Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: комплексний зошит для контролю знань

код:
Т283106У
автор:
Ф. Я. Божинова, Т. А. Сарій, О. О. Кірюхіна

Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень : комплексний зошит для контролю знань / Ф. Я. Божинова, Т. А. Сарій, О. О. Кірюхіна. — 4-те вид. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 96 с. ISBN 978-617-540-577-2
Зошит відповідає вимогам чинних програм із фізики для 11 класу (академічний, профільний рівні) та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Роботи й завдання, позначені символом , призначені для тих, хто вивчає фізику на профільному рівні. Зошит може бути використаний у комплекті з будь-яким чинним підручником фізики для 11 класу (академічний, профільний рівні). У частині 1 посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано кілька видів перевірочних робіт: картки контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), самостійні роботи (перевіряються рівень засвоєння набутих знань, уміння розв’язувати якісні та розрахункові задачі на один-два логічні кроки), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати отримані знання для розв’язування задач різного типу). Кожна робота запропонована у двох варіантах, і на її виконання відводиться 10–25 хвилин. Залежно від рівня підготовки класу, завдань, які ставить перед собою вчитель на кожному уроці, тощо можна запропонувати учням виконати не всі завдання роботи, відповідно змінивши розподіл балів. Частина 2 посібника містить контрольні роботи в чотирьох варіантах, зміст яких відповідає програмі академічного рівня. Якщо клас вивчає фізику на профільному рівні, учитель на свій розсуд замінює одне або кілька із запропонованих завдань академічного рівня на завдання профільного рівня, наведені наприкінці частини 2. Якщо в ході виконання контрольної роботи учень набрав понад 12 балів, він одержує оцінку 12 балів. До зошита пропонується електронний додаток «Добірка запитань для усного опитування». Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.
УДК [53:37.091.64](076.1)
ББК 74.262.22я721.6 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
5,4 МБ
Безкоштовний додаток:
Добірка запитань для усного опитування
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЧАСТИНА 1 ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Самостійна робота № 1 Електричне поле Напруженість електричного поля 1
Картка контролю теоретичних знань № 1 Речовина в електричному полі 3
Практичний тренінг № 1 Потенціал електричного поля Зв’язок напруженості електричного поля
з різницею потенціалів 5
Самостійна робота № 2 Електрична ємність Електроємність плоского конденсатора 7
Практичний тренінг № 2 З’єднання конденсаторів 9
Самостійна робота № 3 Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів
Густина енергії електричного поля 11
Самостійна робота № 4 Закон Ома для ділянки кола Опір провідника 13
Самостійна робота № 5 Послідовне і паралельне з’єднання провідників Розрахунок електричних кіл 15
Практичний тренінг № 3 Закон Ома для повного кола 17
Практичний тренінг № 4 Закони Кірхгофа 19
Самостійна робота № 6 Робота і потужність струму 21
Картка контролю теоретичних знань № 2 Електричний струм у різних середовищах 23
Картка контролю теоретичних знань № 3 Магнітне поле струму Індукція магнітного поля 25
Практичний тренінг № 5 Сила Ампера Момент сили 27
Самостійна робота № 7 Сила Лоренца 29
Практичний тренінг № 6 Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі
Застосування сили Лоренца в техніці 31
Самостійна робота № 8 Електромагнітна індукція Правило Ленца Самоіндукція 33
Картка контролю теоретичних знань № 4 Магнітні властивості речовини Електромагнітне поле 35
Картка контролю теоретичних знань № 5 Коливання Види коливань Коливальний контур 37
Практичний тренінг № 7 Рівняння гармонічних коливань Формула Томсона 39
Самостійна робота № 9 Змінний електричний струм Діючі значення сили струму й напруги Резонанс 41
Самостійна робота № 10 Реактивний опір у колі змінного струму Повний опір кола
Потужність у колі змінного струму 43
Самостійна робота № 11 Передача електроенергії Трансформатор 45
Картка контролю теоретичних знань № 6 Одержання, застосування й поширення радіохвиль 47
Самостійна робота № 12 Відбивання та заломлення світла Повне відбивання світла 49
Самостійна робота № 13 Лінзи Побудова зображення в лінзах Оптичні прилади 51
Картка контролю теоретичних знань № 7 Хвильові властивості світла 53
Практичний тренінг № 8 Інтерференція та дифракція світла 55
Самостійна робота № 14 Кванти світла Явище фотоефекту 57
Практичний тренінг № 9 Кванти світла Явище фотоефекту 59
Картка контролю теоретичних знань № 8 Ядерна модель атома Квантові постулати Бора
Випромінювання та спектри 61
Практичний тренінг № 10 Атомне ядро Дефект мас Енергія зв’язку атомного ядра 63
Практичний тренінг № 11 Ядерні реакції 65
Самостійна робота № 15 Радіоактивність Період піврозпаду 67
ЧАСТИНА 2 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Контрольна робота № 1 Електричне поле 69
Контрольна робота № 2 Постійний струм 73
Контрольна робота № 3 Електромагнетизм Електромагнітне поле 77
Контрольна робота № 4 Електромагнітні коливання та хвилі 81
Контрольна робота № 5 Оптика 85
Контрольна робота № 6 Атом і атомне ядро 89
ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ КЛАСІВ,
ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ФІЗИКУ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ
До контрольної роботи № 1 Електричне поле 93
До контрольної робота № 2 Постійний струм 93
До контрольної робота № 3 Електромагнетизм Електромагнітне поле 94
До контрольної робота № 4 Електромагнітні коливання та хвилі 95
До контрольної робота № 5 Оптика 95
До контрольної робота № 6 Атом і атомне ядро 96