Корисна iнформацiя

Успіх освітнього процесу – робота за програмою «Дитина»

23.06.2014

Успіх освітнього процесу – робота за програмою «Дитина»

Виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутню
історію нашої держави, а значить – й історію світу.
(Антон Макаренко)

Планування навчально-виховного процесу робить діяльність вихователя цілеспрямованою і перспективною, визначає конкретні завдання, зміст, форми і методи роботи з дітьми.

З появою нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти перед педагогами дошкільних навчальних закладів постала проблема вибору програми та форми планування навчально-виховного процесу. Програма «Дитина» забезпечує здійснення інтегрованого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми, містить у собі зміст завдань комплексного характеру. Матеріал програми розподілено у відповідності до кожного року життя дошкільника, що вкрай важливо і зручно для вихователів та сприяє підвищенню якості їхньої роботи.

На допомогу педагогам у складанні плану навчально-виховної роботи з дітьми авторами С. М. Ванжою та Т. В. Власовою розроблено «Розгорнуте перспективне планування» за програмою «Дитина» для всіх вікових груп.

Цей план складено за блочно-тематичним принципом, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу протягом тематичного тижня.

Розгорнутий перспективний план подано у вигляді сітки на один тематичний тиждень, він є основою для складання календарного плану, в якому конкретизуються види, форми, методи і прийоми роботи з дітьми. Матеріал розподілено за розділами програми, враховуючи різні види діяльності: ігрову, розумову, рухову, трудову, образотворчу.

У розділі «Зростаємо дужими» для реалізації основних завдань збереження та зміцнення здоров’я дитини, виховання фізичної культури, проводяться рухливі ігри, щоденні заняття з фізичної культури (фронтальні та під час прогулянки), ранкова гімнастика, гігієнічна гімнастика після денного сну та ін.

Матеріал з розділу «Дитина у довкіллі» допоможе сформувати у дитини елементарні уявлення про світ речей, предметів, іграшок, побут та життя людей, початкове становлення умінь діяти певним чином.
Важливе значення для повноцінного розвитку дитини має своєчасне оволодіння мовою, усім багатством її виражальних і змістових засобів, зміст цієї роботи розкрито у розділі «Мова рідна, слово рідне». Але завдання з цього розділу також реалізуються на заняттях з інших розділів програми «Дитина» та в повсякденному житті.

Зміст роботи з художньо-мовленнєвої діяльності представлено в розділі «Художня література», який охоплює ознайомлення дітей з усною народною творчістю та авторськими художніми творами, театралізовану діяльність (ігри-драматизації, інсценування) та ознайомлення дітей з книгою. Використання художніх творів і фольклору є доцільним і необхідним і на інших заняттях, але на них художній твір виступає лише як засіб підвищення інтересу.

У розділі «Граючись, зростаємо» рекомендовано різні види ігор (дидактичні, рухливі, творчі), під час яких діти закріплюють набуті знання, привчаються до спільних дій, набувають умінь товаришувати, дружити.
Своєчасно ввести дитину у світ рідної природи, виховати любов до неї, закласти основи екологічного виховання допоможе робота з розділом «Віконечко в природу». У цьому розділі визначена система доступних дітям певного віку цілісних уявлень про природне оточення, пізнавальні дії (практичні, сенсорні, дослідницькі) та види діяльності, якими вони оволодівають.

Важливе значення для розвитку пізнавальної активності має формування у дітей початкових математичних уявлень, які допоможуть дитині орієнтуватися в кількісних, просторових та часових відношеннях. Ця робота запланована у розділі «Математична скарбничка». У системі навчально-виховної роботи з математичним змістом особливе місце посідають інтегровані заняття, на яких математика поєднується з конструюванням, ліпленням, аплікацією, фізичними вправами, спостереженнями в природі тощо.

Прилучити дитину до краси і гармонії, до світу мистецтва, пробудити її творчі здібності й бажання займатися різними видами художньої діяльності – надзвичайно важливе завдання виховання. У цьому допоможе матеріал, поданий у розділі «Чарівні фарби і талановиті пальчики», у якому поєднано всі види образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація).

У розділі «Привчаємось працювати» матеріал розподілено за видами праці: праця в природі, господарсько-побутова та художня. Для дітей дошкільного віку трудові завдання не тільки корисні у виховному плані, оскільки формують відповідні моральні навички (берегти і підтримувати чистоту, порядок, допомагати, долати труднощі, радіти успіхам), а й надзвичайно цікаві, оскільки дають змогу самостійно творити (виготовляти художні сувеніри, поробки та ін.).

До посібників безкоштовно додається електронний оптичний диск (CD) з великою кількістю цікавого допоміжного матеріалу, який можна не тільки використовувати під час роботи з дітьми, а і роздрукувати для батьків вихованців.

Відповідно до теми перспективного плану для всіх вікових груп видано посібники «Організація і проведення прогулянок» (автори - С. М. Ванжа та Т. В. Ожимова). ЦІ посібники відповідають завданням програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та враховують вимоги нової редакції БКДО. Посібники допоможуть вихователям змістовно та цікаво організувати денну прогулянку.

(С. М. Ванжа, вихователь-методист вищої категорії,
старший вихователь ДНЗ №15 м. Харкова)


Розгорнуте перспективне планування. Ранній вік.
Розгорнуте перспективне планування. Осінь. Молодший дошкільний вік.Розгорнуте перспективне планування. Зима. Молодший дошкільний вік.Розгорнуте перспективне планування. Весна. Молодший дошкільний вік.
Розгорнуте перспективне планування. Осінь. Середній дошкільний вік.Розгорнуте перспективне планування. Зима. Середній дошкільний вік
Розгорнуте перспективне планування. Весна. Середній дошкільний вік
Розгорнуте перспективне планування. Осінь. Старший дошкільний вік.
Розгорнуте перспективне планування. Зима. Старший дошкільний вік
Розгорнуте перспективне планування. Весна. Старший дошкільний вік.
Організація і проведення прогулянок: молодший дошкільний вікОрганізація і проведення прогулянок: середній дошкільний вік
Організація і проведення прогулянок: старший дошкільний вік


Назад