Українська мова. 3 клас: розробки уроків

код:
Н135024У
автор:
Кобзар О. Г.

Українська мова. 3 клас : розробки уроків : до підр. О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької / О. Г. Кобзар. — Х. : Вид-во «Ранок»,
2014. — 224 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-1926-7
Посібник розроблено відповідно до нової програми з української мови та її викладання у 3 класі загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання та підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької «Українська мова» (К.: Освіта, 2013). Автор дібрав багатий дидактичний матеріал, який дозволить зробити уроки цікавими та змістовними.
Разом із підручником О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької «Українська мова» (К.: Освіта, 2013), робочим зошитом з української мови «Буду мову я вивчати» (Кобзар О. Г. — Х.: Ранок, 2014) та відривними картками «Українська мова» (Коченгіна М. В. —Х. : Ранок, 2014) посібник складає повний навчально-методичний комплект. Урізноманітнити та збагатити уроки новим цікавим матеріалом учителю допоможуть презентації, зібрані на електронному диску.
Призначений для вчителів початкових класів, студентів вищих навчальних педагогічних закладів.
УДК [811.161.2:373.3](07)
ББК 74.268.1(4Укр)я71 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
226
розмір файлу:
1,7 МБ
Безкоштовний додаток:
Електронні демонстраційні матеріали
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

Усне й писемне мовлення. Культура мовлення
Урок 1 Усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Діалог 5
Урок 2 Усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Діалог. Звертання. (Продовження) 8
Урок 3 Усне й писемне мовлення. Правила писемного мовлення. (Продовження) 12
Урок 4 Усне й писемне мовлення. Правила запису діалогу. (Продовження) 14
Урок 5 Усне й писемне мовлення. Розігрування діалогів. (Продовження) 18
Звуки і букви. Алфавіт
Урок 6 З вуки мовлення й позначення їх на письмі буквами. Алфавіт. 21
Урок 7 А лфавіт. Велика буква. (Продовження) 24
Урок 8 Велика буква 28
Урок 9 Голосні звуки. Позначення їх буквами. Склад, наголос 31
Урок 10 Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї. 34
Урок 11 Приголосні звуки 38
Урок 12 Т верді й м’які приголосні звуки. Звук [ц’] 41
Урок 13 Буква м’який знак (ь) 45
Урок 14 Т верді й м’які приголосні звуки. Звук [ц’]. Позначення м’якості приголосного звука [ц’] буквами і, я, ю 48
Урок 15 В живання м’якого знака (ь) після букви ц 52
Урок 16 В живання м’якого знака (ь) після букви ц у кінці слів 54
Урок 17 Позначення м’якості приголосних перед о 56
Урок 18 Позначення м’якості приголосних м’яким знаком (ь). Сполучення букв ьо та йо 60
Урок 19 Подовження м’яких приголосних звуків і позначення їх на письмі двома буквами 62
Урок 20 Подовжені м’які приголосні звуки 66
Урок 21 Т верді й пом’якшені приголосні перед и, і 68
Урок 22 В ідсутність м’якого знака (ь) після букв, що позначають тверді приголосні звуки 72
Урок 23 Т верді приголосні в кінці слів. Діалог 76
Урок 24 А построф. 78
Урок 25 А построф 82
Урок 26 Повторення вивченого. Складання розповіді за малюнком 84
Слово. Лексичне значення слова
Урок 27 Лексичне значення слова 88
Урок 28 Лексичне значення слова. Синоніми 92
Урок 29 Синоніми. Редагування тексту 96
Урок 30 А нтоніми — слова з протилежним значенням 98
Урок 31 Багатозначність слів 101
Урок 32 Пряме й переносне значення слів 105
Будова слова
Урок 33 Будова слова. Основа слова. Закінчення 108
Урок 34 З мінювання закінчень слів — назв предметів 112
Урок 35 Споріднені слова. Корінь слова 115
Урок 36 Чергування голосних і приголосних звуків у корені слова 118
Урок 37 Чергування голосних і приголосних звуків у корені слова. (Продовження) 121
Урок 38 Префікси. Утворення споріднених слів за допомогою префіксів без-; роз- 124
Урок 39 Префікси з-, с- 129
Урок 40 А построф після префіксів 132
Урок 41 Суфікс. Утворення споріднених слів за допомогою суфіксів 136
Урок 42 В имова й правопис суфіксів. Суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк- 138
Урок 43 Н енаголошені голосні в корені слова 142
Урок 44 Н енаголошені голосні в корені слова. (Продовження) 146
Урок 45 Дзвінкі та глухі приголосні в корені слова 149
Урок 46 Дзвінкі та глухі приголосні в корені слова. (Продовження) 153
Урок 47 Н аписання слів типу сонце, серце, чесний 156
Урок 48 Н аписання слів типу сонце, серце, чесний. (Продовження) 159
Урок 49 В ідсутність подвоєння в словах типу клас, група, колектив 163
Урок 50 Правопис слів типу клас, група, колектив 166
Синтаксичні відомості
Урок 51 Словосполучення. Головне й залежне слово в словосполученні 167
Урок 52 Словосполучення. Чергування приголосних перед закінченням -і 170
Урок 53 Р ечення. Види речень за метою висловлювання 172
Урок 54 Головні й другорядні члени речення 176
Урок 55 Головні й другорядні члени. Поширені речення 180
Урок 56 Головні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні 183
Урок 57 Складне речення 186
Урок 58 З вертання в питальних і спонукальних реченнях. Розділові знаки при звертанні 189
Текст
Урок 59 Що таке текст. Тема й основна думка тексту 192
Урок 60 Упорядкування й складання текстів. Зв’язок між реченнями тексту. Абзац 195
Урок 61 З в’язок між реченнями тексту 197
Урок 62 Структура та план тексту 199
Урок 63 Т ипи текстів 202
Урок 64 Т екст-розповідь 205
Урок 65 Т екст-опис 207
Урок 66 Т екст-міркування 209
Урок 67 Переказ тексту 212
Урок 68 В живання речень у діалогах 214
Урок 69 Повторення вивченого матеріалу за рік 217
Урок 70 Повторення вивченого за рік (продовження) 219