Біологія. 6 клас: розробки уроків

код:
Ш281016У
автор:
Упатова І. П.

Біологія. 6 клас : розробки уроків / І. П. Упатова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 320 с. — (Серія «Сучасний майстер-клас»). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1995-3
Посібник складений відповідно до чинної програми з біології для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Розробки уроків містять теоретичний та дидактичний матеріал, різноманітні форми роботи на уроці, завдання для поточного й тематичного контролю знань.
У посібнику наведені цікаві розробки нестандартних уроків узагальнення вивченого матеріалу.
До посібника безкоштовно додається електронний диск, на якому розміщено календарно-тематичний план, додатковий матеріал до уроків, роздавальний матеріал для учнів, мультимедійні презентації до окремих уроків.
Посібник призначений для вчителів біології та студентів педагогічних спеціальностей.
УДК 58:371.214
ББК 74.262.85

Мова:
укр.
кількість сторінок:
322
розмір файлу:
10,83 МБ
Безкоштовний додаток:
Електронні демонстраційні матеріали
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Передмова 3
Вступ
УРОК 1 Біологія — наука про живу природу. Науки, що вивчають живу природу. Метод вивчення організмів 4
Урок 2 Основні ознаки живого 9
Урок 3 Різноманітність живих організмів, середовища їхнього існування, класифікація 12
Урок 4 Поняття про віруси 18
Тема 1. Клітина (8 годин)
Урок 5 Історія вивчення клітини. Лупа. Мікроскоп 23
Урок 6 Клітина — одиниця живого 27
Урок 7 Будова рослинної клітини 32
Урок 8 Надходження речовин у клітину 36
Урок 9 Утворення нових клітин, їхній ріст 42
Урок 10 Основні положення клітинної теорії 47
Тема 2. Одноклітинні організми (8 годин)
Урок 13 Одноклітинні твариноподібні організми (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі) 51
Урок 14 Захворювання людини, що спричиняються одноклітинними твариноподібними організмами (на прикладі малярійного
плазмодія та дизентерійної амеби) 58
Урок 15 Хламідомонада, хлорела — одноклітинні водорості (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі) 61
Урок 16 Дріжджі — одноклітинні гриби 67
Урок 17 Бактерії — найменші одноклітинні організми, їхня будова й життєдіяльність 72
Урок 18 Роль бактерій у природі й значення в житті людини 76
Урок 19 Багатоклітинні організми 80
Урок 20 Контрольно-узагальнювальний урок за темою «Одноклітинні та багатоклітинні організми» 85
Тема 3. Рослини (20 годин)
УРОК 21 Рослина — живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин 90
Урок 22 Будова клітини рослин 97
Урок 23 Тканини й органи рослин 99
Урок 24 Корінь: будова, основні функції (поглинання води й закріплення в ґрунті) 102
Урок 25 Мінеральне живлення рослин 108
Урок 26 Пагін, його будова. Брунька — зародковий пагін 113
Урок 27 Стебло, його будова й видозміни 118
Урок 28 Листок, його будова 121
Урок 29 Видозміни пагона 127
Урок 30 Основні функції пагона (фотосинтез, газообмін, ріст, випаровування води, транспорт речовин) 131
Урок 31 Повітряне живлення рослин 137
Урок 32 Дихання й рухи рослин 140
Урок 33 Вегетативні органи рослин 143
Урок 34 Розмноження рослин: статеве, нестатеве, вегетативне 151
Урок 35 Квітка — орган статевого розмноження. Суцвіття 156
Урок 36 Запилення й запліднення квіткових рослин 161
Урок 37 Насінина 169
Урок 38 Плоди, їхнє поширення 173
Урок 39 Поняття про класифікацію рослин 180
Тема 4. Різноманітність рослин (17 годин)
Урок 41 Водорості, їхня характеристика 184
Урок 42 Різноманітність і значення водоростей 190
Урок 43 Мохи 196
Урок 44 Різноманітність і значення мохів 203
Урок 45 Хвощі й плауни 209
Урок 46 Папороті 217
Урок 47 Порівняльна характеристика вищих спорових рослин 222
Урок 48 Голонасінні рослини 226
Урок 49 Різноманітність і значення голонасінних рослин 235
Урок 50 Покритонасінні (квіткові) рослини, їхня класифікація 239
Урок 51 Клас Дводольні рослини, їхня різноманітність і значення 243
Урок 52 Характерні риси класу Однодольні рослини, їхня різноманітність і значення 245
Урок 53 Порівняльна характеристика спорових і насінних рослин 249
Урок 54 Навколишнє середовище й рослини. Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури) 253
Урок 55 Рослинні угруповання 259
Урок 56 Вплив діяльності людини на життя рослин в угрупованнях. Охорона рослин 267
Тема 5. Гриби (7 годин)
Урок 58 Загальна характеристика грибів 273
Урок 59 Нижчі паразитичні гриби — мукор, фітофтора 277
Урок 60 Вищі гриби, їхня різноманітність 281
Урок 61 Цвілеві гриби й дріжджі 285
Урок 62 Екологічні групи й значення грибів 291
Урок 63 Лишайники 298
Урок 64 узагальнення знань з теми «Гриби» 304
Урок 65 Основні ознаки живих організмів. 307
Урок 66 Біологія як система наук 309