Корисна iнформацiя

Що таке логіка, як не мистецтво доводити?

10.04.2014
Цей захоплений вигук про логіку належить Жану Піаже, відомому швейцарському психологу й філософу, знаному досліднику процесу пізнавального розвитку дитини. Відколи ж починати оволодіння цим непростим мистецтвом? Фахівці впевнені: якомога раніше.

Уже кілька років поспіль тисячі українських вчителів обирають предмет «Логіка» з-поміж інших, що пропонує варіативна складова навчального плану для початкової школи (автор програми з логіки — доктор педагогічних наук, професор Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грін ченка). Обирають, оскільки добре розуміють усю значущість цієї дисципліни для формування мислення молодших школярів, розвитку уваги, пам’яті, мовлення і просторової уяви дітей. Використовуючи знання з логіки, маленька людина вчиться розв’язувати будь-яку проблему, що виникає, а її інтелект перебуває в постійній дії.

Цього року видавництво «Ранок» випустило навчальний посібник «Логіка. 2 клас: Зошит для додаткових завдань» (автори: О. Я. Митник, Л. С. Сухарева).

У зошиті представлено систему завдань із логічним навантаженням до певних тем чинної програми з математики, української мови, природознавства. Це є справжньою родзинкою навчального посібника, оскільки логіку традиційно пов’язують лише з математикою. Насправді ж логіка – усюди. (До речі, один із розділів зошита називається «Логіка навколо нас».)

Матеріал посібника зручно структуровано за кількома розділами, що дозволяє користуватися зошитом на уроках з різних предметів і робить його насправді універсальним. Завдання можна також з успіхом використовувати на засіданнях шкільного математичного гуртка, заняттях факультативу з математики і під час позакласних заходів.

Завдання, що стоять перед другокласником, який працює за цим зошитом, серйозні. Знаходити «зайве» й аналізувати послідовності, об’єднувати предмети в групи за певними ознаками й характеризувати поняття, розрізняти істинні та хибні твердження. Але ми маємо справу з малою семирічною дитиною! Отже, вікові особливості мають бути враховані. Автори пропонованого зошита зробили й це. На сторінках посібника учні, вчителі, батьки знайдуть чимало цікавих вправ, виконання яких сприятиме формуванню інтересу до вивчення предмета «Логіка» й полегшить його засвоєння. Це ребуси й кросворди, головоломки й шифровки, завдання на домальовування, розфарбовування й друкування по клітинках, вправи на нумерацію й геометричні завдання, лабіринти й танграм, сторінки кальки й завдання на розвиток просторової уяви. Кумедні ілюстрації теж допоможуть сформувати позитивну мотивацію маленьких учнів щодо вивчення нового предмета.

Про вчителів автори зошита також подбали. Посібник супроводжується додатком, що містить загальні методичні рекомендації для вчителів з усіма необхідними теоретичними відомостями, а також розв’язання завдань та відповіді до них. Це суттєво полегшить процес підготовки вчителя до уроку та зекономить його дорогоцінний час.

Деякі розв’язання — до найскладніших завдань — є розгорнутими й детальними. Вони містять опис самого алгоритму розв’язання тих чи інших завдань. Завдяки цьому учитель зможе під час уроку продемонструвати учням способи логічного мислення.

Шкільний предмет «Логіка» має величезні можливості для виховання дисципліни розуму, основою якої є упорядковані знання. Причому знання мають бути не механічним зібранням розрізненої інформації, а чіткою системою взаємопов’язаних компонентів, тобто інструментом пізнання об’єктивного світу. Так скористаймося цими можливостями повною мірою.

(за Н. В. Діптан, учителем вищої категорії, учителем-методистом ХЗОШ № 50)


Логіка. 2 клас: Зошит для додаткових завдань.


Логика. 2 класс: Тетрадь для дополнительных заданий.Назад