Загальна географія. 6 клас: розробки уроків

код:
Г281002У
автор:
Капіруліна С. Л., Бродовська О. Г.

Загальна географія. 6 клас : розробки уроків / С. Л. Капіруліна, О. Г. Бродовська. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 352 с. — (Серія
«Сучасний майстер-клас»). ISBN 978-617-09-1868-0.
Посібник складено згідно з новою навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів до курсу «Загальна географія», який викладається у 6 класі. Видання містить розробки уроків, зокрема практичних робіт, тематичного оцінювання та узагальнення навчальних досягнень учнів. До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка: календарного плану та розробок уроків (у тому числі нестандартних) із презентаціями.
Для вчителів географії та студентів вищих навчальних закладів.
УДК [911:37.016](073)
ББК 74.262.6

Мова:
укр.
кількість сторінок:
352
розмір файлу:
12,6 МБ
Цiна: 40 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Вступ
Урок № 1 Географія як наука про Землю, її природу, населення та його
господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.
Значення географічних знань та вмінь. Основні друковані та
електронні джерела географічної інформації, їхнє значення 7
Урок № 2 Географічні дослідження. Особливості організації власних
географічних спостережень. Дослідження «Спостереження за
змінами в природі» 13
Розд іл І. Розвиток географічних знань про Земл ю
Урок № 3 Уявлення про Землю в давнину. Уявлення про Землю єгиптян,
вавилонян, індійців, греків, римлян, слов’ян. Зображення Землі
на картах Ератосфена, Птолемея 19
Урок № 4 Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі. Подорожі
вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху
в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом. Перша навколосвітня
подорож під керівництвом Ф. Магеллана 25
Урок № 5 Н авколосвітні експедиції, їхнє географічне значення.
Відкриття Австралії та Антарктиди 30
Урок № 6 Сучасні дослідження. Дослідження Землі у ХХ — на початку
ХХІ ст. Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі
кожною людиною 35
Урок № 7 Урок узагальнення знань за розділом І
«Розвиток географічних знань про Землю»40
Урок № 8 Тематичне оцінювання за розділом І
«Розвиток географічних знань про Землю» 44
Розд іл ІІ. Земля на пл ані і карті
Урок № 9 О рієнтування на місцевості. Способи орієнтування на
місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас.
Поняття про азимут 46
Урок № 10 Способи зображення Землі. Особливості та відмінності
зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках,
картах, аерофотознімках, планах. Масштаб та його види 51
Урок № 11 А бсолютна і відносна висота місцевості, способи їх визначення
за картами і планами. Горизонталі та шкала висот 56
Урок № 12 План, його основні ознаки. Умовні знаки плану. Визначення
напрямків на плані. Складання плану за допомогою умовних
топографічних знаків. 61
Урок № 13 Географічні карти. Карти, їхні елементи. Легенда карти.
Класифікація карт за масштабом. Географічні атласи.
Практичне значення карт68
Урок № 14 Практична робота 1 «Розв’язування задач з використанням
різних видів масштабу» 72
Урок № 15 Географічні координати. Градусна сітка на глобусі
й географічній карті. Поняття про географічні координати 75
Урок № 16 Правила відліку географічної широти й довготи.
Географічні координати свого населеного пункту 81
Урок № 17 Практична робота 2 «Визначення географічних координат
за географічною картою» 84
Урок № 18 Урок узагальнення знань за розділом ІІ
«Земля на плані і карті» 87
Урок № 19 Тематичне оцінювання за розділом ІІ
«Земля на плані і карті»91
РО ЗДІЛ III. Оболонки Земл і
Урок № 20 Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості.
Літосферні плити, наслідки їх переміщення 94
Урок № 21 Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі
та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси 99
Урок № 22 Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі 104
Урок № 23 Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори.
Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод,
льодовиків 109
Урок № 24 О сновні форми рельєфу суходолу — гори і рівнини.
Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за
площею рівнини світу 113
Урок № 25 Різноманітність та утворення гір на суходолі.
Найвищі і найдовші гори світу 118
Урок № 26 Р ельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти — найвищі
та найдовші гори дна Світового океану. Унікальні форми
рельєфу земної кулі, їх охорона 122
Урок № 27 Практична робота 3 «Позначення на контурній карті рівнин,
гір, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів» 129
Урок № 28 Урок узагальнення знань за темою 1 «Літосфера» 132
Урок № 29 Тематичне оцінювання за темою 1 «Літосфера» 136
Урок № 30 Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері 139
Урок № 31 Добовий і річний хід температур повітря, причини їхнього
коливання. Карта ізотерм, теплові пояси Землі. Практичне
значення вимірювання температури повітря 145
Урок № 32 А тмосферний тиск: причини і наслідки його зміни
у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску 153
Урок № 33 Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість вітру, їх
визначення сучасними приладами та візуально. Місцеві вітри 159
Урок № 34 Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря, зміни
вологості повітря. Способи регулювання вологості повітря
в домашніх умовах 167
Урок № 35 Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар,
хмарність. Опади, що випадають із хмар та повітря, їхні види,
вимірювання. Карта розподілу опадів 172
Урок № 36 Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами
у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення
прогнозів погоди 177
Урок № 37 К лімат. Основні кліматичні показники. Карта кліматичних
поясів. Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу і клімат 184
Урок № 38 Практична робота 4 «Розв’язування задач на зміну
температури повітря й атмосферного тиску з висотою» 194
Урок № 39 Практична робота 5 «Складання графіка зміни температури
повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз» 197
350
Урок № 40 Узагальнення знань за темою 2 «Атмосфера» 201
Урок № 41 Тематичне оцінювання за темою 2 «Атмосфера» 204
Урок № 42 Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами
гідросфери. Світовий океан та його частини: океани, моря,
затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів
і морів 207
Урок № 43 Властивості вод Світового океану. Острови в океані 214
Урок № 44 Р ухи води в океані. Життя в океанах і морях.
Багатства вод Світового океану. Океан та людина 222
Урок № 45 Води суходолу — поверхневі й підземні. Річка: річкова
система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші
за площею басейну і найповноводніші річки світу 229
Урок № 46 Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок 234
Урок № 47 О зера, їхня різноманітність за площею, походженням озерних
улоговин, солоністю. Найбільші та найглибші озера земної кулі 240
Урок № 48 Болота, особливості їх утворення та поширення.
Штучні водойми: ставки, водосховища, канали 246
Урок № 49 Льодовики. Особливості утворення і поширення льодовиків.
Багаторічна мерзлота. Утворення і поширення багаторічної
мерзлоти 250
Урок № 50 Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі.
Термальні та мінеральні води. Значення вод суходолу для
природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу 255
Урок № 51 Практична робота 6 «Позначення на контурній карті морів,
проток, заток, островів; річок, озер, водоспадів» 261
Урок № 52 Урок узагальнення знань за темою 3 «Гідросфера» 264
Урок № 53 Тематичне оцінювання за темою 3 «Гідросфера» 268
Урок № 54 Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі 270
Урок № 55 Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив
господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив,
рослинність і тваринний світ суходолу та океану 274
Урок № 56 Природні комплекси (ландшафти). Географічна оболонка —
найбільший природний комплекс Землі, її межі й властивості 282
Урок № 57 Природні зони Землі, їхні особливості 286
Урок № 58 Практична робота 7 «Складання опису одного з природних
комплексів своєї місцевості (за типовим планом)» 297
РОЗДІЛ ІV. Планет а людей
Урок № 59 К ількість населення Землі. Розселення населення на Землі.
Найбільш заселені території земної кулі 301
Урок № 60 Людські раси. Дослідження М. Миклухо-Маклая.
Найчисленніші народи світу 304
Урок № 61 Н айбільші за площею та кількістю населення держави світу
та держави — сусіди України на політичній карті світу 309
Урок № 62 Зміни складових географічної оболонки людством.
Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля
та його охорона 319
Урок № 63 Практична робота 8 «Позначення на контурній карті кордонів
найбільших держав із різних частин світу та їхніх столиць».
Дослідження «Розробка міні-проекту з утилізації побутових
відходів» 326
Урок № 64 Урок узагальнення знань за темою 4 «Біосфера та ґрунти»,
темою 5«Природні комплекси», розділом IV «Планета людей» 330
Урок № 65 Тематичне оцінювання за темою 4 «Біосфера
та ґрунти», темою 5 «Природні комплекси»
та розділом ІV «Планета людей» 334
Короткий словник географічних термінів і понять 337
Додатки 343