Корисна iнформацiя

Захопливі уроки математики – це просто!

12.05.2014

Захопливі уроки математики – це просто!

Числа – це невід’ємне знаряддя сучасної цивілізації.
(Ф. Дейвіс)
Деякі учні вважають математику нецікавим, нудним предметом. А те, що нецікаво, зазвичай гірше засвоюється. Але ж математичні знання потрібні в житті всім! Мета вчителя – зацікавити молодшого школяра навчанням математики, навчити вчитися. Довести учням, що навчальна діяльність – це не тільки набуття предметних математичних компетенцій (обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних), а й уміння використовувати їх у подальшому навчанні та життєвих ситуаціях.

Чому ж більшість молодих школярів не цікавляться математикою? Існує суб’єктивна причина цього. Відомо, що дітям здається нецікавим те, що є для них занадто складним, незрозумілим. Отже, якщо молодший школяр не засвоїв щось на одному уроці, на наступному йому вже буде нудно.
А з якої причини учень не може засвоїти навчальний матеріал? На це є цілком об’єктивні причини. Математика – точна наука, що оперує сухими числами. А молодшим школярам притаманне образне сприйняття дійсності, у яке не «вписується» така точність і «сухість». До того ж, в учнів 1-4 класів іще недостатньо розвинене словесно-логічне мислення, тому деяким із них складно розбиратися в абстрактних математичних поняттях «більше на», «зменшити вдвічі», «значення буквеного виразу» тощо.

Таким чином, перед кожним учителем початкової школи рано чи пізно постає проблема: як зробити викладання абстрактної науки доступним для дітей, які поки що не здатні до абстрактного мислення. Відповіді, звичайно, відомі всім фахівцям початкової освіти: застосувати наочність, ігрові форми роботи, індивідуальний підхід до кожного учня тощо. Здавалося б, усе просто й зрозуміло. Але на практиці викладання математики потребує від учителя постійного творчого пошуку, а отже – великих зусиль під час підготовки до уроків.

Допомогти вчителеві у цій нелегкій справі покликані зошити з математики з друкованою основою. Зошити складені до чинного підручника з математики для 2-х класів і складаються з двох частин.


Ці посібники побудовані таким чином, щоб учні не тільки міцно засвоювали знання, а й вивчали математику із задоволенням. Зошити розроблені досвідченими вчителями-практиками з урахуванням вікових особливостей юних математиків.

Видання підготовлені на високому науково-методичному рівні. Завдання забезпечують опанування другокласниками предметних математичних компетенцій – обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних, які є структурними елементами змісту математичної освіти.
Структура математичних посібників відзначається логічною довершеністю, у них наявні всі структурні елементи, передбачені чинними нормами для цього типу видань.

Для зручності користування у верхній частині зошита – назва розділу, вказано сторінки підручника з математики, до яких розроблено матеріал. Цікавою знахідкою є каліграфічні вправи на створення різних фігур із цифр.

У другокласників наочно-образне мислення, тому посібники для них насичені малюнками, схемами, таблицями. Засвоєння різноманітних відношень між числами відбувається на матеріалі, близькому й зрозумілому дітям. Усе це робить абстрактні знання доступними для розуміння молодими школярами.

Уміння проводити обчислення усно – практична навичка, необхідна кожному. Тому всі зошити містять завдання для усної лічби.

Вправи посібників дібрано таким чином, щоб вони не тільки сприяли засвоєнню необхідних знань, умінь і навичок, а й реалізували розвивальну мету. У зошитах містяться завдання на розвиток просторового мислення учнів, яке є важливою передумовою успішного навчання в середній школі. Крім того, працюючи із цими посібниками, діти стануть більш уважними та спостережливими, навчаться порівнювати, робити висновки, а отже – мислити логічно.

Дібрані вправи й завдання передбачають здатність учнів актуалізовувати, інтегрувати та застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності в конкретних життєвих і навчальних проблемних ситуаціях. Важливого значення автори надають розвитку в молодших школярів просторових уявлень. Із цією метою запропоновані вправи геометричного змісту, завдання на моделювання геометричних зображень із частин геометричних конструкторів «Сфінкс», «Головоломка Піфагора».

Оскільки учні початкової школи дуже допитливі, зошити, крім логічних та геометричних вправ, містять пізнавальні завдання. Наприклад, учні 2-го класу, розв’язавши задачу, пригадають (з уроків мови та літератури), що таке куманець.

Важливим завданням початкової ланки освіти є формування в учнів навичок самоконтролю. Для цього в зошитах із математики передбачені вправи із рубрикою «Перевір себе». У посібниках дітям також пропонується оцінити швидкість виконання певних завдань і їхню складність. Усе це сприяє формуванню самоконтролю та реалізує особистісно орієнтований підхід у навчанні.

У результаті роботи із зошитами видавництва «Ранок» учні зможуть навчитися сприймати та визначати мету навчальної діяльності; відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для розв’язування навчальної задачі; використовувати здобутий досвід у конкретній навчальній або життєвій ситуації; усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності, а головне – навчаться вчитися.

Отже, із цими зошитами учням буде цікаво на уроках математики, а вчителю не доведеться витрачати зайвих зусиль на підготовку до занять.

Звичайно, як би вчитель не намагався прищепити учням любов до математики, багато що залежить від індивідуальних особливостей кожної дитини. І якщо вона «лірик», а не «фізик», навряд чи вдасться глибоко зацікавити її точними науками. Напевно, цього й не потрібно робити. Але елементарні математичні навички, такі як усна лічба, порівняння предметів і чисел, вимірювання відрізків, знадобляться в житті всім без винятку. І формуються ці навички саме в початковій школі. Тому дуже важливо, щоб вивчення математики викликало в молодих школярів позитивні емоції, адже це є однією з головних передумов набуття дітьми міцних знань.

(Н. В. Діптан, учитель вищої категорії, учитель-методист ХСШ № 50)

Назад