Алгебра. 7 клас: розробки уроків

код:
T281032У
автор:
Кушнір Людмила Давидівна

Алгебра. 7 клас : розробки уроків — Х.: Вид-во «Ра­нок», 2015. — 275 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»).
ISBN 978-617-09-2406-3
Посібник укладений відповідно до нової програми з алгебри для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить детальні розробки уроків, у яких запропоновано різно­манітні форми і методи роботи з класом, реалізовано особистісно орієнтовний підхід, передбачено поступове збільшення рівня складності вправ для осмислення й закріплення матеріалу. Самостійні і контрольні роботи для поточного і підсумкового контролю знань подано у двох варіантах і супро­воджено розв’язаннями або відповідями.
До посібника додається скретч-картка, яка надає доступ до безкоштовного* електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua. Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів педагогічних вузів.
УДК 512:37.091.321
ББК 74.262.21я721 К 96


Мова:
укр.
кількість сторінок:
275
розмір файлу:
2,72 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 5
Календарно-тематичний план з алгебри для 7 класу 6
Тема 1. Цілі вирази 9
Урок 1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази 9
Урок 2. Числове значення виразу 13
Урок 3. Розв’язування задач на складання виразів зі змінними 16
Урок 4. Тотожність. Тотожні перетворення виразу 20
Урок 5. Доведення тотожностей 23
Урок 6. Застосування різних способів доведення тотожностей 27
Урок 7. Степінь з натуральним показником 30
Урок 8. Властивості степеня з натуральним показником 34
Урок 9. Застосування властивостей степеня з натуральним показником 38
Урок 10. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена 42
Урок 11. Піднесення одночленів до степеня.Множення одночленів 46
Урок 12. Розв’язування задач 49
Урок 13. Підсумковий урок з теми 53
Урок 14. Контрольна робота № 1 57
Урок 15. Многочлен. Подібні члени многочленівта їх зведення 60
Урок 16. Степінь многочлена 64
Урок 17. Додавання та віднімання многочленів 67
Урок 18. Множення одночлена на многочлен 71
Урок 19. Множення многочленів 75
Урок 20. Розв’язування задач 79
Урок 21. Квадрат двочлена 83
Урок 22. Застосування формули квадрата двочлена 87
Урок 23. Добуток суми й різниці двох виразів 90
Урок 24. Застосування формули добутку сумий різниці двох виразів 94
Урок 25. Сума і різниця кубів 97
Урок 26. Застосування формул суми і різниці кубів 101
Урок 27. Підсумковий урок з теми «Многочлени» 104
Урок 28. Контрольна робота № 2 107
Урок 29. Розкладання многочленів на множники 111
Урок 30. Розв’язування задач 115
Урок 31. Розкладання многочленів на множники 118
Урок 32. Розкладання многочленів на множники 122
Урок 33. Розв’язування задач 125
Урок 34. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів 128
Урок 35. Розв’язування задач 132
Урок 36. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів 135
Урок 37. Розв’язування задач 139
Урок 38. Розкладання на множники суми й різниці кубів 143
Урок 39. Розв’язування задач 147
Урок 40. Застосування різних способів розкладання многочленів 150
Урок 41. Розв’язування задач 153
Урок 42. Підсумковий урок з теми 157
Урок 43. Контрольна робота № 3 160
Тема 2. Функції 164
Урок 44. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів 164
Урок 45. Функція. Способи задання функції 167
Урок 46. Область визначення та область значень функції 172
Урок 47. Знаходження області визначення й області значень функцій 176
Урок 48. Графік функції 179
Урок 49. Лінійна функція, її графік та властивості 185
Урок 50. Лінійна функція, її графік та властивості 189
Урок 51. Підсумковий урок з теми «Функції» 194
Урок 52. Контрольна робота № 4 198
Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи 203
Урок 53. Загальні відомості про рівняння 203
Урок 54. Лінійне рівняння з однією змінною 207
Урок 55. Розв’язування лінійних рівнянь 210
Урок 56. Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач 213
Урок 57. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік 217
Урок 58. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними 221
Урок 59. Спосіб підстановки 227
Урок 60. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки 230
Урок 61. Спосіб додавання 233
Урок 62. Розв’язування систем лінійних рівнянь 237
Урок 63. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь 241
Урок 64. Підсумковий урок з теми «Лінійні рівняння та їх системи» 244
Урок 65. Контрольна робота № 5 247
Тема. Повторення і систематизація навчального матеріалу 255
Література 271