Мовленнєвий компонент дошкільної освіти.

код:
О11054У
автор:
Богуш А. М.

Мовленнєвий компонент дошкільної освіти.— 4-те вид., доопр. і доп.— Х.: Вид-во «Ранок», 2013.—192 с.— (Сучасна дошкільна
освіта)
ISBN 978–617–09–0627–7
Програму і методичні рекомендації складено відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, а також з урахуванням варіативних чинних програм із розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови в Україні та в країнах СНД. При укладанні програми і методичних рекомендацій було використано результати експериментальних досліджень автора та її наукової школи, а також практичний досвід дошкільних закладів і студентів факультетів дошкільного виховання.
УДК 373.67
ББК 74.268.53 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
194
розмір файлу:
5,91 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Навчально-мовленнєва діяльність дітей у дошкільному закладі
Значення рідної мови в житті дитини 3
Теоретичні засади навчання дітей рідної мови 7
Принципи розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови 9
Базовий компонент мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку 14
Змістова характеристика навчання дітей рідної мови 25
Форми організації навчання дітей рідної мови 35
Комплексні заняття 38
Тематичні заняття 41
Вимоги до організації і проведення мовленнєвих занять (комплексних і тематичних) 45
Програма навчання рідної мови і базові характеристики мовленнєвого розвитку дітей
Переддошкільний ранній вік (перший-третій роки життя) 57
Загальна характеристика мовлення дітей раннього віку 57
Перший рік життя. Базова характеристика мовленнєвого розвитку дітей 60
Другий рік життя. Базова характеристика мовленнєвого розвитку дітей 61
Педагогічні умови реалізації програми 62
Молодший і середній дошкільний вік 64
Загальна характеристика мовлення дітей молодшого і середнього дошкільного віку 64
Змістовий аспект розвитку мовлення дітей молодшої групи (четвертий рік життя) 66
Базова характеристика мовленнєвого розвитку та спілкування дітей 72
Змістовий аспект розвитку мовлення дітей середньої групи (п’ятий рік життя) 74
Базова характеристика мовленнєвого розвитку та спілкування дітей 81
Педагогічні умови реалізації програми 83
Старший дошкільний вік (шостий-сьомий роки життя) 84
Загальна характеристика мовлення дітей старшого дошкільного віку 84
Змістовий аспект розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку (шостий і сьомий роки життя) 86
Базова характеристика мовленнєвого розвитку та спілкування дітей 96
Педагогічні умови реалізації програми 99
Художньо-мовленнєва діял ьність дітей дошкільного віку
Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності 101
Принципи добору художніх творів для дітей 106
Принципи ознайомлення дітей із художніми творами 108
Джерела художнього читання і розповідання дітям 109
Змістова характеристика художньо-мовленнєвої діяльності 116
Завдання формування художньо-мовленнєвої компетенції у дошкільному закладі 119
Програма художньо-мовленнєвої діяльності
Переддошкільний (ранній) вік (перший-третій роки життя) 124
Перший рік життя 124
Друга група раннього віку (другий рік життя) 124
Перша молодша група (третій рік життя) 125
Базова характеристика художньо-мовленнєвої діяльності 127
Педагогічні умови реалізації програми 127
Молодший дошкільний вік 128
Друга молодша група (четвертий рік життя) 128
Базова характеристика художньо-мовленнєвої діяльності 131
Педагогічні умови реалізації програми 132
Середня група (п’ятий рік життя) 132
Базова характеристика художньо-мовленнєвої діяльності 135
Педагогічні умови реалізації програми 136
Старша група (шостий-сьомий роки життя) 137
Базова характеристика художньо-мовленнєвої діяльності дітей (шість років) 139
Базова характеристика художньо-мовленнєвої діяльності дітей (сім років) 141
Педагогічні умови реалізації програми 142
Додаток
Орієнтовний словник-мінімум до Базового компонента дошкільної освіти
Освітня лінія «Особистість дитини» 145
Освітня лінія «Дитина в соціумі» 152
Освітня лінія «Дитина у природньому довкіллі» 159
Освітня лінія «Дитина у світі культури» 169
Освітня лінія «Гра дитини» 176
Освітня лінія «Сенсорно-пізнавальний розвиток дитини» 180
Список літератури 187