Алгебра. 8 клас: розробки уроків

код:
Т281047У
автор:
Кушнір Людмила Давидівна

 Алгебра. 8 клас : розробки уроків / Л. Д. Кушнір. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 256 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978-617-09-2810-8
Посібник укладено відповідно до нової програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить розробки уроків, у яких вміщено детальний опис кожного етапу уроку, запропоновано доцільні форми і методи роботи з класом, реалізовано особистісно орієнтований підхід. Усі самостійні і контрольні роботи подано у двох варіантах і супроводжено
розв’язаннями або відповідями. До видання додається скретч-картка, яка надає доступ до безкоштовного* електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua. Додаток містить календарно-тематичний план, матеріали до нестандартних уроків та уроків узагальнення й систематизації знань (розробки уроків, роздавальні матеріали, презентації), тестові завдання до уроків на повторення, підсумкову контрольну роботу (з відповідями та розв’язаннями). Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
УДК 512:37.091.321
ББК 74.262.21я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
3,64 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичний план з алгебри для 8 класу 4
Тема 1. Раціональні вирази
Урок № 1 Раціональні вирази. Раціональні дроби. 7
Урок № 2 Допустимі значення змінних, що входять до раціонального виразу. 11
Урок № 3 Основна властивість раціонального дробу. 16
Урок № 4 Застосування основної властивості раціонального дробу до розв’язування задач 20
Урок № 5 Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. 24
Урок № 6 Застосування правил додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками до розв’язування задач 28
Урок № 7 Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. 32
Урок № 8 Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. 35
Урок № 9 Застосування правил додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками до розв’язування задач 39
Урок № 10 Підсумковий урок з теми «Раціональні дроби. Додавання і віднімання раціональних дробів» 43
Урок № 11 Контрольна робота № 1. 47
Урок № 12 Множення раціональних дробів. 50
Урок № 13 Піднесення раціонального дробу до степеня. 54
Урок № 14 Ділення раціональних дробів 57
Урок № 15 Застосування правил множення і ділення раціональних дробів до розв’язування задач 61
Урок № 16 Тотожні перетворення раціональних виразів. 65
Урок № 17 Застосування тотожних перетворень раціональних виразів до розв’язування задач. 69
Урок № 18 Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння. 71
Урок № 19 Розв’язування раціональних рівнянь. 76
Урок № 20 Підсумковий урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів. Раціональні рівняння». 79
Урок № 21 Контрольна робота № 2. 82
Урок № 22 Степінь із цілим показником 86
Урок № 23 Перетворення виразів, які містять степені з цілими показниками. 90
Урок № 24 Властивості степеня з цілим показником. 93
Урок № 25 Застосування властивостей степеня з цілим показником до обчислення значень виразів. 96
Урок № 26 Застосування властивостей степеня з цілим показником до перетворення виразів 100
Урок № 27 Стандартний вигляд числа 103
Урок № 28 Функція ykx= , її графік і властивості. 107
Урок № 29 Застосування графіка і властивостей функції ykx=до розв’язування задач 113
Урок № 30 Підсумковий урок з теми «Степінь із цілим показником». 117
Урок № 31 Контрольна робота № 3. 120
Урок № 32 Узагальнення матеріалу з теми «Раціональні вирази». 123
Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа
Урок № 33 Функція y = x2 , її графік і властивості. 126
Урок № 34 Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь. 130
Урок № 35 Обчислення значень виразів, які містять квадратні корені 133
Урок № 36 Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини. 137
Урок № 37 Тотожність ( a ) = a2, a0 142
Урок № 38 Рівняння x2 = a. 145
Урок № 39 Властивості арифметичного квадратного кореня. 149
Урок № 40 Застосування властивостей арифметичного квадратного кореня до розв’язування задач. 153
Урок № 41 Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. 156
Урок № 42 Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. 160
Урок № 43 Застосування тотожних перетворень виразів, що містять квадратні корені до розв’язування задач 164
Урок № 44 Функція y = x , її графік і властивості 167
Урок № 45 Підсумковий урок з теми «Квадратні корені. Дійсні числа» 171
Урок № 46 Контрольна робота № 4. 174
Тема 3. Квадратні рівняння
Урок № 47 Квадратні рівняння 178
Урок № 48 Неповні квадратні рівняння. 181
Урок № 49 Формула коренів квадратного рівняння 185
Урок № 50 Розв’язування квадратних рівнянь 190
Урок № 51 Теорема Вієта 194
Урок № 52 Застосування теореми Вієта до розв’язування задач. 197
Урок № 53 Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь. 201
Урок № 54 Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння». 203
Урок № 55 Контрольна робота № 5. 206
Урок № 56 Квадратний тричлен і його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники. 209
Урок № 57 Розв’язування задач, які передбачають розкладання квадратного тричлена на множники. 213
Урок № 58 Розв’язування дробових раціональних рівнянь 216
Урок № 59 Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних методом заміни змінної. 220
Урок № 60 Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. 224
Урок № 61 Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі 227
Урок № 62 Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних. 231
Урок № 63 Підсумковий урок з теми «Рівняння, які зводяться до квадратних». 234
Урок № 64 Контрольна робота № 6. 238
Тема. 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Урок № 65 Тотожні перетворення раціональних виразів. 243
Урок № 66 Степінь із цілим показником 245
Урок № 67 Квадратні корені. Дійсні числа 246
Урок № 68 Квадратні рівняння 248
Урок № 69 Підсумкова контрольна робота. 250
Урок № 70 Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.
Література