Корисна iнформацiя

Цікава подорож від крапки до літери

27.05.2014

Цікава подорож від крапки до літери

Успішність дитини в початкових класах, те, наскільки легко і цікаво їй буде сприймати нові правила й виконувати складніші завдання, залежить від попередньої підготовки до навчання, що відбувається в дошкільному віці. Варто пам’ятати, що справжнє зацікавлення дитини навчанням забезпечується наявністю різноманітних та креативних тренувальних завдань.

Для того, щоб дитині легше було вчитися писати, необхідно з раннього віку розвивати дрібну моторику рук. Для цього використовують різні засоби: пальчикову гімнастику, малювання, тренування у проведенні різних видів ліній. Навчання письма поєднується з мовленнєвим розвитком, сприйняттям текстів (спочатку на слух), розумінням і усвідомленням їх. При цьому важливо, щоб від самого початку навчання дитина сприймала його як цікаве заняття, що не поступається грі, а не як обтяжливий і нудний обов’язок. Тому підготовку руки до письма варто поєднувати зі звичними й улюбленими заняттями, актуалізувати знання, які дитина вже засвоїла, але й давати під час виконання вправ нову цікаву інформацію. Заняття з письма повинні бути невимушеними й емоційними, давати дитині розуміння того, що вона займається справою, потрібною саме для неї.

Альбоми «Від крапки до літери. Готуємо руку до письма» - це посібники, які допоможуть організувати цікаві інтегровані заняття в дитячому садочку чи вдома. За змістом кожен посібник серії охоплює найважливіші теми, визначені новим Базовим компонентом дошкільної та програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Інформацію подано в доступній для відповідного віку формі, завдання супроводжуються короткими повідомленнями з природознавства, географії, етнографії тощо, тож набуття нових навичок під час заняття поєднується з активною інтелектуальною діяльністю.

Альбоми допоможуть підготувати дитину до навчання письму. Матеріал згрупований за темами, які зацікавлять і хлопчиків, і дівчаток. Кожна тема представлена у двох видах: текстовому та графічному. Текстовий матеріал – це цікаві розповіді, віршики, загадки, прислів’я, що розкривають тему і надають можливість організувати навчання у формі гри, а також допомагають поповнити словниковий запас дитини і розвивають її кмітливість. Тексти-розповіді й заняття відповідають віковим особливостям.

Графічний матеріал – це тематичні малюнки, які треба розфарбувати, обвести за пунктирними лініями, домалювати. Виконання цих вправ активно впливає на розвиток дрібної моторики. У той же час малюнки є естетичними, позитивними і яскравими (в тих випадках, коли використано кольори). Це спонукає дитину долучитися до їх створення, зробити і свої малюнки так само гарними, виявити якомога більшу старанність, охайність. Крім того, в альбомах передбачено місце для самостійного малювання, а отже робота проводиться від простого до складного: зафарбування, наведення контурів, продовження ліній, копіювання малюнків і зрештою – створення власних. При цьому дитина має можливість реалізувати свою творчу фантазію.

Текстовий матеріал розташовано на лівому боці розвороту, тому дорослий має можливість читати його, поки дитина малює. Таким чином, підготовка руки дитини до письма поєднуватиметься зі сприйняттям нової інформації, яка іще краще засвоюватиметься завдяки ілюстраціям, особливо тим, які створить сама дитина.

До кожної теми пропонуються завдання в ігровій формі:
 •   відгадай загадку;
 •   уяви себе;
 •   придумай розповідь;
 •   встав пропущене слово;
 •   промов скоромовку;
 •   відгадай та намалюй.

Виконання завдань допомагає активізувати не лише рухову, а й мисленнєву діяльність, дозволяє дитині виявити кмітливість, усвідомити, які знання вона вже має і як може їх використати. Багато вправ спрямовані на мовленнєвий розвиток, що тісно пов’язаний із письмом, вони допомагають розширити словниковий запас дитини, розвинути вміння сприймати і самостійно вживати слова в різних контекстах, закріплюють і розширюють знання з різних життєвих сфер. Вправи, які пропонуються в альбомі, розвивають:
 •   моторику пальчиків;
 •   творче мислення;
 •   фантазію;
 •   окомір;
 •   дисциплінованість;
 •   старанність.

Уміщені в альбомі завдання, як і яскраві та якісно виконані малюнки, за своїм характером спрямовані на те, щоб зробити заняття емоційними, наближеними до гри й узагалі до позитивних аспектів повсякденного життя. Наприклад, деякі вправи пропонують дитині пригадати відомі казки, інші – уявити себе та своїх близьких у певній ситуації тощо. Водночас як графічні, так і словесні завдання передбачають максимальне застосування наявних у дитини знань, докладання необхідних зусиль, потребують терпіння й акуратності, розвиваючи таким чином в дитини старанність, посидючість, дисциплінованість.

За сумлінно виконану роботу наприкінці альбому на дитину чекає подяка. Для цього відведено спеціальну сторінку, що має яскраве оформлення й передбачає можливість висловити дитині вдячність від імені близьких їй людей, оцінки яких вона чекає і радіє їхньому схваленню.

Автори, розробляючи цей альбом, пам’ятали, що мета підготовки дошкільнят до письма полягає в розвитку не тільки моторики пальчиків, але й творчого мислення, старанності, фантазії, окоміру та дисциплінованості.

Поєднання словесних і графічних завдань, використання віршиків, загадок, інформації, з різних сфер життя сприяє зростанню дитини гармонійною особистістю та привчає сприймати навчання як цікаву та корисну діяльність, під час якої можна почуватися розкуто та комфортно.

(І. А. Воробйова, вихователь-методист ДНЗ № 280,
м. Харкова, спеціаліст вищої категорії)Назад