіти та вчителів фізики.
ISBN 978-617-09-2811-5
УДК [53:37.016](076.1) 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
144
розмір файлу:
3,90 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова  3
Розділ 1. Теплові явища
1. Температура. Вимірювання температури 4
2. Теплове розширення 7
3. Агрегатні стани речовини 9
Тест для самоперевірки 11
4. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Види теплообміну 12
Тест для самоперевірки 18
5. Питома теплоємність. Рівняння теплового балансу  19
Тест для самоперевірки 28
6. Кристалічні та аморфні тіла. Плавлення та кристалізація 29
Тест для самоперевірки 36
7. Пароутворення та конденсація. Кипіння 38
Тест для самоперевірки  44
8. Згоряння палива  45
9. Теплові машини 49
Тест для самоперевірки  53
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА.
ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ
10. Електричний заряд, електричне поле 55
11. Закон Кулона 66
Тест для самоперевірки 70
12. Електричний струм. Дії електричного струму 71
13. Джерела струму. Електричне коло 74
Тест для самоперевірки 78
14. Сила струму та напруга. Закон Ома для ділянки кола 79
Тест для самоперевірки  94
15. Послідовне й паралельне з’єднання провідників 96
Тест для самоперевірки 112
16. Робота й потужність струму. Закон Джоуля – Ленца 114
Тест для самоперевірки 121
17. Електроліти та електроліз 122
18. Електричний струм у різних середовищах 126
Відповіді, вказівки, розв’язання 130
Відповіді до тестів для самоперевірки 139
Додаток 140