Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Плани-конспекти уроків.

код:
T1032У
автор:
Стадник Л. Г.

Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Плани-конспекти уроків.— Х: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.— 352 с.
ISBN 966–08–1143–8
У посібнику подано календарно-тематичне планування та розробки уроків з алгебри і початків аналізу в 11 класі відповідно до чинної програми для загальноосвітніх закладів. Структура і зміст конспектів дають змогу учням засвоювати програмний матеріал, створюють умови для опрацювання підручника, дозволяють самостійно працювати, здійснювати самоперевірку, формувати грамотну математичну мову. Для всіх тем курсу наведено тексти математичних диктантів, самостійних та контрольних робіт. До контрольних і самостійних робіт наведено розв’язання. Призначено для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 510.2:371.214=161.1(073)
ББК 74.262.21

Мова:
укр.
кількість сторінок:
352
розмір файлу:
8,06 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичне планування 7
І семестр
Тема 1. Границя і неперервність функції. Похідна. Геометричний і механічний зміст похідної
Урок 1 Модуль дійного числа та його властивості 11
Урок 2 Границя функції неперервного аргументу 24
Урок 3 Основні теореми про границі.
Функції неперервного аргументу 34
Урок 4 Неперервність функції. Самостійна робота 48
Урок 5 Задачі, що приводять до поняття похідної 55
Урок 6 Похідна. Механічний та геометричний зміст похідної 61
Урок 7 Похідні елементарних функцій 68
Урок 8 Теореми про похідну суми, добутку і частки функцій 73
Урок 9 Похідна складеної функції 78
Урок 10 Похідна показникової, логарифмічної та степеневої функцій 84
Урок 11 Розв’язування вправ на знаходження похідної функції 90
Урок 12 Тематична контрольна робота № 1 92
Тема 2. Застосування похідної
Урок 13 Зростання і спадання функції 98
Урок 14 Екстремальні точки. Локальний екстремум функції 104
Урок 15 Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції. Самостійна робота 110
Урок 16 Знаходження найбільшого і найменшого значення функції 116
Урок 17 Розв’язування вправ на знаходження функції та побудову її графіка 121
Урок 18 Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка 125
Урок 19 Розв’язування вправ на дослідження функцій на побудову графіків. Самостійна робота 129
Урок 20 Тематична контрольна робота № 2 133
Тема 3. Інтеграл та його застосування
Урок 21 Первісна. Таблиця первісних. Невизначений інтеграл 139
Урок 22 Основна властивість первісної. Самостійна робота 142
Урок 23 Правила знаходження первісних 146
Урок 24 Приклади задач, що приводять до поняття інтеграла. Означення інтеграла. Самостійна робота 150
Урок 25 Формула Ньютона—Лейбніца 160
Урок 26 Розв’язування вправ на знаходження інтегралів 165
Урок 27 Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур. Самостійна робота 172
Урок 28 Розв’язання вправ на знаходження площ плоских фігур 178
Урок 29 Обчислення об’ємів тіл. Самостійна робота 189
Урок 30 Інтеграл у фізиці і техніці 192
Урок 31 Диференціальні рівняння 196
Урок 32 Тематична контрольна робота № 3 207
Тема 4. Елементи комбінаторики
Урок 33 Множини. Операції над множинами 212
Урок 34 Числові множини 218
Урок 35 Основні закони комбінаторики 222
Урок 36 Упорядковані множини. Розміщення 229
Урок 37 Перестановки. Комбінації. Трикутник Паскаля 233
Урок 38 Розв’язування прикладних задач 238
Урок 39 Біном Ньютона. Самостійна робота 244
Урок 40 Тематична контрольна робота № 4 249
Тема 5. Початки теорії ймовірностей і статистики
Урок 41 Основні поняття теорії ймовірностей 251
Урок 42 Класичне означення ймовірностей 256
Урок 43 Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей подій 262
Урок 44 Операції над подіями. Самостійна робота 270
Урок 45 Теорема про додавання ймовірностей несумісних подій. Імовірність сум сумісних подій 282
Урок 46 Незалежність подій. Імовірність добутку двох незалежних подій 291
Урок 47 Імовірність здійснення принаймні однієї з незалежних подій 295
Урок 48 Умовна ймовірність 300
Урок 49 Незалежні випробування. Схема Бернуллі 305
Урок 50 Поняття про статистичну ймовірність. Закон великих чисел. Самостійна робота 311
Урок 51 Розв’язування вправ 316
Урок 52 Поняття про статистику та її методи. Статистичні таблиці 320
Урок 53 Ряди розподілу. Наочне зображення статистичного розподілу 324
Урок 54 Мода і медіана. Середні значення 328
Урок 55 Завдання математичної статистики. Самостійна робота 332
Урок 56 Тематична контрольна робота № 5 335
Уроки 57—70 Повторення і систематизація навчального матеріалу 340
Література 348