Біологія. 7 клас: розробки уроків

код:
Ш281037У
автор:
Уварова Інна Олександрівна

Біологія. 7 клас : розробки уроків / І. О. Уварова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 304 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978-617-09-2601-2
Посібник складений відповідно до нової програми з біології для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Посібник містить розробки всіх уроків із методичними рекомендаціями щодо форм, засобів і методів навчання. У посібнику наведено необхідний теоретичний матеріал, зразки самостійних, перевірних робіт, завдання для тематичного контролю знань та додаткові матеріали до уроків.
До посібника додається електронний ресурс, на якому розміщено два види календарного плану та посилання на завдання для роботи на уроках.
Посібник можна використовувати з будь-яким підручником. Посібник призначений учителям біології та студентам вузів педагогічних спеціальностей.
УДК 58:371.214
ББК 74.262.85 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
304
розмір файлу:
10,4 МБ
Цiна: 40 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Вступ
Урок № 1. В ступ. Тварина — живий організм  4
Урок № 2. О сновні відмінності тварин від рослин та грибів.
Особливості живлення тварин  8
Урок № 3. Будова тварин: клітини, тканини 12
Урок № 4. Будова тварин: органи та системи органів 16
Тема 1. Різноманітність тварин
Урок № 5. Поняття про класифікацію тварин. Різноманітність тварин  21
Урок № 6. Кишковопорожнинні  25
Урок № 7. К ільчасті черви 30
Урок № 8. Членистоногі: Ракоподібні  35
Урок № 9. Членистоногі: Павукоподібні   40
Урок № 10. Членистоногі: Комахи  45
Урок № 11. Членистоногі: Комахи. Типи розвитку комах  50
Урок № 12. Членистоногі: Комахи з неповним перетворенням   54
Урок № 13. Членистоногі: Комахи з повним перетворенням  58
Урок № 14. М олюски. Черевоногі та двостулкові молюски  62
Урок № 15. М олюски. Головоногі молюски   68
Урок № 16. Паразитичні безхребетні тварини. Паразитизм   73
Урок № 17. Паразитичні безхребетні тварини. Паразитичні черви  77
Урок № 18. Паразитичні безхребетні тварини. Паразитичні членистоногі  81
Урок № 19. Р иби. Кісткові риби  85
Урок № 20. Р иби. Кісткові риби  90
Урок № 21. Р иби. Хрящові риби   93
Урок № 22. Амфібії  98
Урок № 23. Рептилії  102
Урок № 24. Птахи 107
Урок № 25. Птахи. Різноманітність птахів  112
Урок № 26. Птахи. Основні групи птахів, їх значення та охорона  116
Урок № 27. Ссавці  122
Урок № 28. Ссавці. Різноманітність ссавців  126
Урок № 29. Ссавці. Різноманітність плацентарних ссавців: комахоїдні, рукокрилі, гризуни, зайцеподібні  130
Урок № 30. Ссавці. Різноманітність плацентарних ссавців: хоботні, парнокопитні, непарнокопитні  135
Урок № 31. Ссавці. Різноманітність плацентарних ссавців: хижі, ластоногі, китоподібні, примати 141
Урок № 32. Урок-узагальнення з теми «Різноманітність тварин» Підсумкова контрольна робота  147
Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин
Урок № 33. О собливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем  150
Урок № 34. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині  154
Урок № 35. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції   158
Урок № 36. В иділення, його значення для організму. Органи виділення тварин 162
Урок № 37. О пора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи  167
Урок № 38. Д ва типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин  171
Урок № 39. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції  176
Урок № 40. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин  180
Урок № 41. Органи чуття, їх значення  184
Урок № 42. Р озмноження та його значення. Форми розмноження тварин 188
Урок № 43. Статеві клітини та запліднення  192
Урок № 44. Розвиток тварин  196
Урок № 45. Розвиток тварин  200
Урок № 46. Р озвиток тварин (із перетворенням і без перетворення). Типи післязародкового розвитку. Прямий розвиток  204
Урок № 47. Р озвиток тварин. Непрямий розвиток (з повним і неповним перетворенням). Періоди та тривалість життя тварин  208
Урок № 48. Урок-узагальнення з теми «Процеси життєдіяльності тварин»  213
Урок № 49. Урок-узагальнення з теми «Процеси життєдіяльності тварин». Підсумкова контрольна робота  217
Тема 3. Поведінка тварин
Урок № 50. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка  223
Урок № 51. В роджена і набута поведінка  227
Урок № 52. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин  231
Урок № 53. Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна  236
Урок № 54. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем  240
Урок № 55. Ієрархія у групі. Комунікація тварин  244
Урок № 56. Ієрархія у групі   248
Урок № 57. Комунікація тварин 253
Урок № 58. Е волюція поведінки тварин, її пристосувальне значення  258
Урок № 59. Урок-узагальнення з теми «Поведінка тварин»  262
Тема 4. Організми і середовище існування
Урок № 60. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища  268
Урок № 61. Ланцюги живлення і потік енергії. Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях  272
Урок № 62. В плив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика  275
Урок № 63. Червона книга України  279
Урок № 64. Природоохоронні території  283
Урок № 65. Узагальнюючий урок з теми «Організми і середовище існування»   288
Урок № 66. Узагальнення. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи  293
Урок № 67. Узагальнення. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи  296